Vybíráte střechu? Kompletnost domu potvrzuje střecha. O jak důležitý prvek domu jde, se přesvědčíme dnes, kdy si poradíme, jakou střešní krytinu volit na jednotlivý dům. Pokud jde o realizaci střechy, přesvědčíme se, že jde o harmonickou symbiózu pokrývačů, klempířů, tesařů, izolatérů a dalších. Na tomto tvrzení je mnoho pravdy, protože pokud dojde ze strany jednoho z nich k chybnému kroku, mohou nastat problémy, které dokážou znehodnotit i tu nejkvalitnější krytinu.

Při výběru střešní krytiny by měl být jako první ukazatel sklon střechy. Plechová krytina se používá už od sklonu 7 stupňů, stejně jako trapézové plechy.
Sklon kolem 15 stupňů stačí krytině z vláknocementových vlnitých desek, dále z vlnitého plechu a plechu imitujícího tvar pálené krytiny. Betonovou tašku s profilovanou drážkou a pálenou krytinu se spojitou vodní drážkou je možné uložit na střechu se sklonem minimálně 22 stupňů. Ostatní betonové a keramické krytiny je pak vhodné použít od sklonu 30 stupňů. (V tomto sklonu se pohybují ještě krytiny z přírodní břidlice, z asfaltových šindelů a další).
Tyto údaje vycházejí z norem, ale krytiny jednotlivých výrobců se mohou od normy i navzájem odlišovat. Proto je výhodné poradit se s výrobcem, projektantem anebo přímo s realizační firmou, která má s konkrétní krytinou praktické zkušenosti.

Jisté zúžení výběru i možnosti využití konkrétní střešní krytiny přináší i nosnost krovu. Dělení krytiny podle nosnosti je poměrně jednoduché: betonová a pálená krytina je těžká, ostatní krytiny vyrobené z plechu, asfaltu a vláknocementu jsou lehké. Hmotnost krytiny z přírodní břidlice záleží na tom, z kterého lomu se vytěžila.

Opomenout nelze ani estetické hledisko. Málo platné, střecha je střecha a bude udávat tón celému domu. Proto se musí nejen její barva, ale i materiál přizpůsobit celkovému stylu domu.

Jsou ovšem i důležitější faktory, které mají vliv na volbu střechy – a tím je její životnost. Záruku určuje zákon. Výrobce vám může naslibovat jakoukoli délku záruky, ta však v konečném důsledku před soudem neobstojí. Proto se ptejte na životnost daného materiálu.
A co bychom to byli za zákazníky, které by nezajímala cena. Ta je poměrně značně rozdílná vzhledem k nabízeným materiálům. Na druhé straně je si však třeba uvědomit, že ne vždy je ta nejdražší krytina tou nejlepší. Záleží na tom, zda cena zahrnuje celý systém nebo jen určité části, či je potřebné odvětrávání střechy a kde se budou při zateplení střechy srážet vodní páry.

Častou chybou při realizaci střechy je výběr materiálů na klempířské práce. Již v úvodu jsme si naznačili, jak důležitá je kvalitní spolupráce řemeslníků. Mnoho střech je sice pokryto kvalitní krytinou, která se nemusí téměř 30 let ošetřovat, ale klempířské prvky jsou nejčastěji vyhotovené z pozinkovaného plechu, který se musí pravidelně, nejpozději do dvou let, ošetřovat a jejich životnost je oproti krytině třetinová.

Závěrem je možné shrnout, že při výběru střešní krytiny i materiálu na klempířské výrobky musíme vycházet z celkové koncepce navržené střechy. Vzhledem k tomu, že výrobky z pozinkovaného plechu jsou z hlediska vstupních nákladů nejpřijatelnější, jsou často využívané, ale jejich životnost a nevyhnutelnost časté údržby však zvyšuje jejich skutečnou cenu.
Na druhé straně jsou ovšem výrobky z měděného plechu, jejichž vstupní investice je sice samozřejmě nákladnější, ale zase nevyžadují žádnou údržbu. I z hlediska životnosti je na prvním místě měď. Životnost krytin se většinou pohybuje kolem 20-30 let, proto je vhodné pro klempířské výrobky zvolit takový materiál, který by měl podobnou životnost (takovým může být například pozinkovaný plech s plastovou vrstvou).