Sdílet
 

Snižte riziko vyplavení bytu vodou

Datum vydání: 12.06.2012 | autor:

Snad každý zažil situaci, kdy ve spěchu vypínal hlavní vodovodní přívod, aby zamezil úniku stříkající vody při havárii vodovodních rozvodů. Na našem trhu se začátkem letošního roku objevila novinka – VODOSTOP™ – vyvinutá v dílně české firmy B PLUS TV a.s., která účinně snižuje rizika vyplavení domácnosti pitnou vodou a chrání tím náš majetek.

Zařízení VODOSTOP™ Zařízení VODOSTOP™
Zařízení VODOSTOP™
Nejčastější příčinou majetkových škod v domácnostech bývají poruchy na rozvodech pitné a užitkové vody. Podle statistik na ně připadá bezmála čtvrtina z celkového počtu škod hrazených z pojištění domácností a rodinných domů. Přestože z hlediska fi nančního dopadu bývají nejzávažnější škody způsobené požárem, záplavou či povodní, pokud ale jde o četnost pojistných událostí, na prvním místě žebříčku majetkových škod jsou jednoznačně škody způsobené haváriemi vodovodních rozvodů. V České republice se každoročně jedná o více než 100 000 případů, které jsou řešeny jako pojistné události. Při zohlednění případů, které unikají statistice, se jedná o počty výrazně vyšší.

Systém VODOSTOP™ je bezpečnostní uzávěr vody, jakási analogie pojistkové skříně používané u rozvodů elektřiny. V bytech, rodinných domech a v menších provozovnách získáme pomocí systému VODOSTOP™ jistotu, že v případě provozní havárie na vodovodním rozvodu za vodoměrem bude přívod vody uzavřen. Zařízení se skládá ze tří částí: z elektromagnetického uzavíracího ventilu, vodoměru s elektronickým výstupem a řídicí elektronické jednotky EPJ-09, která je mozkem celého zařízení.
Příklad montáže zařízení VODOSTOP™ Příklad montáže zařízení VODOSTOP™
Příklad montáže zařízení VODOSTOP™
Bezpečnostní uzávěr vody VODOSTOP™ se instaluje na přívodní potrubí co nejblíže k hlavnímu vodovodnímu uzávěru. Do série. Pro správnou funkci systému je vhodné vodoměr montovat na horizontální potrubí, protože při montáži vodoměru na svislé potrubí může být funkce zařízení nespolehlivá. (Nižší přesnost a menší citlivost funkce 3). Pro VODOSTOP™ je nutné zřídit elektrický přívod s napětím 230 V, 50 Hz chráněný nejlépe samostatným jističem.

Princip systému VODOSTOP™ spočívá v tom, že množství odebírané vody je průběžně monitorováno vodoměrem s elektronickým výstupem, kdy impulsy z vodoměru jsou vyhodnocovány řídicí elektronickou jednotkou EPJ-09. Řídicí jednotka souběžně sleduje a vyhodnocuje tři provozní stavy, které predikují havárii na vodovodním rozvodu. Nastavení parametrů řídicí elektronické jednotky si provádí majitel VODOSTOPu sám podle obvyklého režimu odběru vody v objektu.
Detail řídicí jednotky EPJ-09 Detail řídicí jednotky EPJ-09
Detail řídicí jednotky EPJ-09
Vlastní nastavování je triviální proces, který nicméně může být rozložen do několika opravných kroků. Pokud při překročení uživatelem nastavených hodnot odběru vody vyšle řídicí elektronická jednotka blokovací signál a dojde k uzavření elektromagnetického ventilu na hlavním přívodu vody, lze obnovení dodávky vody provést pouze uživatelským resetem na řídicí elektronické jednotce. Od verze V.1.4 je na EPJ-09 doplněn i spínací kontakt k řízení domovního alarmu na EPS.

VODOSTOP™ má tři na sobě nezávislé funkce sledování režimu odběru vody v objektu. Veškeré nastavování se provádí na řídicí elektronické jednotce.
Představení systému VODOSTOP™ veřejnosti Představení systému VODOSTOP™ veřejnosti
Představení systému VODOSTOP™ veřejnosti
Funkce 1 (F1) hlídá maximální přednastavené množství vody, které proteče vodovodním potrubím od začátku odběru vody bez přerušení. Pojmem „přerušení“ se v tomto smyslu rozumí interval delší než cca 20 sekund. Parametr (množství) se nastavuje prvním otočným přepínačem s polohami 0 až 9. V poloze 0 je tato funkce vyřazena z činnosti a každá další poloha 1 až 9 nastavuje povolený nepřerušený odběr v hodnotách +50 litrů.

Funkce 2 (F2) sleduje řádové překročení přednastaveného průtoku. Pokud dojde k nadlimitnímu odběru vody, který trvá více než cca 15 sekund, uzavře řídicí elektronická jednotka elektromagnetický ventil i v takovém případě, kdy nebylo překročeno limitované množství vody hlídané režimem funkce F1. Parametr (průtok) se nastavuje druhým otočným přepínačem s polohami 0 až 9. V poloze 0 je tato funkce vyřazena z činnosti a každá další poloha 1 až 9 nastavuje teoretický hodinový havarijní průtok v hodnotách + 500 litrů/hodinu.

Funkce 3 (F3) monitoruje menší trvalé odběry způsobené například netěsnicími vodovodními kohoutky, protékajícími splachovači WC apod. Tento parametr (zbytkový průtok) se nastavuje třetím otočným přepínačem s polohami 0 až 9. V poloze 0 je tato funkce vyřazena z činnosti a každá další poloha 1 až 9 nastavuje hlídaný parametr v hodnotách +10 litrů/3 hodiny, během nichž dochází k měření. Funkce (F3) zastavuje nepřerušený průtok malého množství vody nejdříve po třech hodinách, pokud už ovšem není do té doby překročen parametr funkce (F1).

Během vývoje systému VODOSTOP™ praxe ukázala, že výjimečně jsou potřebné jednorázové odběry většího množství vody (například napouštění bazénu; zalévání zahrady apod.). Pro tento účel existuje tlačítko BLOKOVÁNÍ. Jeho stiskem je vyřazena činnost funkce (F1) VODOSTOPu na cca 6 hodin. Opakovaným stiskem tlačítka BLOKOVÁNÍ je možné prodloužit délku vyřazení systému VODOSTOP™ z činnosti vždy o dalších 6 hodin, maximálně na 24 hodin. Funkce (F2) zůstává i nadále aktivní, funkce (F3) ztrácí smysl. Pokud nechceme čekat až uplyne nastavený čas blokování, je možné BLOKOVÁNÍ zrušit uživatelským resetem. Po stisknutí tlačítka RESET se systém VODOSTOP™ automaticky vrací do základního přednastaveného provozního režimu. (Po uplynutí uživatelsky nastavené doby v režimu BLOKOVÁNÍ tato situace nastává automaticky).
Elektromagnetické ventily jsou vyráběny ve dvou variantách lišících se podle toho, zda jsou zavírány při vypnutí ovládacího napětí – tzv. pozitivní logika nebo jsou naopak zavírány při zapnutí ovládacího napětí – tzv. negativní logika. Obě varianty mají své výhody, ale i nevýhody a je na zvážení uživatele, které logice dá přednost. Konstruktéři se rozhodli upřednostnit elektromagnetický ventil s negativní logikou, neboť při výpadku dodávky elektrické energie je ventil stále otevřen a vodní režim nevyžaduje tím pádem žádný uživatelský zásah. Po dobu výpadku dodávky elektrické energie ale VODOSTOP™ neplní svou funkci. Elektromagnetický ventil s pozitivní logikou pracuje opačně, kdy při výpadku dodávky elektrické energie se ventil uzavře a zůstává uzavřen do obnovení dodávky elektrického proudu. (Ventil lze v tomto případě otevřít ručně). Nevýhodou pozitivní logiky je stálý odběr elektrické energie – třebaže pouhých 12 W. Nicméně – trvale. VODOSTOP™ je standardně dodáván s elektromagnetickým ventilem s negativní logikou. Na přání zákazníka je možné dodat ventil s logikou pozitivní. Při instalaci zařízení je potřeba v elektrickém zapojení tuto skutečnost zohlednit správným zapojením vodičů na svorkovnici řídicí elektronické jednotky EPJ-09.
Zařízení VODOSTOP™ DUO Zařízení VODOSTOP™ DUO
Zařízení VODOSTOP™ DUO
Během vývoje systému VODOSTOP™ se ukázala potřeba nabídky systému VODOSTOP™ DUO, který je určen k instalaci tam, kde je přiváděna a rozváděna vodovodními rozvody zvlášť studená a zvlášť teplá voda, například v panelových domech. Zařízení se skládá ze 2 ks elektromagnetických uzavíracích ventilů, 2 ks vodoměrů s elektronickým výstupem a pouze jedné řídicí elektronické jednotky EPJ-09. Nezapomeňme! Za nejvíce pojistných událostí v domácnostech může voda. Nepodceňujme tuto informaci a možným škodám předcházejme. Systém VODOSTOP™ je správné řešení.

Zdroj: www.btv.cz

VODOSTOP

VODOSTOP

Klimkovice, Klimkovice, Požárnická 140, 74283
Tel: 556 420 360
Web: http://www.vodostop.cz/
E-mail: info@vodostop.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

VODOSTOP

Klimkovice, Klimkovice, Požárnická 140, 74283
Tel: 556 420 360
Mobil: 556 420 301
Web: http://www.vodostop.cz/
E-mail: info@vodostop.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Snižte riziko vyplavení bytu vodou"

Celkem komentářů: 2

Vodostop 19.06.2012, 19:43:01

To je super,něco takového tady už mělo být dávno.

Vodostop 19.06.2012, 19:43:00

To je super,něco takového tady už mělo být dávno.

Přidat nový komentář k  "Snižte riziko vyplavení bytu vodou"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE