Sdílet
 

Využijte energii ze slunce

Datum vydání: 08.08.2007 | autor:
V současné době, kdy jdou ceny energií strmě nahoru, je výhodné informovat se o energii, která nic nestojí. Energii zdarma získáte - jak jinak než díky přírodním zdrojům, konkrétně slunci. O sluneční energii platí, že patří mezi obnovitelný zdroj a je v podstatě nevyčerpatelná. Díky slunečním kolektorům můžete podstatnou část účtu za energie ušetřit.
Ilustrační foto
Ilustrační foto
U našich rodinných domů se již stále více začaly objevovat sluneční kolektory. Od našich jižních sousedů v Rakousku, jež patří k zemím s největší hustotou solárních kolektorů, se však máme ještě mnohé co učit. Ti si již dávno uvědomili, že díky alternativní energii ušetří nejenom značnou část rozpočtu domácnosti, ale také životní prostředí, které je třeba chránit, má-li tu být zdravé pro naše budoucí generace.

Solární kolektory jsou určeny pro přímý nebo nepřímý ohřev vody nebo vzduchu. Využití sluneční energie je velice oblíbené u bazénů. Základem solárního kolektoru je absorbér tj. těleso s ohřívanou vodou. Obvykle jde o kovovou či plastovou trubku černé barvy. Ideální je umístit kolektory na střechu, pokud ovšem není ve stínu. Kolektory by měly směřovat na jih nebo popřípadě na západ, kdy je možno využít energii zapadajícího slunce.

Nejvíce energie samozřejmě sbírají kolektory, jež jsou nakloněny kolmo ke slunci – je dobré nastavit úhel v létě na 30°, v zimě 60° a při celoročním neměnném provozu na 45°. V případě skloněné střechy je možné kolektor zabudovat do střešní roviny. Pokud máte obavy, že v našich podmínkách sluneční kolektory nemají uplatnění, tak vězte, že délka slunečního svitu se u nás pohybuje od 1.400 – 1.700 hodin ročně. Obecně platí, že na 1 m2 plochy dopadne v průměru 1.000 kWh, tzn. že lze získat při dobré účinnosti slunečního kolektoru o velikosti 9 m2 až 300 l vody ohřáté na 60 ° C. Nejvíce energie získáte pochopitelně v létě nežli v zimě.

Druhy solárních systémů
Pro ohřev teplé užitkové vody a pro přitápění se v rodinných domech hodí kapalinové kolektory. Využití najdou i pro ohřev bazénů či vyhřívání skleníků. Je však třeba mít k dispozici navíc jiný zdroj vytápění, proto se instalují většinou dodatečně. Výborně se hodí k temperování v chatách a chalupách, kde přes zimu nikdo nebydlí.

Větší účinnosti a menší zastavěné plochy dosáhneme pomocí vakuových solárních kolektorů. Patří taktéž mezi kapalinové kolektory, vakuová izolace je však navíc chrání před nepříznivými vlivy počasí, čímž se účinnost kolektoru zvyšuje. Dokážou ušetřit až 40% nákladů za vytápění a 50 – 70% nákladů za ohřev teplé vody. Nejpoužívanější jsou ploché kolektory, jejichž skleněné trubice jsou uloženy v nosném rámu a jsou přikryty tabulí skla nebo průhledným plastem.
Financování a návratnost
Cena za solární sestavu není příliš nízká. Kolektory včetně ostatního materiálu přijdou na zhruba 100.000 Kč s návratností cca 5 let. Vězte však, že pomocí dotace od státu se vaše investice vrátí mnohem dříve.
Ministerstvo financí pověřilo Státní fond životního prostředí ČR zřízením fondu, jež poskytuje podporu. Fond však pouze podporuje instalace zařízení v bytech a rodinných domech. Podpora se nevztahuje např. pro individuální rekreační či průmyslové objekty ani v případě trvalého bydliště žadatele. Podpora je poskytována pouze na již ukončené akce a podmínkou je splnění základních kritérií:
 • předložení odborného posudku podle osnovy uvedené v příloze č. II. 8, část II – název posudku, identifikační údaje, popis původního stavu, popis realizovaného řešení, kontrola správného dimenzování, rozpočet, závěr a přílohy (viz. www.sfzp.cz)
 • použití certifikovaných komponentů systémů splňujících platné normy a předpisy
 • použití technologie s kolektory a zásobníky pro celoroční provoz
 • závazek provozovatele používat zařízení minimálně 5 let
Dotace se přijímají do 30.9. 2007. Žádost o podporu lze podat pouze v případě, že je zařízení prokazatelně v trvalém provozu, maximálně však do 12 měsíců od uvedení do trvalého provozu. Trvalým provozem se rozumí dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo dnem předání díla od dodavatele do trvalého provozu, tzn. protokolem od dodavatelské firmy. Podpora se vztahuje pouze na akce, jejichž realizace byly zahájeny po  1.1. 2005.

Maximální výše příspěvku:
A. b. Solární systémy na celoroční ohřev teplé vody -  max. limit 50% dotace ze základu pro výpočet podpory, max. však 50 tis. Kč
A. c. Solární systémy na přitápění a teplou vodu - max. limit 50% dotace ze základu pro výpočet podpory, max. však 60 tis. Kč

Ve všech programech se SFŽP bude podílet na úhradě odborného posudku do výše 50% celkových nákladů, max. však do výše 3.000 Kč.

Doklady požadované jako příloha k formuláři o žádost:
 1. Odborný posudek podle výše uvedené osnovy – může jej zpracovat energetický auditor nebo odborný poradce střediska EKIS
 2. Faktura za odborný posudek včetně dokladu o zaplacení
 3. Vyjádření příslušného stavebního úřadu – stavební povolení, ohlášení stavebních úprav
 4. Smlouva o dílo či potvrzená objednávka s položkovým rozpočtem
 5. Faktura nákladů podle rozpočtu
 6. Tři různé fotografie realizace zařízení
 7. V případě, že žádost vyřizuje jiná osoba, než je uvedena ve výpisu z katastru nemovitostí, je nutné doložit doklad, kterým je určena osoba jednáním s fondem.
 8. Prohlášení o shodě – doklad, který udává, že zařízení smí být uvedeno v ČR na trh
 9. Dokumentace – nákres zapojení
 10. Předávací protokol o uvedení do trvalého provozu
Žádosti neuspokojené z důvodu nedostatku finančních prostředků jsou vráceny uživatelům.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Využijte energii ze slunce"

Buďte první a napište komentář k  "Využijte energii ze slunce"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE