S kvalitní stavební firmou si oPASEK stahovat nemusíte Má-li stavba více jak 2 nadzemní podlaží, jedno podzemní, podkroví a více jak 3 byty, hovoříme už o takzvaném domě bytovém nebo ubytovacím zařízení. V opačném případě však zase o stavbě určené pro rodinnou rekreaci a tou může být klidně i obyčejný srub bez jakéhokoli zázemí, kromě vykopané latríny a ohniště. Jaký typ rodinného domu však i vzhledem k tvaru a charakteru pozemku zvolit, jaký způsob jeho výstavby a jak najít stavební firmu, která odvede kvalitní práci z kvalitního materiálu?

Samostatně stojící rodinný dům

Rodinné domy můžeme podle druhu (typu) zástavby rozdělit na samostatně stojící, dvojdomy, řadové domy a domy terasové a atria. Nejčastěji se u nás setkáme s domem samostatně stojícím. Samostatně stojící dům nám poskytne nejvíc soukromí a pokud jsme při výběru pozemku nešetřili na jeho ploše, můžeme se kolem celého domu volně pohybovat. Obecně platí pravidlo, že na pozemku menším jak 600 m2 se však domy samostatně stojící většinou nestavějí.

Dvojdomky a řadové domky

Pokud je plocha pozemku menší jak 600 m2, jsou častějším řešením dvojdomky (dva domy, které mají jednu stěnu - nejčastěji štítovou - společnou. Stejně tak se na menší sousedící pozemky víc jak samostatně stojící dům hodí domy řadové. Řadové domy (kromě těch na obou okrajích celé řady) mají po obou stranách společnou obvodovou stěnu. Jsou tedy skutečně stavěné v souvislé řadě. Nezáleží už na tom, zda jde z hlediska geometrie o úsečku či jakoukoli křivku. Výhodou řadových domů je malá zastavěná plocha, pozemky s řadovými domy jsou úzké a protáhlé. Aby však řadový dům měl alespoň kousek pozemku (zahrady), měla by parcela, na které stojí, mít alespoň 300 m2.
Terasové domy a atria

Terasové domy jsou pak zvláštní variantou řadové (či kobercové) zástavby, kde se využívá svažitý terén a ploché střechy spodních domů jsou zároveň terasami domů položených výš. Zatímco domy atriové stavíme na místech, která umožňují co nejhustší plošnou zástavbu (takzvanou kobercovou). Zahradu zde nahrazuje atrium, obklopené ze všech stran stěnami. V atriovém domu můžeme skutečně hovořit o naprostém soukromí, ovšem velkou nevýhodou je, že se do atria dostaneme právě jen skrz svůj dům. Pozemek pak může být naprosto miniaturní, vystačíme i s 250 m2. Ovšem jen vybrané lokality umožňují až tak velkou hustotu osídlení. Některé obce na svých lokalitách dokonce limitují minimální možné velikosti prodávaných parcel a tato spodní hranice může být i 600, 800 či 900 m2.

Rekonstrukce (přestavby)

Nemusíme však hovořit pouze o novostavbách. Ve stavebnictví se běžně setkáme s pojmem ZMĚNA ZÁSTAVBY. Sem řadíme NÁSTAVBY, kterými se dům zvyšuje, PŘÍSTAVBY, kde se stavba rozšíří půdorysně a přístavbu propojíme se stávajícím zázemím, STAVEBNÍ ÚPRAVY, kdy zachováme půdorys i výšku domu a nakonec se za samostatnou formu stavební úpravy považuje i ZATEPLENÍ. Takzvanou rekonstrukcí (přestavbou) tedy může být jakákoli ze zmíněných kategorií včetně jejich kombinací. Rekonstruovaný dům můžeme zároveň jak zvýšit, tak zvětšit půdorysně i zateplit.

A co třeba jen byt?

A co je to vlastně byt? Běžně tento pojem používáme, však představy o bytu se u lidí velmi liší. Byt je v definici souborem místností (ale i jednotlivou obytnou místností), který svým stavebním a technickým uspořádáním splnil veškeré požadavky na trvalé bydlení. Byt je tedy určený k užívání formou trvalého bydlení. Nepleťme si však pojem trvalé bydlení s výrazem trvalé bydliště. Při současné legislativě je běžné, že v nájemních bytech se trvalé bydliště nájemníkům neposkytuje (byť už zákon tento statut upravil a nájemník nemá k objektu na základě získání trvalého bydliště jakákoli majetková práva). Nájemník pak bydlí v bytě (souboru místností, určenému k trvalému bydlení) a trvalé bydliště má často uvedené na místě, kde vlastně bydlet ani nemůže. Samozřejmě, že je tedy ideální byt vlastnit, nebo si postavit či koupit dům.
Stavba svépomocí či dodavatelsky

Rodinné domy tvoří největší procento výstavby drobných stavebníků a je zřejmé, že tomu tak bude i nadále. Jaký způsob výstavby ve smyslu, kdo bude stavět, však zvolit? Už při vyplňování žádosti o stavbení povolení či ohlášky musíme být rozhodnuti, zda budeme stavět svépomocí či dodavatelsky. Pokud chceme stavět svépomocí, musíme si vybrat kvalitního dodavatele stavebních materiálů a je stejně tak jako u dodavatelsky řešené stavby zřejmé, že se také některým placeným zásahům odborníků prostě nevyhneme. Neexistuje stavař – fyzická osoba – který by měl veškeré praktické i teoretické dovednosti a veškerá oprávnění, aby si stavbu kompletně zrealizoval zcela sám. Stačí si jen zalistovat v literách stavebního zákona, nejen však jeho. Do stavby vstupuje architekt, projektant, geodet, geolog, stavební, autorský a technický dozor a tak dále.

Při dodavatelsky řešené stavbě můžeme jednotlivé fáze stavby a řemeslnné práce buď zadat různým firmám, nebo si dům nechat postavit na klíč. V extrémním případě pak jen podepíšeme smlouvy a nakonec zkolaudovanou stavbu převezmeme a můžeme tedy hovořit o skutečné STAVBĚ NA KLÍČ. Ani to však nemusí znamenat, že se nás stavba nebude týkat a nemusíme jednotlivé fáze výstavby kontrolovat. Museli bychom totiž mít ke stavební firmě, která náš sen realizuje, opravdu velkou důvěru, podpořenou mnoha kladnými referencemi. Jen dobré osobní kontakty mohou být pohou párou nad hrncem.
Stavební firma

Kvalitní stavební firma by měla mít svou integritu. Určitě bude i podstatné geografické umístění firmy, protože dojíždění zaměstnanců a dovoz materiálu a techniky z větších vzdáleností se vždy prodraží. A výjimky toto pravidlo jen potvrzují. Podstatnými prvky dobrých referencí by mělo být dodržování termínů, smluvené ceny a kvalitní provádění jednotlivých prací. Zároveň bychom měli brát ohled na to, zda stavební firma respektuje vývoj nových technologií a materiálů a zda neustále zvyšuje kvalifikaci svých zaměstnanců. V zásadě při výběru stavební firmy platí pravidlo malého soukromého výběrového řízení mezi třemi zvolenými firmami, kdy budou nejpodstatnějšími kritérii reference, cena a dostupnost firmy, respektive její struktura.

Stavební firma rodinného typu

Můžeme narazit i na stavební firmy rodinného typu, kde začnou zaměstnanci z řad již zaměstnaných rodinných příslušníků pracovat hned po vyučení (brigádně zde získávají praxi už při škole). Výsledkem může být dobrá atmosféra a větší tlak na kvalitu provedené práce. Pevný vztah k firmě kvalitu odváděné práce v podstatě zaručí. Stejně tak nemusí být na škodu klasická strukturu střediskového uspořádání větší firmy. Je zde poskytnuta záruka, že veškeré činnosti, které se na stavbě vyskytují a vzájemně prolínají, nebudou ovlivněné negativními trendy. Především pak neplněním termínů subdodávek a následným skluzem celé výstavby.
Firma s integritou

Firma s integritou a praktickým uspořádáním nejenže dosáhne na větší okruh klientů (a to i geograficky), je však i schopna eliminovat a případně napravit jakékoli případné excesy ze strany subdodavatelů. Kvalitní stavební firma by se totiž měla především spoléhat na vlastní síly a vnitřní organizační opatření. Pouhé smluvně řešené sankce nám totiž často nezaručí vůbec nic.

Eliminace problémů stavebního trhu

Současný problém stavebního trhu s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků nelze do nekonečna řešit importem pracovníků ze zahraničí. A dnes to už nejsou jen lidé z východu, ale i z asijských či afrických zemí. Kvalitní stavební firma totiž nemá závažné problémy s nedostatkem kvalitních zaměstnanců. Tato vazba zde funguje oboustranně. Důležitá je především minimální fluktuace zaměstnanců a tedy sehraný a stabilní tým odborníků. Pokud taková firma dokonce dosáhne komplexního zastoupení všech základních a nejdůležitějších profesí, má vyhráno především stavebník, respektive investor. Máme-li na mysli základní a nejdůležitější profese, hovoříme o pracích klempířských, tesařských a pokrývačských, truhlářských, zámečnických, vodo a plyno-instalatérských, elektro-instalačních, až po výrobu rozvaděčů a zemní práce. Jak už však víme, je takových profesí ještě mnohem víc.
Stavební firma PÁSEK

PÁSEK – stavební firma spol. s r.o. se sídlem v Poličce, je společnost, které se v boji s dodržováním termínů a odváděním kvalitní práce osvědčila struktura profesních středisek a neustálé vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců, často téměř rodinných členů. Určitě se vyplatí sledovat vývoj technologií ve stavební výrobě, ale i materiálů a spolehnout se na stabilní (nefluktuující) zaměstnance.

Stavební firma PÁSEK splňuje v předchozích odstavcích popsaná kritéria, za jakých je stavební firmu možné považovat za perspektivní. Zkušenosti má s různými typy staveb, zaměstnává kolem 135 stabilních odborníků, kdy pouhých 10% tvoří nevýrobní sféra. Zaměstnanci ve firmě často začnou pracovat hned po vyučení a už zůstanou. V takovém případě jsou pracovní povinnosti vyvážené podnikovými výhodami a zaměstnanec je tak ještě více motivován.
Především se ale firmě vyplácí i střediskové uspořádání, které je dnes přes dřívější skepsi k této struktuře naopak konkurenční výhodou. Firmy tohoto typu jsou investory dokonce vyhledávány. Tato struktura totiž zajišťuje vzájemné prolínání činností. Eliminuje se tak neplnění termínů. Vlastní výrobní areál v Poličce na Českomoravské vrchovině tvoří kompozice skladů, zámečnické, truhlářské, vodoinstalatérské, topenářské, klempířské a elektroinstalační dílny s výrobou rozvaděčů. Dále vlastní autodílna, údržbářská dílna a vozový park se stavební mechanizací. Při stavbách na klíč tak firma dosahuje ideální součinnosti jednotlivých řemesel a přesto, že se nevyhne ani subdodávkám, je vždy schopna případné nedostatky subdodavatelů napravit vlastními silami.

O lecčem hovoří i certifikace ISO 9001:2001 a současný proces získávání certifikátu ISO 14001. Výhodou je však nejen bezpromlémové provádění staveb na klíč, ale i možnost nabízet služby jednotlivých středisek samostatně. To vše ruku v ruce s postupnou modernizací vybavení a techniky. Jelikož by však bylo krátkozraké spolehnout se jen na jeden region, firma expanduje i do dalších regionů. Buduje středisko pro Prahu a Středočeský kraj a v plánu má další. Opřít se však stavební firma PÁSEK chce nejen o kvalitu odvedené práce, kvalifikované pracovníky, střediskové uspořádání a dodržování termínů, ale i o VELMI KONKURENČNÍ CENY, které je investorům schopna nabídnout. Vše v duchu firemního motta: ´ S NÁMI SI oPASEK.cz UTAHOVAT NEMUSÍTE.´
Pásek- stavební firma, spol. s r.o. Poslat poptávku