Domácnosti mají největší zájem o solární systémy na teplou vodu Klíčovým předpokladem úspěšného získání dotace je vždy investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí: A, B a C. Oblast A zahrnuje úspory energie za vytápění, B podporu novostaveb v pasivním energetickém standardu a C využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Využití solárních kolektorů, které jsou mezi domácnostmi zatím nejžádanější, řadíme právě do oblasti C.

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Do oblasti C řadíme opatření využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Technologická realizace opatření musí splňovat podmínky předepsané v Příručce. Na rozdíl od oblasti A a B mohou v oblasti C žádat i majitelé bytových domů postavených v jedné z typizovaných panelových technologií.

Podpory se může dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva nebo elektrické vytápění za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů vytápění - kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla. V případě novostaveb může žadatel získat dotaci na instalaci některého z těchto zdrojů.

Dotace v této oblasti jsou připraveny i pro investice spojené s instalací solárně - termických kolektorů na rodinné a bytové domy. Kolektory musí splňovat předepsaný účel - přípravu teplé vody nebo kombinaci přípravy teplé vody a přitápění.

Zvolený solární kolektor však musí být uveden v Seznamu výrobků a technologií. K dnešnímu datu jsou v tomto seznamu uvedené solární kolektory IVAR. SOLAR TS 300, TS 330 a TS 400 od THERMO SOLAR Žiar, s.r.o.; ohřívač vody OKC 300 NTR/SOLAR SET a OKC 300 NTRR/SOLAR SET od Družstevních závodů Dražice - strojírna s.r.o.; plochý solární kolektor Thermo/solar TS 300/H, TS 310, TS 330, TS 400 a plochý vakuový solární kolektor Thermo/solar TS 400 H od THERMO SOLAR Žiar, s.r.o.
Největší zájem mají domácnosti o solární systémy na ohřev teplé vody

Za sedm měsíců od vyhlášení výzvy bylo schváleno 1168 žádostí o podporu na ekologické vytápění ve výši téměř 56 milionů korun. Od konce března, kdy začal poskytovat domácnostem podporu na ekologické vytápění, přijal Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) celkem 1808 žádostí o dotace ve výši 83,6 milionů korun. Z tohoto počtu již ministr životního prostředí Martin Bursík schválil 1168 akcí a dotace ve výši téměř 56 milionů korun. Další žádosti čekají na schválení.

Největší zájem mají lidé o solární systémy. ´Nejvíce žádostí se týká dotací na solární systémy na teplou vodu, kterých bylo podáno 839 na částku téměř 39 milionů korun. Z nich bylo schváleno 553 žádostí o dotaci ve výši přesahující 25 milionů korun,´ uvedla mluvčí SFŽP ČR Lenka Brandtová. Druhý největší zájem je o dotace na solární systémy na přitápění a teplou vodu, na které fond dosud obdržel 390 žádostí na dotace přesahující 23 milionů korun. Více informací ZDE.