Z čeho se moderní nízkoenergetické dřevostavby staví? Jakým je osazujeme vytápěním? Jakou používáme střešní krytinu, materiál pro fasády, jaká instalujeme okna a které typové domy značky Flowerhouse (KVĚTINOVÉ DOMY) jsou nejprodávanější? A proč právě květinové domy a ne jinak?

Jaké výhody mají dřevostavby a nízkoenergetické domy v porovnání s dnešními klasickými stavbami na klíč?
Existují tři základní výhody dřevostaveb oproti klasickým zděným stavbám se srovnatelnými tepelně technickými vlastnostmi: nižší pořizovací cena domu (cca o 10% investičních nákladů), mnohem kratší doba výstavby (lze hovořit až o dvakrát rychlejším zhotovení domu) a v neposlední řadě je provoz domu v porovnání s klasickými stavbami obytných budov o mnoho úspornější.

Existují nějaké nevýhody?
Samozřejmě existují, jako vše má svůj rub a také líc, i dřevostavby mají slabší stránky. Asi největší z nich může být horší zvukotěsnost lehkých konstrukcí oproti konstrukcím těžkým zděným. V porovnání s výhodami dřevostaveb je to však jistě akceptovatelná nevýhoda. Často se lidé mylně domnívají, že je podstatně nižší životnost těchto staveb, požární odolnost a podobně. Tyto názory jsou však neopodstatněné a není třeba se takových rizik obávat.
O kolik % bude nízkoenergetický dům dražší než klasická stavba?
Jak již bylo uvedeno výše, stavba nízkoenergetického domu formou dřevostavby nemusí být dražší ani o korunu, ba naopak, je možné ji postavit až o 10% levněji než klasickou stavbu zděnou.

Moderní zdící materiály nabízí dobré parametry v izolačních vlastnostech. Přesto jsou nízkoenergetické domy lepší?
Jistě, dnešní zdící materiály jsou velice kvalitní a neustále prochází dalším vývojem. Přes veškerou snahu však z hlediska tepelných úspor nedovedou konkurovat dřevostavbám, kde jsou v obvodových konstrukcích použité velké tlouštky tepelných izolací, které zaručují vynikající izolační hodnoty domu a tím i velmi úsporný provoz.

Proč?
Odpověď je z velké části již v předcházejících bodech, nicméně dalším aspektem, o kterém zde ještě nebyla řeč, je vztah k životnímu prostředí. Dřevostavby jsou prováděné výhradně z přírodních materiálů. Výroba dřevěného domu je v porovnání se zděným opět mnohonásobně šetrnější. Spotřebuje se mnohem méně energie a je zde opět další argument, který není mezi veřejností příliš znám. V našich lesích každoročně vyroste více dřeva, než je z nich vytěženo. Neobstojí tedy argument, že těžbou a stavbou ze dřeva ničíme naše lesy. To jsou údaje, které jsou podložitelné a prokazatelné. Pokud by mezi veřejností zmizela obecná nedůvěra k dřevostavbám, jistě by mnoho lidí s touto technologií při výběru domu po bližším seznámení neváhalo. Mohu s klidným svědomím prohlásit, že ještě žádný náš klient nelitoval rozhodnutí postavit dřevostavbu. Ba naopak, spokojenost jednoznačně převažuje.
O kolik?
Provozem nízkoenergetického domu může majitel ušetřit řádově desetitisíce korun ročně.

Není rychlost provedení domu zvýšeným rizikem nedodržení technologických postupů?
Rychlost výstavby samozřejmě není na úkor nedodržení technologických postupů. To v žádném případě! Tato rychlost je dána právě zvolenou technologií, tedy převážně suchou cestou výstavby. Odpadá tak spousta technologických přestávek při vyzrávání konstrukcí. Díky těmto vlastnostem je montáž dřevostaveb možná i v zimních měsících, samozřejmě při vyloučení extrémního počasí.

Jaká je reálná rychlost výstavby?
Reálná rychlost výstavby se liší v přesně použité technologii. U montovaných panelových systémů hovoříme řádově o týdnech. V případě naší firmy, kdy montujeme dům na místě stavby, se zhotovení domu pohybuje od 4 do 5 měsíců.

Jaké jsou reálné úspory energií?
Jak již bylo výše uvedeno, úspory energií se dají počítat na desetitisíce ročně, samozřejmě v závislosti na typu domu a přesně zvolené skladbě obvodových konstrukcí.
Jaké způsoby vytápění se pro takové domy doporučují?
Způsobů vytápění je dnes celá řada. Je možné použití od klasického teplovodního systému za využití kotle (elektro, plyn) a radiátorů, přes systémy podlahového vytápění, využití rekuperace odpadního vzduchu, solárního ohřevu TUV a podobně. Z našich zkušeností je z moderních způsobů vytápění nejčastější tepelné čerpadlo systému vzduch - voda. Tento systém totiž nabízí velice dobrý poměr cena x výkon a je díky své pořizovací ceně dostupný širší klientele. V naší firmě tuto problematiku každý klient řeší s příslušným odborníkem a společně vybírají nejiepší řešení.

Jaká zvolit okna?
Okna prodělala a stále prodělávají velice rychlý vývoj, zejména pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Běžně používaná jsou dnes plastová okna se součinitelem prostupu tepla U = 1,1 W/m2K. U pasivních domů však dnes výrobci dovedou nabídnout hodnoty U = 0,8 W/m2K či dokonce U = 0,6 W/m2K. V porovnání s okny jen několik let starými je to velký skok k zamezení tepelných ztrát okny, která jsou právě nejslabším místem celé budovy. Pro úplnost je třeba dodat, že plastová okna mohou být provedena v různých barevných odstínech, imitaci dřeva a podobně.
Jakou fasádu volíme nejčastěji?
Fasáda dřevostavby může mít mnoho podob. Nejpoužívanějším systémem je provedení klasického zateplovacího systému, ať již za použití polystyrénu či minerálních izolací, s povrchovou úpravou šlechtěné omítky dle výběru investora. Takto hotový dům laik nerozezná od zděné stavby.

A jakou zvolit střechu?
Střešní krytina není u dřevostaveb nijak limitována, výběr je stejný jako u zděných domů. U nás je nejpoužívanější betonová taška. Nejsou zde skutečně žádná omezení, záleží čistě na výběru investora na základě našich informací o technických vlastnostech a cenách materiálů.

Kolik variant nízkoenergetických domů a dřevostaveb je ve Vaší nabídce?
V naší současné nabídce je asi 15 typů domů s obchodní značkou KVĚTINOVĚ DOMY. Tento název vznikl právě označením jednotlivých domů podle květin - Petrklíč, Meduňka, Dobromysl atd. V současné době připravujeme velké rozšírení nabídky domů, neboť jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci s firmou specializující se na typové projekty domů. Proto na našich zbrusu nových webových stránkách už brzy nabídneme podstatně větší množství typových domů.
Lze varianty typových domů na přání upravovat?
Jelikož se v naší firmě řídíme heslem, že dům musí být postaven dle přání investora a budoucího uživatele, nikoli podle přání našeho, je jasné, že úpravy typových řešení jsou možné. Každému klientovi vysvětlíme technické možnosti úprav a následně cenový dopad na celkovou cenu domu. Společně opět hledáme optimální řešení.

Existuje v úpravách nějaké omezení?
Omezení v úpravách samozřejmě existuje. Je dáno technickými možnostmi s následným cenovým dopadem. Pokud klient požaduje zbytečně komplikované a nákladné řešení, snažíme se jej na to upozornit a navrhnou řešení levnější, s obdobným výsledkem. Vždy se však snažíme vyjít vstříc jeho požadavkům, pouze rádi přispějeme odbornou radou.

Který dům je nejprodávanéjší?
Nejprodávanější dům, to je naše chlouba. Jedná se o dům PETRKLÍČ, který nabízí vynikající poměr cena x výkon. Často se setkávám s nedůvěrou investorů, zda je za námi udávanou cenu (cca 2,25 mil. Kč bez garáže) tento dům skutečně možné postavit. Samozlejmě že ano, celá řada našich klientů tento dům spokojeně užívá. Mohu každého ubezpečit, že cena zde není na úkor kvality. Jedná se o naše firemní výrobní tajemství tohoto domu, které značně snižuje jeho konečnou cenu.
Proč?
Jak již bylo uvedeno, tento dům nabízí vynikající poměr cena x výkon. Jeho obytná plocha je 103,5 m2 a dispozice 4+1. Při uvedené ceně je o tento dům skutečně velký zájem. A pro letošní rok jsme připravili novinku, dodávku hrubé stavby domu Petrklíč v provedení dřevostavba. Bez základové desky dokážeme klientovi během dvou týdnů smontovat jednostranně opláštěnou konstrukci OSB deskami včetně krovu, střešní krytiny a osazených oken. Cena za tuto dodávku je stanovena na 990.000,- Kč. Klientovi poskytneme podrobný manuál pro dokončení stavby svépomocí, nebo za využití místních řemeslníků. Celková cena stavby se tak může ještě snížit a my navíc dokážeme uspokojit i klienty ze vzdálenějších koutů naší republiky.

V jakém rozmezí cen se pohybujeme v oblasti dřevostaveb a nízkoenergetíckých domů?
Nízkoenergetické domy lze stavět zhruba od 22.000,- Kč za m2 obytné plochy. Jak již bylo uvedeno, často i levněji než klasické zděné stavby. Je to skutečně možné.
Nízkoenergetické a pasivní domy Plzeň s.r.o.
Poslat poptávku