Proč vznikl VODOSTOP a co to je?

Když jsem se před několika lety stal majitelem zahradního domku, který byl předchozím majitelem celoročně obýván, nenapadlo mne, že se změnou provozního režimu domku bude nutné zásadně přepracovat pravidla užívání této nemovitosti. Už v prvním období zima/jaro nastala situace, že zamrzlý přívod vody na WC po jarním oteplení povolil a voda tekla a tekla ...

Když jsem do zahradního domku na jaře vstoupil, cítil jsem se jako princ z pohádky o Šípkové Růžence; jen bílé růže tady nahradila černá plíseň. Vypuštění cca 270 kubických metrů vody (270.000 litrů) do kanálu, které žádná pojišťovna jako škodu neuzná, nakonec představovalo pouze menší část z objemu financí potřebných na úhradu opravy domku. Jak už tomu v životě bývá, slepá víra ve statistiku rozvolnila původní rozhodnutí něco pro věc aktivně udělat. A teprve až druhá vodovodní havárie v rámci jediného kalendářního roku byla oním potřebným nakopnutím a impulzem k započetí vývoje zařízení, které jsme nazvali příznačně VODOSTOP. Nebýt dvou časově zřetězených událostí, je velmi pravděpodobné, že by se další stovky a tisíce konkrétních lidí zabývalo podobnými úvahami, které mi po příchodu do zahradního domku tanuly myslí. "Co teď, co potom". Dnes už není třeba vystavovat se infarktním situacím, protože řešení existuje. Tento příběh je pravda a sním svůj klobouk, jestli jsem vám lhal. Oldřich Burger, spoluautor řešení

Účel a cíl zařízení VODOSTOP lze lapidárně shrnout do dvou krátkých vět:

 1. Zabezpečit nemovitost před vznikem škody značného rozsahu při poruchách na vodovodním rozvodu, zejména během nepřítomnosti uživatelů.
 2. Zabránít dlouhodobým nepozorovaným únikům vody, zviditelněným až při vyúčtování vodného a stočného.

Charakteristické vlastnosti VODOSTOPU lze vyjádřit ve zjednodušené podobě přibližně takto:

 • Variabilnost. Možnost připojení na potrubí 1/2" až 2" DIN 15 až DIN 50.
 • Možnost použít nerezový ventil s atestem na pitnou vodu.
 • Doplnění o výstup pro EPS (pult centální ochrany).
 • Možnost vyřazení ochrany při očekávaném velkém odběru (napouštění bazénu, zalévání zahrady).
Po více než dvou letech komerčního nasazení a zpětné vazby se zákazníky jsme VODOSTOP
doplnili dalšími užitečnými funkcemi (červeně označenou funkci je nutno přiobjednat a připlatit).
 • Samočistící funkce pro odplavování sedimentů ve ventilu
 • Funkce pro autodiagnostiku
 • Obousměrná GSM brána

Princip systému VODOSTOP

Na rozdíl od levnějších ochranných systémů, které pomocí čidla vlhkosti indikují poruchu až po zatopení podlahy, spočívá fungování systému VODOSTOP v průběžném měření a vyhodnocování průtoku vody průtokoměrem umístěným hned za centrálním uzávěrem vody. Online informace o průtoku se porovnává s algoritmy vloženými do mikropočítačové jednotky. Pokud množství nepřerušeně odebírané vody překročí uživatelem nastavené limity (nebo jakmile rychlost proudění vody v potrubí překročí uživatelem nastavené limity), pak VODOSTOP automaticky uzavře centrální přívod vody.

Užitek VODOSTOPu

 • Vodostop šetří naši peněženku tím, že snižuje riziko vyplavení a poškození nemovitosti a jejího vybavení.
 • Vodostop šetří naši peněženku tím, že snižuje škody vzniklé dlouhodobým nepozorovatelným odběrem vody.
Zdroj: www.vodostop.cz