Sdílet
 

Zateplování staveb a systém jakosti

Datum vydání: 26.09.2007 | autor:
Zateplování budov je odborná činnost, která se za posledních cca 10 let dočkala velkého nárůstu jak v kvantitě, tak v kvalitě. Zateplování kontaktními systémy, jako optimální variantou, má na objekty příznivé účinky, jako např.: vytváří lepší tepelnou pohodu v objektu, snižuje působení povětrnostních vlivů na nosnou stavební konstrukci, prodlužuje životnost a v neposlední řadě zlepšuje vzhled objektu. Pokud uvažujete o zateplení objektu či potřebujete jen poradit, pak neváhejte oslovit odborníky na slovo vzaté.
Foto RENOP - zateplování staveb,regenerace panelové výstavby
Foto RENOP - zateplování staveb,regenerace panelové výstavby
Brněnská stavební společnost RENOP spol. s r.o. se zabývá zateplováním staveb od roku 1995, a je jedna z mála firem, která se specializuje na tuto činnost.
V podstatě se provádění kontaktního zateplení obvodových plášťů budov dělí do osmi kroků:
 1. příprava staveniště a podkladu pro kontaktní zateplovací systém (dále KZS)
 2. založení KZS a lepení izolantu
 3. kotvení a broušení izolantu, systematické řešení detailů
 4. osazování rohových a dilatačních lišt, štěrkování izolantu vč. armovací tkaniny
 5. vyrovnání - broušení štěrkové vrstvy, dořešení detailů, penetrace
 6. aplikace omítkoviny, příp. nátěr fasádní barvou
 7. ošetření prostupů systémem a styků s ostatními materiály a konstrukcemi
 8. likvidace a úklid staveniště
Zavedení systému jakosti do firmy RENOP, spol. s r.o., Brno
Od počátku roku 2001 se vedení společnosti zabývalo myšlenkou, jak zvýšit kvalitu nabízených služeb a produktů svým zákazníkům - klientům, a tím také zvednout prestiž firmy na trhu. Jednou z cest bylo zdokonalit řízení a kontrolu prováděných prací vlastních pracovníků. Prostředkem k dosažení cílů bylo zavedení 'Systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001'. Proto se majitelé společnosti rozhodli pro zavedení systému jakosti od jara roku 2001 s cílem získat certifikát do konce tohoto roku. Cíle bylo dosaženo také díky právě zaváděnému systému jakosti řízení a kontroly.
Foto RENOP - zateplování staveb,regenerace panelové výstavby
Foto RENOP - zateplování staveb,regenerace panelové výstavby
Již při zavádění systému do společnosti byly zjištěny hlavní dva aspekty:
 1. přibližně 50% činností a procesů ve firmě probíhalo, avšak nebyly správně pojmenovány
 2. zbylých 50% činností nebylo ve firmě používáno nebo se dokonce o nich nevědělo
Jeden z hlavních pojmů, který byl ve společnosti při zavádění dlouho neznámý, byl proces = jakákoli činnost, při níž dochází k přeměně vstupů na výstupy, je považována (v ČSN EN ISO) za proces.
Aby stavební firma fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených procesů. Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup do dalšího procesu. Procesní přístup je systematickou identifikací a řízením jednotlivých procesů a zabezpečováním jejich vzájemné bezproblémové provázanosti.

Dalším, velmi důležitým momentem v systému jakosti, je systém řízení = odpovědnost managementu. Vedení firmy RENOP, spol. s r.o., Brno si plně uvědomuje důležitost dodržování jakosti poskytovaných služeb a dodávaných výrobků v souladu s uzavřenými smlouvami a s požadavky a očekáváním zákazníků. Proto prosazuje u všech zaměstnanců a subdodavatelů povědomí o nutnosti plně uspokojovat požadavky zákazníků a to tím, že:
 1. Stanovilo politiku jakosti firmy.
 2. Vytvořilo systém řízení jakosti.
 3. Provádí pravidelně přezkoumání systému řízení jakosti.
 4. Svou činností se snaží o vytvoření dostatečných zdrojů.
Potřeby a očekávání zákazníků jsou systematicky přezkoumávány vedením firmy a jsou transponovány do technických požadavků na výrobu s cílem získat plnou důvěru zákazníků v produkci společnosti.
Foto RENOP - zateplování staveb,regenerace panelové výstavby
Foto RENOP - zateplování staveb,regenerace panelové výstavby

Další z důležitých momentů v systému jakosti je kontrola:
Vstupní - týká se dodávek materiálu a vstupů do kontroly procesů.
Mezioperační - zajišťuje shodu výrobků, procesů a operací (ucelených) při montáži s technologickou dokumentací, včetně jejich kontroly funkčnosti.
Výstupní - zajišťuje kontrolu hotového díla a zda byly provedeny všechny operace.
Konkrétně kontroly jednotlivých, v úvodu uvedených procesů provádění zateplování staveb, probíhá interně ve zmíněných krocích při vlastním zateplování. Současně musí fungovat zpětná vazba, která zabezpečuje u vstupů přejímku jen kvalitního materiálu a následná aplikace těchto materiálů dle technologických (závazných) postupů. Lidský faktor je zde velmi důležitý a jeho specifika (nedostatky) se dají pravidelnou kontrolou eliminovat na minimum.

Závěr
Soustavným zlepšováním systému řízení jakosti a jakosti dodávaných materiálů trojstupňovou kontrolou, analýzou údajů a opatřeními k nápravě chce vedení společnosti neustále zvyšovat kvalitu nabízených služeb zákazníkům, a tím si vybudovat prestižní pozici na trhu v oblasti zateplování staveb.

Prvořadým úkolem a cílem je 'kvalita pro zákazníka'. Není to jednoduchá cesta, protože lidský faktor může ovlivnit celkový výsledek - dílo. Stavební firma RENOP, spol. s r.o., Brno zavedením a zlepšováním systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001 chce dosáhnout svých cílů a dostat se do povědomí zákazníků jako kvalitní firma v oblasti zateplování staveb.
RENOP - stavby, spol. s r.o.

RENOP - stavby, spol. s r.o.

Brno, Tuřanka 115, 627 00
Tel: 5 481 830 056
E-mail: renop-brno@renop-brno.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

RENOP - stavby, spol. s r.o.

Brno - Slatina, Tuřanka 115, 627 00
Tel: 5 481 830 056
E-mail: renop-brno@renop-brno.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Zateplování staveb a systém jakosti"

Buďte první a napište komentář k  "Zateplování staveb a systém jakosti"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE