Podraží ještě elektřina?

Při odhadu ceny čehokoli je nutné vědět, z jakých položek se skládá. U elektřiny platí, že cena pro konečného zákazníka sestává z platby za dodanou energii a z takzvané regulované položky. To je cena za distribuci a související služby, kterou stanoví Energetický regulační úřad (ERÚ) a je platná vždy pro daný rok. Cenu za dodané množství elektřiny určuje samozřejmě příslušný dodavatel. Zásadní vliv na cenu elektřiny má  elektřina silová, čili skutečně spotřebovaná elektřina. Její tržní cena se vytváří na burze jako u každé komodity. Dopad na cenu má například i stoupající spotřeba v lidnatých státech jako je Čína.

Velká diskuze proběhla o velkých finančních prostředcích vynaložených na výkup preferované solární energie. Vliv těchto nákladů na obnovitelné zdroje na tvorbu ceny elektřiny je ale údajně přeceňován. Ovlivňuje konečnou cenu elektřiny pouze z 8 až 10 procent. To bylo vykompenzováno vládními opatřeními. Částečně chtějí politici mírnit finanční dopad na odběratele elektřiny také prodejem emisních povolenek do zahraničí. 
Konečným výsledkem by mělo být, že zvýšení ceny silové elektřiny pro domácnosti nepřesáhne hodnotu kolem 5 procent. Je to dáno novelou zákona a novým cenovým nařízením Energetického regulačního úřadu. Přesněji budou tyto odhady vždy platit u těch zákazníků, kteří se typem a výší své spotřeby blíží takzvané typické spotřebě, podle které se výpočty provádí. To je taková spotřeba, která je v daném regionu, sazbě a jističové kategorii nejobvyklejší. Jisté ale je, že každý odběratel elektřiny od 1. ledna 2011 připlatí na obnovitelné zdroje energie pouze 0,37,- Kč za kilowatthodinu. A je nutné si uvědomit, že sem nepatří pouze skloňované solární elektrárny, ale třeba i elektrárny vodní a další zdroje energie.
Další vliv na cenu budou mít vždy marže dodavatelů, ze kterých si ale může zákazník svobodně vybrat podle toho, jaké obchodní podmínky nabízejí. U distributora, tedy majitele sítí, není taková volba možná. Změna dodavatele není zpoplatněna. Úplně konečné slovo ale bude mít u ceny elektřiny výše zmiňovaný Energetický regulační úřad.

Velké problémy s příliš rychlým rozvojem používání solárních panelů by se neměly opakovat. Cena za elektřinu jimi vyrobenou již nebude tak výhodná. Navíc cena samotných panelů bude navýšena o částku, která bude v budoucnu pokrývat náklady na jejich likvidaci. Paradoxně se však očekává snížení celkové ceny zařízení ze strany výrobců a prodejců. 
Pro odběratele bude také důležité, aby politici chybu z fotovoltaického oboru nezopakovali u výroby ,,zelené“ energie z biomasy. Týká se to například bioplynu nebo pěstování energetických plodin určených na spalování. Rozumná a prozíravá energetická politika je nejlepší prevencí skokových změn v cenách energií.