Sdílet
 

Potřebujete peníze na bydlení?

Základní informace o úvěru pro mladé domácnosti na novou bytovou výstavbu.

Datum vydání: 29.10.2003 | autor:
Dne 20. února 2002 vláda schválila nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na výstavbu bytu osobami mladšími 36 let. Toto nařízení vlády bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod číslem 97/2002 Sb.
Cílem zvýhodněného úvěru je zvýšit dostupnost nového vlastního bydlení mladým lidem, kteří vlastní bydlení nemají.
Úvěr je poskytován na základě úvěrové smlouvy uzavřené mezi žadatelem- příjemcem úvěru a Státním fondem rozvoje bydlení.

Základní charakteristika a podmímky úvěru.

Základní charakteristika úvěru:
 • maximální výše úvěru - 200 tis. Kč
 • úvěr je úročen 3% p.a.
 • čerpání úvěru se musí zahájit do 2 let od podpisu úvěrové smlouvy
 • úvěr je splatný do 10 let ode dne, kdy bylo započato s jeho čerpáním
 • úvěr je možné kombinovat s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem
 • na poskytnutí úvěru není právní nárok
 • anuitní splátka při úvěru 200 tis. Kč a době splatnosti 10 let je 1931 Kč.


Základní podmínky pro poskytnutí úvěru:
 • a) žadatel (v případě manželů ani jeho partner) nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let
 • b) žadatel (v případě manželů ani jeho partner) nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, bytového domu nebo rodinného domu
 • c) byt nebo rodinný dům s jedním bytem postavený s pomocí tohoto úvěru musí po dobu splácení úvěru sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úvěr poskytnut
 • d) podlahová plocha všech místností bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nesmí překročit 80 m2 a podlahová plocha všech místností bytu v rodinném domě s jedním bytem včetně místností, které tvoří příslušenství bytu kromě garáže, nesmí překročit 120m2. Do podlahové plochy se nezapočítává plocha lodžií a  balkonů.
 • e) stavební povolení vydané po 1. lednu 2000.

Úvěr lze použít na:

 1. výstavbu bytu podle zákona o vlastnictví bytu č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 2. výstavbu rodinného domu s jedním bytem
 3. změnu stavby, kterou vznikne byt z prostorů, které byly kolaudovány k jiným účelům než k bydlení.


Tiskopisy žádostí o úvěr je možné si vyzvednout od 15. dubna 2002 :
 • na pracovištích Fondu - Praha 1, Dlouhá 13, Olomouc, Dolní nám. 9,
 • na pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen,
 • na krajských a okresních úřadech,
 • na internetových stránkách - tiskopis žádosti (tiskopis ve formátu .doc)

Přílohy žádosti o úvěr:

K žádosti o úvěr žadatel přiloží doklady, jimiž doloží výši svého průměrného měsíčního příjmu. V případě, že žadatel/ka má manžela/ku doloží rovněž jeho/její výši průměrného měsíčního příjmu. Za doklady, jimiž žadatel/ka a jeho manžel/ka dokládají výši svých příjmů se považuje potvrzení o výši pracovního příjmu za rok zpětně od data podání žádosti, doklad o přiznání důchodu nebo rodičovského příspěvku, přiznání k dani z příjmu fyzických osob za uplynulý kalendářní rok. B/ Pravomocné stavební povolení vydané nejdříve dnem 1. ledna 2000

Půjde-li o výstavbu bytu v bytovém domě, předloží žadatel/ka spolu se žádostí o úvěr také smlouvu o výstavbě bytu, je-li již k dispozici.

V případě, že výstavba bude financována i z úvěru ze stavebního spoření nebo úvěru hypotečního, předloží žadatel/ka příslib o hypotečním úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření, pokud jej žadatel/ka již má.

Kopii půdorysu stavěného bytu nebo podlaží rodinného domu. Projektová dokumentace se nepřikládá k žádosti o úvěr, bude vyžadována až při jednání o úvěrové smlouvě.
Žádosti o úvěr, včetně příloh, bude Fond přijímat počínaje dnem 15. dubna 2002. Na žádosti podané před tímto datem nebude brán zřetel.
Žádost o úvěr je možné zaslat poštou na adresu: Státní fond rozvoje bydlení Dlouhá 13 Praha 1 110 00 Státní fond rozvoje bydlení Dolní nám. 9 Olomouc 771 00

Co následuje po podání žádosti?Jakmile Státní fond rozvoje bydlení obdrží žádost o úvěr, provede její celkové vyhodnocení. Následně žadatele/ku telefonicky nebo písemně vyzve k případnému doplnění podkladů.
V případě schválení žádosti o úvěr bude žadatel pozván k osobnímu projednání a podpisu úvěrové smlouvy na některé z pracovišť Státního fondu rozvoje bydlení.
V případě, že žádosti o úvěr nebude vyhověno, tzn. úvěr nebude poskytnut, obdrží žadatel/ka písemné vyjádření o zamítnutí žádosti a důvodech, které k zamítnutí vedly.

Zdroj: www.sfrb.cz

Hypoteční banka, a.s.

České Budějovice, Riegrova 2, 37001
Tel: 386 351 103
Web: http://www.hypotecnibanka.cz
E-mail: info.cb@hypotecnibanka.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Hypoteční banka, a.s.

České Budějovice, Riegrova 2, 37001
Tel: 386 351 103
Tel: 386 352 987
Mobil: 731 625 044
Web: http://www.hypotecnibanka.cz
E-mail: info.cb@hypotecnibanka.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Potřebujete peníze na bydlení?"

Buďte první a napište komentář k  "Potřebujete peníze na bydlení?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE