Sdílet
 

Sanace železničních mostů materiály Knauf TS

Datum vydání: 11.02.2016 | autor:

Letos se podařilo uplatnit materiály TS (Tiefbau Sanierung) také na železničních stavbách. Představujeme krátký popis sanací dvou mostů, které jsou velice podobné co se týče použití sanačních materiálů na beton. U obou byl použit sanační systém opravných malt Knauf TS.

Most v Berouně - finální povrch Most v Berouně - finální povrch
Most v Berouně - finální povrch
Kontrola deklarovaných vlastností před celoplošnou aplikací - odtrhové zkoušky malty TS 220 Kontrola deklarovaných vlastností před celoplošnou aplikací - odtrhové zkoušky malty TS 220
Kontrola deklarovaných vlastností před celoplošnou aplikací - odtrhové zkoušky malty TS 220

Sanace mostu v Praze-Běchovicích: SO 2402, MOST KM 395,696 

Sanace mostu je součást, již téměř dokončené, velké stavby „Modernizace traťového úseku Běchovice – Úvaly“ v celkové hodnotě 1,36 mld. Kč, kde hlavním přínosem bude především zvýšení rychlosti vlakových souprav ze 120 km/hod. na 160 km/hod. a větší komfort pro cestující.

Popisovaná stavba je malý monolitický deskový jednopolový železobetonový most přes silnici „Mladých Běchovic“ s rozpětím cca 15 m, který převádí 3 koleje, kde proběhla nejen výměna kolejového svršku a izolace, ale především sanace mostovky i spodní stavby (opěry a křídla). Úzký a nebezpečný chodníček byl nahrazen zcela novým rámovým mostem pouze pro pěší. Sanace betonu probíhala běžným způsobem:
 1. Očištění stávajícího betonu vysokotlakým paprskem 
 2. Aplikace adhezního můstku TS 110 – tl. cca 1 mm 
 3. Lokální aplikace hrubé reprofilační malty TS 220 – tl. cca 15 mm 
 4. Celoplošná aplikace jemné reprofilační malty TS 310 – tl. cca 2 mm 
 5. Celoplošný uzavírající nátěr TS 730 v odstínu šedi (Ral 7030 – příplatkový) – 2 vrstvy
Stavba se vyznačuje zvláštností, a to tím, že v těsném sousedství mostu je druhý, téměř totožný most, nicméně již pod jinou kolejí, který se dle sdělení stavby sanovat nebude. Nicméně alespoň bude patrný rozdíl sanovaného a nesanovaného mostu. 
Most v Berouně - celkový pohled po rekonstrukci Most v Berouně - celkový pohled po rekonstrukci
Most v Berouně - celkový pohled po rekonstrukci
Most Běchovice - celkový pohled po rekonstrukci Most Běchovice - celkový pohled po rekonstrukci
Most Běchovice - celkový pohled po rekonstrukci

Sanace mostu v Berouně: SO 16-14-01 Most v km 0,328

Tento most je již výrazně větší. Jedná se opět o železniční most z roku 1965, tentokrát s devíti poli s max. rozpětím 42 m. Celková délka mostu je cca 214 m. Most překračuje jak řeku Berounku (ocelový most délky cca 84 m), tak údolí se silnicí II/116 (betonový most délky cca 130 m). Drobnou zvláštností u tohoto mostu jsou pilíře z různého materiálu. V podstatě se střídají pilíře z železobetonu a z kamene. Produktová skupina TS materiálů má k dispozici jak materiály pro opravy spárování (TS 540), tak pro opravu betonu, a tedy všechny pilíře jsou sanovány materiály Knauf TS.

Sanace mostů

 • Investor: SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) 
 • Generální dodavatel: Strabag Rail, a.s. (dříve Viamont DSP, a.s.) 
 • Zpracovatel: Rekop, s.r.o. 
 • Projektant: Sudop, a.s., Moravia Consult, a.s., Metroprojekt, a.s. 
 • Použité materiály: Knauf TS 110, TS 220, TS 310, TS 720, TS 730 a TS 540 
 • Termíny výstavby: 06/2015–08/2015 
 • Sanované plochy: Běchovice + Beroun, cca 550 + 1840 = 2390 m2
Most Běchovice - aplikace nátěru Most Běchovice - aplikace nátěru
Most Běchovice - aplikace nátěru
Před odsouhlasením technologického postupu proběhly úspěšně ověřovací zkoušky našich materiálů přímo na stavbě s aktivní účastí naší laboratoře. Kontrolovaly se především odtrhové pevnosti, které jsou velice vypovídající, i když odtrhy probíhaly již po 7 dnech po aplikaci. Nosná konstrukce je z prefabrikovaných komorových předpjatých nosníků KT 21 z betonu B 400 podle ČSN 73 6202, platné v době výstavby mostu, tj. C 35/45 dle aktuální ČSN EN 206. Tyto nosníky byly opatřeny kvalitním nátěrem, který odolával i vysokotlakému paprsku o tlaku 1200 barů (120 MPa). Sanace opět probíhala standardní materiálovou skladbou Knauf TS: TS 110, TS 220, TS 310. Po sanaci budou opět betonové povrchy chráněny sjednocujícím nátěrem Knauf TS 730 – Ral 7038 – achátová šedá, který splňuje tvrdé požadavky SŽDC, především vysokou odolnost proti CO2 a zároveň velkou paropropustnost pro vodní páry. Chtěl bych touto cestou poděkovat zpracovatelské společnosti Rekop, s. r. o., i pracovníkům investora (SŽDC) za rychlé, vstřícné a především věcné jednání na těchto stavbách.

Autor: Jiří Tahal

Zdroj: www.knauf.cz
KNAUF Praha, spol. s r.o.

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KNAUF Praha, spol. s r.o.

Praha, Kbely, Mladoboleslavská 949, 19700
Tel: 272 110 111
Tel: 272 110 118
Tel: 844 600 600
Web: http://www.knauf.cz
E-mail: info@knauf.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Sanace železničních mostů materiály Knauf TS"

Buďte první a napište komentář k  "Sanace železničních mostů materiály Knauf TS"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE