Poslední slovo má vždy počasí Poslední dobou si s námi příroda hezky zahrává. Zatímco v roce 2002 jsme se potýkali s ničivými povodněmi, o rok později Českou republiku zase potrápilo extrémní sucho. Podle odborníků si budeme muset na takovéto výkyvy počasí zvykat.

Pro připomenutí: jen v jižních Čechách zaplavila voda polovinu regionu, strhla 30 mostů, poničila komunikace, rozvody energie a čistírny vod. Její sílu pocítili obyvatelé 329ti jihočeských obcí. Škody oznámilo 11 500 fyzických i právnických osob. Domy, kterými se velká voda prohnala, měly poškozenou statiku a mnohé z nich musely být srovnány se zemí.

Povodně se dotkli nás všech. Na rozdíl od sucha. To si uvědomovali především rybáři a pěstitelé. Málokdo ale už ví, že stejně jako voda může i sucho poškodit statiku domů.

Jak povodeň tak sucho působí škodlivě na základy staveb a narušují jejich statiku. Při záplavách stoupne podzemní voda a půda v podloží základů se začne promáčet a změkne. To způsobuje sedání základů a následně potrhání zdí.

Podobný výsledek má i dlouhotrvající sucho.

Na extrémní sucho reagují hlavně jílovité půdy. Ty se vysycháním smršťují. Metrová vrstva jílovité půdy může klesnout až o tři centimetry! Tak mohou nepravidelně poklesnout i základy domu. A máme tady trhliny ve zdech!
Norma ČSN pro zakládání staveb určuje na jílovitých půdách hloubku založení minimálně 1,6 metru. Bohužel, ne vždy se tato norma dodržuje. Především u garáží, jednoduchých staveb ale i u rodinných domků! Pochopitelně k velké škodě majitelů.

Oprava domu potrhaného smršťováním základové půdy s sebou nese složité řešení. Znamená to- prohloubit základy. To je náročné a nákladné řešení. Celá akce vyžaduje průzkum a posouzení odborníka (geotechnik nebo stavební geolog). Příčiny trhlin můžou být různé.
Prvním krokem by mělo být přesné měření šířek trhlin.


Vysychání půdy může způsobit i strom. Nevěříte?
Listnaté stromy, v případě sucha, směřují své kořeny do míst, kde je vlhko. Na jílovitých půdách kolem stromů pak terén poklesne a pokud se v blízkosti nachází stavba, poklesnou i její základy. Odborníci proto doporučují, aby byla v takovém případě dodržována minimální vzdálenost vzrostlého stromu od stavby a to tři čtvrtiny výšky stromu. U alejí a skupin stromů se pak jako minimální vzdálenost uvádí výška stromu. I když tyto vzdálenosti dodržíte, nikdo vám nezaručí, že se nebudete muset potýkat s menšími škodami.

Pokud okolo vašeho domu začne půda vysychat vlivem dlouhotrvajícího horkého počasí, můžete preventivně místo kropit vodou.
Lepší prevencí je zalévání stromu a to na straně odvrácené od domu.
Strom od domu můžeme oddělit pomocí betonové stěny nebo stěny ze silné polyuretanové fólie.
Často je ale jediným účinným řešením poražení stromu. Pokud byste měli výčitky svědomí, že jste se zbavili zdroje kyslíku, můžete to napravit vysazením jiného stromu.