Sdílet
 
Stavební materiály

Navštivte vídeňské veletrhy

Datum vydání: 13.11.2009 | autor:
Společnost Reed Exhibitions organizuje vídeňské veletrhy ve výstavním areálu Messe Wien. Průměrně 30 veletrhů ročně a dalších více jak 100 akcí, veletrhy až pro cca 25 různých oborů, vystavovatelé i z České republiky, 55.000 čtverečních metrů výstavních ploch, 4.500 parkovacích míst, 2 hotely bezprostředně u vstupů do areálu, 7.000 čtverečních metrů kongresového centra, to jsou Wienna Messe.
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Kolik veletrhů ročně připravujete?
V Rakousku organizujeme v průměru 30 veletrhů ročně. Jsou to jak veletrhy otevřené publiku, neboli veletrhy pro veřejnost, tak i veletrhy typu B2B. Číslo 30 je průměr, jsou také roky, kdy máme veletrhů více. Například technické veletrhy pořádáme jednou za dva roky. Navíc ve Vídni, kde jsme také provozovateli veletržního areálu, pořádáme dalších více než 100 akcí. Bývají to semináře pro menší skupiny, firemní prezentace, ale i velké kongresy.

Jak dopadla finanční krize na výstavnictví v Rakousku? Cítíte znatelný pokles zájmu vystavovatelů a návštěvníků? V jakých oborech nejvíce?
Veletrhy vždy odrážejí situaci v jednotlivých oborech. Jelikož každý rok pořádáme veletrhy pro zhruba 25 různých oborů, vidíme poměrně jasně, kde zanechala krize jaké dopady. Veletrhy se navíc připravují dlouho dopředu. A díky tomu, i v případě, že určité důsledky krize cítíme, pociťujeme je se zpožděním a do jisté míry i odlehčeně.

Rakouské ekonomice, stejně jako většině našich veletrhů, dominují malé a střední podniky. Z tohoto důvodu jsme letos u většiny veletrhů nezaznamenali žádné zásadní změny, pokud jde o počet účastníků. Samozřejmě však existují jak negativní, tak i pozitivní odchylky. Zdá se, že soukromá spotřeba v Rakousku se dosud nezhroutila, ale naopak roste. Například na našem veletrhu pro veřejnost, který je zaměřený na nábytek a bydlení, bylo dokonce více návštěvníků než tomu bylo v minulosti. I poptávka byla větší. Ale jak už jsem říkal, většina veletrhů zůstává víceméně na stejné úrovni.

Veletrhy v oblasti luxusního zboží a realit jsou ty, jež krize ve srovnání s ostatními zasáhla silněji. Kupříkladu náš veletrh nemovitostí Real Vienna a veletrh finančních služeb zaznamenaly určitý pokles. Dalším důsledkem krize je bohužel také to, že v letošním roce nebudeme realizovat Veletrh lodí a jachet. Poptávka po nových lodích a jachtách v Evropě totiž klesla o více než 50 procent, a mezinárodní loďařské firmy a doky proto významně omezily svou účast na veletrzích.
Foto: Reed Exhibitions; DI Matthias Limbeck,  Dir. KommR Johann Jungreithmair, Mag. Martin Roy
Foto: Reed Exhibitions; DI Matthias Limbeck, Dir. KommR Johann Jungreithmair, Mag. Martin Roy
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Jaká je průměrná návštěvnost nejnavštěvovanějších veletrhů? Kterých?
Nejnavštěvovanějším veletrhem je veletrh Vienna Autoshow. Jde vlastně o dvojí veletrh, protože paralelně s ním se koná i veletrh turismu. Tam míváme průměrně 150.000 návštěvníků. Máme ale akce různých velikostí, větší i menší. Rozhodující je, a to především u odborných veletrhů typu B2B, samotná velikost cílového trhu. Například náš farmaceutický veletrh pro lékárníky sice není zaměřen na laickou veřejnost a absolutní čísla tedy nejsou vysoká, avšak trh pokryjeme skoro celý. Navštěvuje jej hodně lékárníků.

Zajímá nás účast českých vystavovatelů na veletrzích ve Vídni. Jsou to víceméně výjimky, nebo ji lze stanovit procentuelně?
Máme celou řadu veletrhů, na nichž je česká účast velmi silná. I když měl veletrh realit Real Vienna v letošním roce ve srovnání s tím loňským méně vystavovatelů, podařilo se naopak přilákat více firem z České republiky. Na Real Vienna máme více než 10 procent vystavovatelů z ČR a doufáme také, že na průmyslovém veletrhu Vienna-tech v příštím roce budou Češi opět významně zastoupeni. Všichni by měli vystavovat ve společném českém stánku.

Rovněž na veletrhu umění Viennafair jsou galerie z Čech a zejména z Prahy zastoupeny pravidelně. Mluvíme o několika desítkách galerií. Čeští návštěvníci a vystavovatelé ale jezdí také do Salcburku. Například oblast zpracování dřeva a vybavení dílen, automobily, gastronomie či hoteliérství, to jsou obory, kde je podíl českých vystavovatelů vysoký a navíc stále roste. Doufáme, že až se zlepší napojení rakouské železnice na českou síť, bude Čechů ještě více.
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Co byste nejvíce zdůraznil v souvislosti s veletrhy Aquatherm, Real Vienna, Cross a Vienna Tec?
Zdůraznil bych nadregionalitu. Jedná se vesměs o veletržní koncepty, které překračují národní hranice. Jsou nadregionální, přeshraniční. Spádová oblast těchto veletrhů je v průměru 400 km. Vídeň se zde prezentuje jako centrum výměny know-how, budování sítí a navazování kontaktů.

Jak dlouhou tradici tyto veletrhy mají?
Aquatherm, veletrh zaměřený na systémy výměny tepla v budovách, je jeden z těch tradičnějších, existuje již 20 let. Veletrh nemovitostí Real Vienna se příští rok bude konat popáté. Naopak Cross-con, veletrh zaměřený na informační a komunikační technologie, bude mít premiéru. Vienna-tec, technický veletrh, se sice koná potřetí, ale je jakýmsi zastřešením dalších šesti dílčích veletrhů, které mají již zhruba dvacetiletou tradici.

Má spolu souvislost veletrh Aquatherm v Rakousku a v České republice?
Ano, jedná se o tentýž koncept, jde o veletrh zaměřený na vytápění a klimatizační techniku. Na rozdíl od pražského veletrhu s roční frekvencí se vídeňský Aquatherm koná jednou za dva roky. Další rozdíl mezi vídeňským Aquthermem 2010 a jeho doposud realizovanými koncepty je ten, že budeme mít silně zastoupenou i oblast sanitární techniky a koupelen. Co se však velikosti a dimenze týče, jsou oba veletrhy v Čechách i v Rakousku srovnatelné.
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Na veletrhu realit Real Vienna se nejvíce prezentují realitní společnosti? Jaké obory tam můžeme konkrétně najít?
To není úplně přesné. Veletrh Real Vienna má velmi široké spektrum vystavovatelů. Například z České republiky přijíždí mnoho zástupců regionů a měst. Jako vystavovatelé jsou zde tradičně zastoupena nejen významná města z východní, střední a z jižní Evropy, ale také developeři, banky a finanční společnosti, jež se zabývají financováním realit. Vystavují zde také provozovatelé nákupních center, specializovaných obchodů, letišť, hotelů a realitní makléři. A v neposlední řadě i státní investiční agentury. Celkové zaměření je tedy na trhy střední a východní Evropy.

Najdeme na vašich veletrzích, například na Aquathermu, i poradenské stánky, kde se můžeme konkrétně informovat o energetických úsporách v budovách?
Vzhledem k tomu, že na veletrh Aquatherm přicházejí především odborně erudovaní návštěvníci, informace poskytují přímo vystavovatelé. Společnost Reed Exhibitions ale v Rakousku pořádá i dva veletrhy, které se zabývají úsporami energie a jsou určeny pro veřejnost. Právě na těchto veletrzích jsou informační stánky, kde jsou spotřebitelům podávány informace nezávisle na výrobci daného výrobku. Aktuálně třeba k dotačním programům ze strany státu, což znamená zateplování starých budov, či alternativní energie.

Do jaké míry je pro německy mluvící země podstatný pojem pasivní dům? Pro tento výraz najdeme ekvivalent v němčině, třeba v angličtině už však není vůbec běžný i přesto, že například pro USA jsou velmi typické dřevostavby.
Pasivní dům, ten výraz v němčině skutečně existuje, je opravdu velkým tématem. Existuje jich několik různých typů. Pasivní dům je z hlediska nízké spotřeby energie asi nejvyšším stupněm. Potom existují také různé stupně nízkoenergetických budov. Tyto domy jsou vždy vybaveny velmi komplexní domovní technikou, tím mám na mysli především větrání, větrací systémy. Neustálý vývoj a zdokonalování těchto systémů stojí i za úspěchem našich odborných veletrhů. Rakousko je průkopníkem v oblasti obnovitelných, čistých energií. I co se souvisejících technologií týče. A právě toto prezentujeme na veletrzích jako je Aquatherm. Podíl pasivních a nízkoenergetických domů stále stoupá a s tím rovněž stoupá poptávka po kvalitní domovní technice.
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Foto: Reed Exhibitions, Wienna Messe
Jaké obory najdeme na technickém veletrhu zaměřeném na průmysl a výrobu Vienna – Tec?
Vienna-tec je značka, jež zastřešuje vystavovatele z oblasti strojírenství, automatizační techniky, energetické techniky, svářecí a spojovací techniky a měřící techniky. Celkově na tomto veletrhu svoji nabídku prezentuje přibližně 1.400 firem. Jeho zásadním tématem je též bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Mohl byste nám blíže představit váš vídeňský výstavní areál? Jak velkou plochou disponujete?
Veletržní centrum Vídeň je multifunkčním veletržním prostorem. Čtyři haly mají výstavní kapacitu dohromady 55.000 metrů čtverečních. Navíc disponujeme kongresovým centrem s plochou 7.000 metrů čtverečních a využít lze také první a druhé hlavní foyer, která čítají celkem 3.000 metrů čtverečních. Výstaviště má velice dobré dopravní spojení pro individuální i hromadnou dopravu.

K dispozici je 4.500 parkovacích míst a přímý vstup do metra v bezprostřední blízkosti dvou hlavních vchodů do výstaviště. Vedle obou vstupů provozujeme i dva hotely, které využívají především vystavovatelé a návštěvníci. Je to moderní areál, který do velké míry splňuje nejnáročnější mezinárodní standardy, a jsme hrdí na to, že můžeme být jeho provozovatelem. V roce 2013 bude přímo v sousedství našeho areálu dokončena největší evropská ekonomická univerzita. S ní pak budeme úzce spolupracovat a slibujeme si, že by v budoucnu mohlo dojít i k určité synergii.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Navštivte vídeňské veletrhy"

Celkem komentářů: 1

Oprava 12.04.2013, 15:42:01

Oficiální název vídeňských veletrhů je Messe Wien, v anglickém jazyce Vienna Fair. Pokud někdo napíše Wienna Messe, je to nejen zkomolenina názvu, ale i hrubka, poněvadž Vídeň se v angličtině píše Vienna a ne Wienna. Prosím o zapamatování a opravu, jinak uvádíte čtenáře v omyl.

Přidat nový komentář k  "Navštivte vídeňské veletrhy"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE