Sdílet
 
Účetnictví a daně

Poslední šance podat daň z nemovitosti

Datum vydání: 31.01.2012 | autor:

Jedinou daní, která se v ČR platí předem, je daň z nemovitostí. Pokud vlastníte nemovitost již od začátku letošního roku (k 1.1. 2012), musíte podat daňové přiznání za rok 2012 již nyní, konkrétně nejdéle 31.1. 2012 prokazatelně odeslat finančnímu úřadu. Daň pak stačí uhradit do konce května 2012, pokud je však vyšší jak pět tisíc korun, je možné ji rozdělit do dvou splátek a tu druhou zaplatit až do konce listopadu 2012.

Rodinný dům Rodinný dům
Rodinný dům
Pokud letos podáte přiznání daně z nemovitosti více jak 5 pracovních dnů po termínu, zaplatíte navíc novou pokutu ve výši minimálně 500 korun. Dokonce i v tom případě, že je samotná daňová povinnost nižší. Pokud se tedy opozdíte nejvýše 5 pracovních dnů, nic se neděje. Letos je tedy limitem datum 7.2. 2012. Pokuta se vypočítává jako 0,05 procenta z konkrétní daňové povinnosti (výše daně) za každý den prodlení, 500 korun je však minimální výše pokuty. Maximální výše pokuty je pak 5% z daňové povinnosti a nejvýše pak 300.000 korun.

Co je nového od 1.1. 2012?

Zásadní novinkou je bohužel zvýšení daně z nemovitostí, ovšem pouze v těch městech a obcích, kde obecní úřady zvedly pro rok 2012 úroveň místních koeficientů (řádově jsou jich stovky). Vlastníci nemovitostí v těchto městech a obcích tak obdrží na jaře složenku s až dvojnásobnou výší daně z nemovitostí. Další novinkou jsou zpevněné plochy pozemků, využívaných k podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní, které se staly novým předmětem daně z pozemků se speciální sazbou. Daňové přiznání proto musí nejpozději 31.1. 2012 prokazatelně odeslat místně příslušnému finančnímu úřadu také vlastníci zpevněných ploch na druzích pozemků „ostatní plocha" a „zastavěná plocha a nádvoří", pokud tyto plochy využívají k podnikatelské činnosti.
Bytový dům Bytový dům
Bytový dům

Kdo musí daňové přiznání podat?

Daňové přiznání daně z nemovitostí musí nejpozději 31.1. 2012 prokazatelně podat každý, kdo se stal v roce 2011 vlastníkem jakékoli nemovitosti, nebo jím byl již dříve, ale změnily se u něj v roce 2011 okolnosti rozhodné pro vyměření daně (např. změna rozlohy pozemku, kolaudace, přístavba, …). Důvodem k podání daňového přiznání však není změna koeficientů a sazeb (výše) daně, z nichž se daň vypočítává. Kromě podání daně z nemovitosti má také každý, kdo loni prodal či převedl nemovitost na někoho jiného,povinnost oznámit to finančnímu úřadu a to opět nejpozději 31.1. 2012.

Daňové přiznání podáváte v roce 2012 i v případě, že jste podali návrh na vklad do katastru nemovitostí v roce 2011, nemovitost ale ještě nebyla zapsána. Zde je však termín posunut. Přiznání je nutné podat nejpozději do konce třetího měsíce od konce měsíce, kdy byl na katastru nemovitostí skutečně proveden zápis nemovitosti.
Zemědělské a lesní pozemky Zemědělské a lesní pozemky
Zemědělské a lesní pozemky
Zahrada u rodinného domu Zahrada u rodinného domu
Zahrada u rodinného domu

Jak se daňové přiznání podává?

Formulář lze stáhnout třeba na www stránkách České daňové správy, lze si jej ale také vyzvednout na finančním úřadu. Poslat jej lze doporučeně poštou či elektronicky přes internet. V případě zasílání vyplněného formuláře poštou musí zásilka přijít na finanční úřad nejpozději 7.2. 2012. Pokud tedy budete v prodlení, neposílejte 7. února poštou obálku, ale navštivte osobně finanční úřad. Elektronické podání daňového přiznání funguje přes datovou schránku či daňový portál, kde je umístěn interaktivní formulář s praktickým průvodcem. Průvodce vám automaticky doplní např. ceny půdy, sazby a koeficienty, které jsou vyhlášené jednotlivými obcemi. Seznam koeficientů je na www stránkách České daňové správy. Vplněný formulář lze vytisknout a poslat poštou či donést na FÚ osobně, praktičtější je však odeslání elektronicky, pokud máte zřízen elektronický podpis.

Kdy nejpozdji musíte daň z nemovitostí zaplatit?

Daň z nemovitostí je splatná do 31.5. 2012. Jestliže je však vyšší jak 5.000 korun, lze ji rozdělit na 2 splátky a tu druhou uhradit do konce listopadu 2012. Odlišné termíny jsou stanovené pouze pro daňové poplatníky, kteří provozují zemědělskou výrobu a chov ryb, kteří musí uhradit první splátku do konce srpna a druhou do konce lůistopadu 2012. Pozdní platba je sankcionována úroky z prodlení, což je v současné době 14,75% ročně. Povinnost uhradit tuto daň připomene složenka od daňového úřadu, která se objeví ve vaší poštovní schránce cca v polovině května 2012. Na složence je uvedena výše daně z nemovitostí i veškeré potřebné údaje k její platbě.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com 
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Poslední šance podat daň z nemovitosti"

Buďte první a napište komentář k  "Poslední šance podat daň z nemovitosti"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE