Sdílet
 

Využijte nových změn v zákoně o zaměstnanosti

Nezaměstnaní si budou moci přivydělat.

Datum vydání: 21.10.2004 | autor:
Nový zákon o zaměstnanosti výrazně změní život nejen lidem bez práce. Na nová přísnější pravidla si budou muset zvyknout zaměstnanci, zaměstnavatelé, absolventi škol. Mění se také zásady pro čerpání dovolené.

S nezaměstnanými přísněji

Foto podlahářská firma MOFALL.
Foto podlahářská firma MOFALL.

Nezaměstnaným začínají horší časy. Získat podporu v nezaměstnanosti bude složitější. Musí o ni sami požádat a doložit potřebné doklady, například zápočtový list. Pokud odmítnout spolupracovat s úřadem práce, může jim být podpora odebrána až na půl roku.

Bez práce nejsou koláče

Nezaměstnaný získá podporu, pokud za poslední 3 roky alespoň 12 měsíců pracoval. Musí se však jednat o zaměstnání, ze kterého je odváděno pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti – v praxi jde většinou o pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Tato podmínka se týká i čerstvých absolventů škol. Pokud neodpracují stanovenou dobu, podporu nedostanou. Mohou však požádat u obecního úřadu o sociální dávky.

Výše podpory v prvních třech měsících zůstává 50% předchozího příjmu, v dalších třech měsících se zvyšuje ze 40%  na 45%. Pro nezaměstnané ve věku do 50 let zůstává doba vyplácení podpory 6 měsíců, pro lidi starší 50 let se zvyšuje na 9 měsíců a pro starší 55 let na 12 měsíců s podmínkou, že 25, případně 30 let platili důchodové pojištění. Výše podpory je omezena částkou 10 250 Kč.

Nezaměstnaní si také mohou přivydělat, a to maximálně polovinu minimální mzdy měsíčně (v současnosti 3350 Kč), pokud pracují nejvýše 20 hodin týdně. Může jít například o úklid společných prostor, roznášku novin apod., tedy o výkon činností, které neslouží jako hlavní zdroj příjmu.

Znovu až za šest měsíců

Nezaměstnaný přijde o vyplácení podpory v případech, kdy odmítne bez vážných důvodů nastoupit do vhodného zaměstnání, je přistižen při práci načerno, odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, odmítne se nechat vyšetřit lékařem pro účely úřadu práce, pokud nespolupracuje s úřadem práce, odmítne vykonávat veřejně prospěšné práce (například odklízení sněhu) v případě, kdy je nezaměstnaný déle jak rok.

Nezaměstnaný vyřazený z evidence do ní může být znovu zařazen na základě nové písemné žádosti nejdříve po šesti měsících.

Zákaz dětské práce


Dítě do 15 let nebo dítě starší 15 let do doby skončení povinné školní docházky může vykonávat jen uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní činnost, pokud dostane povolení od úřadu práce. Maximální rozsah práce je 5 dnů v týdnu, 4 hodiny denně.

Konec diskriminace u pohovoru

Zaměstnavatel nesmí zjišťovat od uchazečů o zaměstnání zejména informace o manželském a rodinném stavu – například zda je žena vdaná, má děti, plánuje mateřství.

Dovolená bez převodů

Převádět nebo proplácet loňskou dovolenou lze jen do 31. října následujícího roku. Pokud zaměstnanci nebrání v čerpání dovolené důvody stanovené v zákoníku práce (dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená) začne mu automaticky od 1. listopadu dovolená běžet. Když dovolenou nevyčerpá, nelze ji už převést a nárok na ni zanikne. Výjimkou je případ, kdy zaměstnanec nemohl vyčerpat dovolenou přesahující čtyři týdny zaviněním zaměstnavatele ani do konce příštího roku. V tomto případě může být s jeho písemným souhlasem tato část dovolené vyčerpána do konce dalšího roku.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Využijte nových změn v zákoně o zaměstnanosti"

Buďte první a napište komentář k  "Využijte nových změn v zákoně o zaměstnanosti"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE