Sdílet
 
Podlahové a stěnové vytápění

Proč zvolit podlahové vytápění?

Datum vydání: 02.05.2005 | autor:
Podlahové vytápění je jednou z mnoha forem velkoplošného nízkoteplotního sálavého vytápění, které je obzvláště vhodné pro vytápění historických budov, speciálních prostorů občanské výstavby, sportovní objekty, bazény nebo rodinné domky.
Jedná se o vytápění velkými plochami s nízkou povrchovou teplotou, z nichž se teplo předává do okolí nejen konvekcí, ale též radiací, přičemž tato složka sdílení tepla převažuje.
Firma REHAU, s.r.o.
Firma REHAU, s.r.o.
Sálajícím teplem jsou ohřívány okolní neotápěné plochy místnosti (stěny, strop) včetně zařízení interiéru a zde se zdržujících osob. Část tohoto tepelného toku je okolními stěnami pohlcována, absorbována a vede k jejich oteplení. Druhá část tepelného toku je odrážena zpět do prostoru, takže tyto plochy působí jako sekundární zářiče. Přitom se samotný vzduch příliš neprohřívá, a přesto se dosahuje pocitu tepelné pohody, tepelného komfortu.

Další nespornou výhodou velkoplošného vytápění (zejména podlahového) je příznivější rozložení teplot vzduchu ve vytápěné místnosti, které se téměř přibližují představě o ideálním vytápění.

Vzhledem k rovnoměrnému rozložení teplot vzduchu nedochází k víření prachu v místnosti, k jeho připalování na otopných plochách, protože povrchové teploty jsou podstatně nižší než u otopných těles nebo akumulačních kamen.

Nezanedbatelnou výhodou je, že otopná soustava zabudovaná v podlaze je skryta zraku uživatele a neklade dodatečné nároky na prostor, nenarušuje ani rozmístění nábytku v místnosti, neruší estetický vzhled památkových objektů, historických a stylových interiérů a nevyžaduje žádná protipožární opatření.

Každá realizovaná podlahová otopná soustava musí mít prováděcí projekt, který je zpracován projektantem ústředního vytápění. K výpočtům a návrhu podlahové otopné soustavy se využívají speciální výpočetní programy.

S ohledem na nejčastěji používané materiály pro podlahové vytápění se musí podlahová otopná soustava napojit na teplovodní zdroj tepla vybavený regulačním zařízením, které dodávají topnou vodu o teplotě do 50 °C. Projektovým řešením a nastavením regulačního zařízení musí být zajištěno, že max. povrchová teplota podlahy nepřesáhne 27 °C v prostorách s trvalým pobytem osob (administrativní a obytné budovy s dlouhodobým pobytem osob, pracovní prostory - stojící osoby max. 24 - 25 °C, koupelny až 35 °C). Přitom je třeba si uvědomit, že vzhledem k četnosti trvání venkovních teplot bude povrchová teplota 28 °C pouze 1%, respektive 5% otopné výpočtové doby (tj. 3 dny, resp. 12 dnů). V 99% topného období bude teplota podlahy o 16%, resp. o 20% nižší, tj. 25 °C. Max. teplota přiváděné vody je 50 °C. Při provozu lze předpokládat, že teplota přiváděné vody nepřesáhne 45 °C.

Protože je na výstupu ze zdroje tepla ve většině případů k dispozici voda o vyšší teplotě, je nutno její teplotu regulovat. To se zpravidla provádí mícháním zpětné vody do přívodní topné vody pomocí trojcestného ventilu. Rychlost proudění vody nemá přesáhnout 0,5 m/s. Pro regulaci lze použít například regulátor Komextherm nebo jiné regulátory s obdobnými funkcemi a technickými parametry.

Jaká má být skladba podlahové konstrukce u podlahového teplovodního vytápění?
Firma REHAU, s.r.o.
Firma REHAU, s.r.o.
Pro návrh skladby podlahové konstrukce je rozhodující zejména to, zda se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci a jestli bude podlaha vystavena větší zátěži než je tomu v běžné domácnosti.

U novostavby můžeme navrhnout optimální tloušťku podlahové konstrukce s ohledem na účinnost podlahového vytápění a technologické požadavky stavby.

V praxi to znamená, že skladba podlahy je určena projektantem vytápění, a to podle typu použitého podlahového vytápění, protože každá firma má svá specifika a používá pro podlahové vytápění různé průměry trubek a jiné způsoby uchycení k tepelně izolačnímu podkladu. Z toho vyplývá různá tloušťka krycí vrstvy betonu od tepelně izolačního podkladu.
Využijte bezplatného poradenství v otázkách úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů energie, které poskytuje občanské sdružení Energy Centre České Budějovice www.eccb.cz
Spodní vrstva podlahového vytápění sestává většinou z tepelně izolačních desek z pěnového polystyrénu, který je nejčastěji ve dvou vrstvách uložený na stropní či podlahovou konstrukci. Desky se k sobě navzájem spojují ocelovými sponami a nebo lze speciálně vyrobené desky spojovat na tzv. zámek.
Na tepelně izolačních deskách může být položena speciální teploreflexní fólie, která zvyšuje účinnost podlahového vytápění. Trubky jsou přichyceny k polystyrenu do předepsaných roztečí buď pomocí speciálních umělohmotných příchytek, nebo jsou upevněny na ocelovou svařovanou síť s oky, případně jsou trubky vtlačeny do polystyrénu nebo Al plechu s prolisy. Trubky jsou jedním koncem připevněny na rozdělovač a druhým na sběrač a jsou zabetonovány betonovou směsí. Celá vrstva podlahového vytápění musí být od obvodu místnosti či od sousedních sekcí oddělena dilatačním pásem.

Zpravidla se podle předpisu počítá v podlaze se spodní tepelně izolační vrstvou cca 6 až 8 cm pěnového polystyrénu a se 6 cm krycí vrstvy betonu a s 1 až 2 cm povrchové úpravy (např. dlažba, dřevo, laminát). Pro extrémně namáhané provozy (např. autosalóny, výrobní a montážní haly) se krycí vrstva betonu nad trubkami zpevňuje armováním a nebo se používají speciální desky a systémy, které odolávají většímu zatížení.

Zdroj foto: ECCB.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Proč zvolit podlahové vytápění?"

Buďte první a napište komentář k  "Proč zvolit podlahové vytápění?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE