Seznamte se s udržitelnou výstavbou

„Udržitelná výstavba budov má mnoho aspektů a vyžaduje nejen speciální plánování, výběr správných materiálů, ale i profesionální instalování používaných produktů. Rakouské podniky zaujímají ve všech těchto oblastech vedoucí pozici,“ říká obchodní rada Rakouského velvyslanectví v Praze.

„Rakouské podniky jsou aktivní nejenom v oblasti udržitelné výstavby budov. Stále častěji se daří přestavbou či rekonstrukcí stávajících budov zvýšit energetickou účinnost tak, aby bylo možné výrazně snížit provozní náklady.

Dodržováním veškerých zákonů a nařízení ohledně životního prostředí snižují rakouské firmy významně dopad právě na životní prostředí a zvyšují tak nejenom jeho ochranu ale i ochranu klimatu.
Rakouské firmy se koncentrují již ve fázi plánování stavebního záměru na energii využívající zdroje a suroviny a snižování emisí a odpadů.

V oblasti stavebních technologií se Rakousko v posledních 20-ti letech rovněž stalo jednou z vedoucích zemí. Paleta sahá od vysoce moderních oken a dveří přes větrací systémy pasivních domů až po automatické vytápění biomasou a solární systémy.

Obrat rakouských firem z ekologicky orientované výroby a služeb činí ročně kolem 33 miliard eur. Stále důležitější roli hrají státy střední a východní Evropy. Obzvlášť firmy, které se zabývají technologiemi na monitorování životního prostředí, technologiemi obnovitelných zdrojů energií, jakož i měřící a regulační technikou, dominují na exportních trzích.

Rakouské velvyslanectví – obchodní oddělení se zabývá právě podporou rakouských firem při jejich exportních aktivitách. Právě proto mě těší, že se nám podařilo dovézt na veletrh FOR ARCH čtyři významné firmy z oblasti stavebnictví, které budou rozhodně přínosem pro české stavebnictví. Věřím, že čeští partneři naleznou v těchto firmách nové a stálé partnery při jejich stavebních aktivitách na českém trhu.“

Mag. Christian Miller, obchodní rada Rakouského velvyslanectví

Zdroj: www.advantageaustria.org/cz
Rakouské velvyslanectví – obchodní oddělení Poslat poptávku