Sdílet
 

Chcete hrubou stavbu domu na klíč?

Datum vydání: 20.05.2010 | autor:
Do hrubé stavby domu může být zahrnuta i instalace výplní stavebních tvorů (oken, střešních oken, vchodových a terasových dveří či garážových vrat), výstavba kvalitního oplocení (například z betonových tvarovek), aplikace vnitřních omítek, zateplení podkroví, případně jeho realizace pomocí sádrokartonových desek aplikovaných na kovovou či dřevěnou konstrukci, izolace a vybetonování podlah, případně i uložení podlahového vytápení, rozvody veškerých instalací, nebo vnější dodatečná tepelná izolace. Bez ohledu na celkový rozsah dodávky hrubé stavby však platí, že je vhodnější nechat její realizaci na kvalitním dodavateli.
Několik základních pravidel hrubé stavby

Za prvé se určitě nevyplácí volba levných stavebních materiálů, i když výjimky i zde potvrzují pravidlo. Za druhé nelze podcenit budování základů (dnes nejčastěji základové desky bez podsklepení), jejich kvalita zásadně ovlivní životnost domu. Levný materiál se nám může prodražit na odstraňování vad, případně v dalším návazném kroku. Za třetí je nutné pro veškeré svislé konstrukce (nosné i nenosné) vybrat jeden stavební systém a dodržet doporučený technologický postup (přesné zdění). Výjimku představuje pouze použití sádrokartonu a jemu podobných materiálů v podkroví a pro některé nenosné příčky. Nakonec nesmíme podcenit ani materiály, které zvyšují tepelně izolační vlastnosti stavby – okenní výplně, vchodové dveře, tepelně izolační materiály. Stejně tak ani hydroizolaci základů a střechy.
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Začínáme základy

Základy zajišťují stabilitu stavby a zásadně tedy ovlivňují její životnost. Jejich konstrukce musí být navržena s ohledem na konkrétní půdní podmínky pozemku. Pro vylití základové spáry (ukládáme přímo do výkopu, nebo do bednění), výplň betonových tvárnic na bázi ztraceného bednění (u nepodsklepených domů) a vylití základové desky se nejčastěji používá beton B 15. Betonové tvarovky vyztužujeme ocelovými armaturami (pruty), základovou desku pak kari sítí (ocelová síť s oky 150/150/6). Vždy záleží na statickém posouzení konkrétní lokality a řešení navrženém statikem.

S budováním základů je přirozeně spojeno i zajištění prostupů pro rozvody sítí (voda, plyn, elektřina, odpady), vždy dle konkrétního projektu domu a možností lokality (v lokalitě například není zaveden plyn). Především pak položení ležaté kanalizace. Jakmile se dokončí veškeré instalace pod úrovní podlahy přízemí, provede se zásyp základové konstrukce, nejčastěji štěrkopískem a vylije základová deska betonem. Je nutné, aby nadzemní část základů byla prováděna naprosto přesně, v budoucnu ji budeme obkládat (sokl). Standardně se nosné zdivo nad soklem vysouvá ven o 5 až 7 cm, zamezíme tak zatékání za obložení soklu.
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Izolace základové desky

Se zamezením pronikání vzlínající vody souvisí i ochrana před radonem. Mnohdy si pro oba účely vystačíme pouze s běžnou hydroizolací, i v tomto případě je však důležité její správné provedení bez poruch. Způsob ochrany před zemní vlhkostí a radonem vyplývá z průzkumu lokality a následného zakotvení návrhu řešení do projektu stavby. Zásadně je nutné použít pouze materiál s příslušnými atesty, zboží z „druhé ruky“ nám brzy způsobí vážné problémy.

Proti vzlínání vody základy nejčastěji izolujeme asfaltovými pásy, případně stěrkovými tmely, na které už lze později přímo ukládat dlažbu. Pokud je radonové riziko střední, můžeme použít například pásy s tenkou vrstvičkou hliníku, je-li však vysoké, neobejdeme se bez speciální konstrukce, která zasáhne i do základové desky a provádíme ji tedy zároveň s realizací základů. Provedenou izolaci asfaltovými či jinými pásy nakonec ochráníme před poškozením betonovou mazaninou.
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Zdění – nosné konstrukce a příčky

Dosud nejčastěji zdíme tradičními cihelnými bloky, které jsou vyráběné z pálené hlíny a jílu. Dnes však hovoříme u ucelených stavebních systémech včetně pojiv. Dosahujeme tak co nejpřesnějšího zdění, které má jeden podstatný efekt – úsporu na omítkách. A důvod obliby cihelných bloků? Optimálně akumulují vlhkost, teplo i zvuk, odolávají ohni a mají dobré mechanické vlastnosti.

Oblíbenou novinkou se však staly tvárnice pórobetonové, vyráběné z vápna, cementu, křemičitého písku a hliníkového prášku. Pórobetonové tvárnice (například HELUZ) se snadno opracovávají (jednoduše a rychle je uřízneme ruční pilou) a výborně izolují teplo, navíc zdíme bez jakéhokoli odpadu a tvárnice jsou velmi lehké.

Na druhou stranu jsou však nabízené i broušené cihelné bloky (např. POROTHERM HELUZ) o tloušťce 40 cm. Větší šířka cihelných bloků sice zvyšuje i cenu (o cca 30%), v konečném důsledku ale ušetříme. Nepotřebujeme dům dodatečně zateplovat a navíc jsou v ceně dodávky cihel i pojiva, buďto speciální PUR pěna, nebo lepidlo pro tenkovrstvé zdění. Do prvního šáru obvodových nosných stěn je navíc vhodné vložit perlit (tepelně izolační kuličky), zamezíme promrzání zdiva od základů.

Na okraj zmiňme ještě další možnosti zdění: systémy ztraceného bednění (desky z dřevní hmoty spojené cementem a vodním sklem, vybavené tepelnou izolací, které se vylévají betonem), dřevostavby (vícevrstvé sendvičové materiály), panelové betonové systémy, případně takzvané sendvičové zdění, kdy je zdivo dodatečně tepelně izolováno. Nejdražší variantou je pak obkládání nosné obvodové konstrukce lícovým zdivem z tradičních pálených cihel.

Formou zdění z tvárnic keramických či betonových a s vloženou vložkou se nakonec provádějí i komíny a odvětrávací průduchy a opět hovoříme o „systémech“ (komínové systémy) – například HELUZ. I v případě komínu je vhodné použít stejný materiál, jakým dům zdíme.
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Stropní konstrukce

Nejčastěji se dnes stropy realizují pomocí prohnutých nosníků, do kterých vkládáme vložky. A pokud jsme se rozhodli pro zdění cihelnými broušenými bloky, je vhodné použít tento materiál i jako vložky do betonových nosníků. Montáž takového stropu lze provádět ručně, za absence těžké techniky. Konstrukci po uložení vložek zalijeme betonem, který vyztužíme kari sítí. Vložky mohou být jak cihelné, tak betonové, ale i pórobetonové a tedy odlehčené.

Další variantou jsou velké bloky, které jsou na stavbu dopravené a umístěné pomocí jeřábu. Buďto můžeme použít monolitické bloky z betonu (panely), nebo například kombinaci ve výrobě připravených bloků z betonových nosníků a cihelných vložek.
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Realizace krovu

Zaměřme se na střechy šikmé, s tradičním dřevěným krovem (dřevěné trámy, hranoly a latě, případně ve výrobě předpřipravené vazníky, kdy však přijdeme o možnost bydlet v podkroví). Chceme-li některé trámy přiznat v interiéru, jsou vhodnější tvarově stálé trámy lepené, které již nevyžadují obklad. Záleží ale na vkusu stavebníka, pokud chce interiér vybavit více v rustikálním stylu, praskliny na hoblovaných trámech mu vadit nebudou.

Jsou-li v projektu domu navržené vikýře, „sem s nimi.“ Pro mnohé podkrovní prostory jsou vhodnějším řešením než střešní okna, rozšiřují totiž obytný prostor o další metry krychlové. Horní část vyzdívky pak můžeme využít pro pokojové květiny.
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Výběr střešní krytiny

Výběr střešní krytiny je ovlivněn nosností krovu, našimi požadavky na životnost materiálu a záruku a nakonec i sklonem a tvarem střechy. Pro většinu stavebníků hraje cena střešní krytiny méně podstatnou roli. Navíc je možné vyčkat na slevové akce, kterými jednotliví dodavatelé pravidelně podporují prodej. Tradiční a stále oblíbená je u nás střešní krytina pálená, kterou poslední dobou dohnaly tašky betonové (probarvené nebo s nástřikem). Betonová i pálená krytina je v podstatě tím nejlepším a nejkvalitnějším, co trh nabízí. Existují však i další materiály, kterým mnozí dají přednost kvůli ceně (asfaltová šindel nebo asfaltové pásy, střecha z plastových tašek nebo poplastovaného pozinkovaného plechu), případně efektu a trvanlivosti (střecha z měděného plechu). Například střešní šindel a plech (ideálně měď) jsou navíc vhodné i na velmi členité střechy, nebo střechy s nižší únosností, pokud jsme ušetřili na konstrukci krovu.
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Klempířské prvky

A pokud hovoříme o střešní krytině, neměli bychom zapomenout ani na klempířské prvky, díky kterým jednak zamezíme pronikání srážek pod střešní konstrukci a srážky svedeme mimo stavbu, nejčastěji do kanalizačního systému, případně jímky na užitkovou vodu. Ze zkušenosti vyplývá, že nejvhodnější je takový materiál, který nevyžaduje pozdější údržbu a snadno se instaluje (úspora času). Zde vyhrávají ocelové poplastované klempířské systémy. Další bezúdržbovou variantou je efektní měděný plech nebo plast. Určitě neupřednostňujeme levný pozinkovaný plech, který vyžaduje neustálou pravidelnou údržbu.
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Ilustrační foto: ČESKÉSTAVBY.cz
Petr Pelda

Petr Pelda

České Budějovice, Žižkova 16, 37001
Tel: 774 673 709
E-mail: petr.pelda@centrum.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Petr Pelda

České Budějovice, Žižkova 16, 37001
Tel: 774 673 709
Mobil: 602 748 537
E-mail: petr.pelda@centrum.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Chcete hrubou stavbu domu na klíč?"

Buďte první a napište komentář k  "Chcete hrubou stavbu domu na klíč?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE