Sdílet
 

Smontujte si střechu vlastními silami

Nabídka dodávek dřevěných tesařských konstrukcí

Datum vydání: 26.07.2006 | autor:
Naše firma - Tesařství KBL Vyšší Brod nabízí stavebním, tesařským a pokryvačským firmám všech velikostí, jakož i investorům, provádějícím své stavby vlastními silami, na českém trhu prakticky zcela nový produkt – tesařskou dílenskou montáž dle projektu.
Tesařská dílenská montáž je, zkráceně řečeno, vše, co tesařský mistr se svým týmem provádí se dřevem před vlastní montáží na stavbě, ať již se jedná o vazbu krovu, kompletní dřevostavbu nebo různé přístavby, nástavby, pergoly, altány, krytá stání na auta a ostatní.
Foto TESAŘSTVÍ KBL
Foto TESAŘSTVÍ KBL
Připravené stavebnice tesařské montáže budeme vyrábět na CNC lince K2 od výrobce Maschinenbau Hundegger z SRN. Tento stroj, ve variantě, kterou u nás instalujeme, zpracovává hraněné řezivo od profilu 20/50 mm do profilu 300/450 mm v délkách do 13 m.

Tato linka, dle dostupných informací, bude čtvrtá v ČR. V SRN a Rakousku je v současné době v provozu 1400 strojů Hundegger K2. Proto v těchto zemích už prakticky nepřipadá v úvahu vyrábět vázanou konstrukci zdlouhavým ručním způsobem, náročným na mzdové náklady a čas.
Dle našich zkušeností je v SRN a Rakousku zcela běžné, že jsou i velmi malé tesařské firmy o dvou či třech pracovnících včetně majitele vybaveny CNC linkou a vůbec neprovádějí vlastní montáže na stavbách. „Pouze“ dodávají montážním partám nebo stavebním firmám hotovou stavebnici. Na stavby jsou dodávány balíkované číslované prvky montáže s plánkem, podle kterého hotovou vazbu smontuje kdokoliv, kdo je schopen plánek přečíst a má jistou základní zručnost.
U nás majitelé tohoto zařízení zatím stroje používají pro svou produkci kompletních dřevostaveb a pokud je nám známo, pouze velmi výjimečně pro výrobu tesařské montáže pro jiné firmy.
Foto TESAŘSTVÍ KBL
Foto TESAŘSTVÍ KBL
Můžeme proto zodpovědně tvrdit, že tato služba je na našem trhu zcela nová. Abychom si vyzkoušeli použitelnost strojově vyrobené dílenské montáže na běžné stavbě a poučili se o možných problémech provádění stavby, jejíž přípravná fáze byla vyráběna bez dohledu toho, kdo stavbu kompletuje, nechali jsme si krov jednoho rodinného domu připravit v německé firmě.

Výsledek byl nad očekávání. Po dodání na stavbu jsme krov smontovali, ve třech lidech za dvě víkendové směny po 6 hodinách. Tato akce probíhala ve dnech 14. a 15.11.05, tedy u nás v první velké vánici minulé zimy. V příhodnějších podmínkách (a kdyby byl mohl ke stavbě přijet autojeřáb), by práce trvala jednu normálně dlouhou směnu. Na celou práci nebylo použito jiné náčiní, nežli kladiva, palice, zdvihací lana a klíče na přitažení svorníků, tedy nebylo zapotřebí jakýchkoliv úprav a všechny prvky krovu byly vázány s naprostou přesností.
Přitom se nejednalo o pravidelné jednoduché „áčko“, ale o stavbu „do kříže“, čili čtyři štíty, dlouhé hřebenové vaznice, čtyři dlouhá úžlabí a většina krokví námětkových, velikost krovu lze odvodit z objemu zakázky – 8,9 mł. Pokud se týká ekonomiky případu, náš rozpočet za provedení krovu bez bednění byl 152 tis. Kč, cena dílenské montáže včetně hoblování, impregnace a dopravy na místo z  poměrně veliké vzdálenosti činila 90 tis. Kč.

Výsledek této zkoušky byl zcela jednoznačný: strojově vyrobená dílenská montáž je vysoce ekonomická, nesporně šetří čas a pracovní sílu, zvláště drahou, odbornou práci. Nejdůležitější je správné zadání, tedy do výroby zadat projekt s kontrolovanými, eventuelně korigovanými rozměry skutečného stavu objektu.

Technické a ekonomické podrobnosti naší nabídky

Foto TESAŘSTVÍ KBL
Foto TESAŘSTVÍ KBL

K zakázce je nutno předložit jako podklad základní projekt stavby, v případu krovu půdorys a potřebné řezy, postačuje provedení ke stavebnímu povolení. Pro naše účely bude nejlépe vyhovovat projekt v běžném měřítku (1:50 nebo 1:100) v tištěné formě. Pro dodržení přesnosti provedení hotové práce je nutno buďto v projektu vyznačit přesné výměry reálu stavby, nebo umožnit zaměření naším technikem, což ovšem může případ prodražovat. Způsob zaměření musí být součástí smlouvy a je podmínkou záruky.
Dále by měly být vyznačeny požadavky na hoblování prvků nebo jejich částí, bednění přesahů krokví a požadovaná impregnace.

Zakázka bude dodávána s prováděcími montážními výkresy, na nichž budou vyznačeny kóty všech výměr uložení a prvky montáže budou číselně označeny. Na všech prvcích bude identicky číselně označena jejich pozice. Na prvcích, které přesahují zdivo a kde jsou vázány jiné prvky bez čepů, dlabů a plátů (např. pozednice a vaznice), bude vyznačeno uložení na zdivo a uložení navazujících prvků (např. sedel krokví).

Cena dodávky je kalkulována použitím běžných rozpočtových cen ve stavebnictví. Pro stanovení ceny byl použit objemový způsob, tedy za ml. Běžná cena smrkového řeziva na našem trhu je 4 800 až 5 300 Kč za ml, dle kvality a délky.
Naše vstupní nabídková cena je v rozmezí 9 200 až 12 000 za ml konečného produktu. Rozlišení ceny je dle složitosti vazby, počtu hoblovaných prvků, profilu a potřebných délek vstupního materiálu.

Impregnaci budeme poskytovat máčením BOCHEMIT QB, nejraději ve žluté barvě, protože v tomto odstínu neovlivňuje odstín případného dalšího pohledového nátěru. Cena impregnace bude počítána zvlášť, cca 800 Kč za ml. Veškeré uvedené ceny jsou uváděny bez DPH.
Foto TESAŘSTVÍ KBL
Foto TESAŘSTVÍ KBL
Na každou zakázku bude uzavírána písemně smlouva o provedení, nejedná se o levnou záležitost a součástí dodávky musí být i záruka z naší strany. Pro zdárné navázání smluvních vztahů s jednotlivými odběrateli budeme po dohodě požadovat i zálohové plnění, jak je u nových kontaktů celkem obvyklé – větší dodavatelé stavebních materiálů a komponent většinou dokonce vyžadují plnění v hotovosti, což nebude náš případ.

Pokud se týká termínů dodávek, budeme u běžných zakázek do objemu 20 ml schopni dodat hotovou dílenskou montáž do 2 týdnů, maximálně do 20 kalendářních dnů po navázání smluvního vztahu. U zakázek většího rozsahu a velkých nároků na složitost (nepravoúhlé nepravidelné půdorysy, počty neopakujících se prvků řádově ve stovkách a podobně) bude doba dodávky projednávána individuálně.

Výrobu zahajujeme počátkem srpna, první komerční dodávku po zkušebním provozu předpokládáme 7. 8. 2006.

TESAŘSTVÍ KBL

Vyšší Brod, Martínkovská 198, 38273
Tel: 728 717 457
E-mail: info@tesarstvi-kbl.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

TESAŘSTVÍ KBL

Vyšší Brod, Martínkovská 198, 38273
Tel: 728 717 457
Mobil: 606 598 973
E-mail: info@tesarstvi-kbl.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Smontujte si střechu vlastními silami"

Buďte první a napište komentář k  "Smontujte si střechu vlastními silami"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE