Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Proč nevyužít zdarma dostupné energie?

Sluneční termické systémy – technologie pro přitápění, ohřev užitkové vody a chlazení.

Datum vydání: 12.07.2005 | autor:
Sluneční termické systémy spočívají na jednoduchém principu: mění energii slunečního záření pomocí technických zařízení (sluneční kolektory, výměník tepla, akumulační zásobník, čerpadlo, potrubní rozvody, armatury, regulační technika) na teplo pro ohřev užitkové nebo otopné vody.
Dnes nabízená sluneční termická zařízení jsou efektivní a velice spolehlivá a lze je využívat jak k ohřevu užitkové vody, tak také k přitápění v obytných budovách a v komerčních objektech nebo i pro vytápění bazénů. Další možné využití slunečních zařízení je pro chlazení, výrobu tepla v průmyslové sféře a desalinaci mořské vody.

Ohřev užitkové vody a možnosti přitápění v domácnostech

Foto Energy Centre České Budějovice.
Foto Energy Centre České Budějovice.

Sluneční energie je v současnosti nejčastěji využívána k ohřevu užitkové vody. V některých zemích se sluneční systémy stávají běžnou součástí obytných budov. V závislosti na klimatických podmínkách a provedení může být v některých případech až 100% užitkové vody v domácnosti ohříváno sluneční energií. V klimatických podmínkách ČR je možno v přechodném období pomocí slunečního zařízení objekty také přitápět.

Sluneční chlazení

Sluneční chladící zařízení využívá tepelnou energii pro chlazení podobně jako chladnička a nebo k vysoušení vzduchu jako běžná klimatizace. Toto využití sluneční energie je vhodné zejména v oblastech s velkou intenzitou slunečního záření, kde je veliká poptávka po klimatizaci.
Sluneční chlazení se již v minulosti úspěšně osvědčilo. V budoucnu můžeme očekávat široké využití této technologie, protože náklady na její pořízení stále klesají, především u systémů menšího rozsahu.

Nevyčerpatelný zdroj energie pro naši budoucnost

Slunce je základem téměř všech přírodních procesů včetně lidského života a bude ještě po miliardy let zdarma produkovat velké množství čisté energie dostupné všude. Co možná největší využití sluneční energie k energetickým účelům je důležitým krokem na cestě k zajištění trvale udržitelného rozvoje na naší planetě.

Klíčové výhody: výroba tepla pomocí sluneční energie
 • snižuje závislost na dovážených palivech,
 • zvyšuje rozmanitost energetických zdrojů,
 • šetří vzácné přírodní zdroje,
 • snižuje emise CO2 při velmi malých nákladech,
 • omezuje znečištění ovzduší ve městech,
 • je vyzkoušená a spolehlivá,
 • je okamžitě dosažitelná – v celé Evropě,
 • vlastníci solárních systémů šetří na nákladech za energie,
 • vytváří pracovní příležitosti a stimuluje místní ekonomiku.

Vývoj na trhu v EU

Foto Energy Centre České Budějovice.
Foto Energy Centre České Budějovice.
Během devadesátých let rostl trh se slunečními termickými technologiemi každoročně v průměru o 13,6%. Od roku 2000 bylo v EU instalováno každý rok více než 1 milion m2 kolektorů. V roce 2003 činila celková plocha funkčních slunečních kolektorů v EU téměř 15 milionů m2. Tento nárůst je však velmi nerovnoměrně geograficky rozložen: 80% trhu je stále koncentrováno ve třech zemích (Řecko, Rakousko, Dánsko).

Kdyby celá EU měla stejný poměr instalací na obyvatele jako Řecko, tak by cíl EU – 100 milionů m2 solárních kolektorů – byl již dosažen. Slibné náznaky se objevují i v zemích, které do současnosti zaostávaly.
Ve Španělsku stoupl obchod v posledních pěti letech více než čtyřnásobně, částečně díky přísné regulaci na komunální úrovni. Také trh v ostatních zemích s velkým potenciálem, jako jsou Itálie a Francie, roste rychleji než je průměr EU.

Vysoký potenciál výroby tepla ze sluneční energie

Technický potenciál využití sluneční energie pro výrobu tepla v zemích současné EU je odhadován na 1,4 miliardy m2 kolektorů. Při využití této kapacity by bylo vyrobeno 682 GWh (59 Mtoe) tepelné energie za rok, což odpovídá:
 • 6% celkové spotřeby energie v zemích současné EU,
 • 30% ropy dovážené ze zemí Středního východu.
Přes příznivý vývoj v posledních letech stále není tento potenciál z velké části využíván. ESTIF (Evropská federace pro solární termickou energii, European Solar Thermal Industry Federation) navrhuje zavedení povinnosti instalovat sluneční systémy ve všech obytných budovách, které procházejí větší rekonstrukcí a v novostavbách. Jen toto opatření by mohlo vést k instalaci o celkové ploše 200 milionů m2 kolektorů do roku 2015.

Zdroj informací: Sluneční termické systémy, Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s EREC a za finanční podpory EU.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Proč nevyužít zdarma dostupné energie?"

Buďte první a napište komentář k  "Proč nevyužít zdarma dostupné energie?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE