Sdílet
 

Šikmou, nebo plochou střechu?

Datum vydání: 11.01.2010 | autor:
Střecha a obvodový plášť oddělují vnitřní prostředí budovy od prostředí vnějšího. Výběr typu střechy hraje roli nejen v otázce ochrany domu před povětrnostními vlivy a celkové úspoře tepla, ale zároveň spoluutváří konečný architektonický vzhled celého objektu. V jaké situaci je tedy vhodnější zvolit střechu šikmou a kdy plochou?
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
Roli hraje vzhled domu, jeho umístění i památkáři

Podle sklonu střešních rovin dělíme střechy na ploché (se sklonem menším než 10o), šikmé (se sklonem od 10o do 45o) a strmé (se sklonem střešních rovin vyšším než 45o). Všechny typy střech mají své výhody i nevýhody. Není možné jednoznačně říci, zda jsou lepší ploché, nebo šikmé střechy. Při samotném rozhodování je totiž třeba zohlednit všechny určující faktory.

Při volbě sklonu střechy je třeba brát v potaz zejména její praktické hledisko. Základní funkcí střechy je totiž chránit objekt před vodou, hlukem a teplem. Pozadu by však neměl zůstávat ani celkový vzhled domu, který může správně zvolený typ střechy vhodně dotvořit a podtrhnout. Výběr sklonu střechy by se také měl řídit regionem, kde je dům umístěn, a místními klimatickými specifiky. Někde pak mohou mít poslední slovo památkáři.

Ploché střechy

Ploché střechy (sklon 0o – 10o) jsou v podstatě střešní konstrukcí bez krovu. Protože není u plochých střech potřeba konstruovat krov, je s nimi spojena jednodušší stavba a tím pádem i nižší pořizovací náklady. Jsou také velmi dobře přístupné při stavbě a případných opravách. Největší užitek přináší plochá střecha tomu, kdo ji chce využívat například jako terasu, zelenou plochu či parkovací stání. S tím se ale musí počítat již při samotném projektování, aby měla střecha dostatečnou nosnost a odolnost.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
K hlavním nevýhodám plochých střech patří náročnost na kvalitu realizace a s tím související životnost. Špatné naprojektování, provedení či jakákoli i drobná závada mohou znamenat prosakování vody do interiéru domu. V krajním případě je pak nutné přistoupit i k úplné rekonstrukci. Bez pravidelné péče ploché střechy rychle stárnou a podstatně rychleji se poškodí a přestanou plnit svou funkci.

Ploché střechy také nejsou vhodné do horských oblastí, protože se na nich hromadí sníh, který následně nadměrně zatěžuje stropní konstrukci. Pokud je však střecha správně navržena z hlediska pevnosti, difuze vodní páry, odvětrávání, tepelné izolace a má pravidelnou údržbu, je její životnost obdobná jako u střechy šikmé.

Šikmé střechy

Šikmé střechy jsou střechy se sklonem v rozmezí 10o až 45o skládající se z krytiny a krovu, který plní funkci nosné konstrukce. Realizací šikmé střechy vzniká prostor mezi nosnou konstrukcí střechy (krovem) a stropem – podkroví. To může sloužit například jako další obytná plocha nebo úložný prostor.
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
Odborníci se shodují, že všude, kde je to jen trochu možné, by se měli stavitelé rozhodnout pro střechu šikmou. Kromě své vyšší estetické hodnoty nabízí ještě další přednosti – jednodušší údržbu, lepší přístupnost, dodatečný prostor v podkroví, celkově delší životnost a mnohem větší prodyšnost. Šikmé střechy se pyšní také lepší odolností vůči povětrnostním vlivům, protože po nich dobře stéká voda, lépe po nich sjíždí sníh, jsou odolné vůči střídání teplot a méně vystavené působení slunečního záření.

Šikmé střechy jsou na tom v porovnání se střechami plochými naopak hůř v otázce požární bezpečnosti. K dalším nevýhodám šikmých střech pak patří zejména potřeba opravdu pečlivého vyplnění všech prostor střešní konstrukce tepelnou izolací. V případě, že není realizace izolace provedena kvalitně, vznikají tepelné mosty, kterými uniká značné množství tepla.

Kromě izolací je důležité dohlédnout i na to, aby byly použity opravdu kvalitní parozábrany a ne jejich levnější náhražky, v nichž snáze vzniknou trhliny. Takovými trhlinami by pak pronikala vodní pára do střešní konstrukce, kde může způsobit vznik plísní či růst dřevokazných hub.

S výběrem vhodného typu střechy do vašich konkrétních podmínek vám rádi pomohou odborníci z firmy Střechy Roman Zvěřina. Jejich mnohaleté zkušenosti s kompletní realizací střech od A do Z (včetně krovu, izolací a podobně) zaručují vysokou kvalitu provedení a dlouholetou životnost vaší nové střechy.
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
Foto: STŘECHY - Roman Zvěřina
STŘECHY - Roman Zvěřina

STŘECHY - Roman Zvěřina

Chrudim, Rabštejnská Lhota 156, 53701
Web: http://www.zverina.info
E-mail: strechyzverina@email.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

STŘECHY - Roman Zvěřina

Chrudim, Rabštejnská Lhota 156, 53701
Mobil: 775 148 196
Web: http://www.zverina.info
E-mail: strechyzverina@email.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Šikmou, nebo plochou střechu?"

Buďte první a napište komentář k  "Šikmou, nebo plochou střechu?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE