Sdílet
 
Energetika, energetické štítky

Chcete žádat o dotaci?

Datum vydání: 04.06.2009 | autor:
Hlavní výhoda programu Zelená úsporám spočívá v tom, že dotaci získá každý, kdo o ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky. To je jediné kritérium při rozhodování o přidělení dotace, vyhovující žádosti už neprochází žádným dalším sítem. Klíčovým předpokladem je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. Nezbytnou podmínkou je dokončení realizace projektu po 1. dubnu 2009.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Kdo může o dotaci žádat?

Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti (338/1992 Sb.) a která bude rodinný nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení nebo poskytování bydlení.

Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie. Výjimku mezi panelovými domy mají budovy postavené v jedné z typizovaných konstrukčních soustav panelové technologie - ty mohou žádat o dotace v oblasti obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.

Typy žadatelů:
 • fyzické osoby
 • společenství vlastníků bytových jednotek
 • bytová družstva
 • města a obce (včetně městských částí)
 • podnikatelské subjekty
 • případně další právnické osoby
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Kde je o dotaci možné žádat?

Žádosti můžete podávat na všech krajských pracovištích Státního fondů životního prostředí:
 • Jihočeský kraj - Mánesova 3a, 371 03 České Budějovice
 • Jihomoravský kraj - Šumavská 31, 612 54 Brno
 • Karlovarský kraj - Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary
 • Královéhradecký kraj - Československé armády 383, 500 01 Hradec Králové
 • Liberecký kraj - Nám. Dr. E. Beneše 26, 460 01 Liberec 3
 • Moravskoslezský kraj - Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2
 • Olomoucký kraj - Wellnerova 7, 779 00 Olomouc
 • Pardubický kraj - Pernerova 168 (budova Chemingu), 530 02 Pardubice
 • Plzeňský kraj - Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň
 • Praha - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Středočeský kraj - Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
 • Ústí nad Labem - Stroupežnického 7, 400 01 Ústí nad Labem
 • Kraj Vysočina - Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava
 • Zlínský kraj - J. A. Bati 5520 (budova č. 22), 760 01 Zlín
Podrobnější kontakty naleznete na webu SFŽP zde.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
V nejbližší době budete moci využít také služeb bank, které se do programu Zelená úsporám přihlásily. Pokud tedy chcete dostat dotaci a zároveň si na stavební úpravy půjčit u banky, počkejte s podáním žádosti až do chvíle, než vám takovou možnost banky nabídnou.

Výběr bank právě probíhá, informace o výsledku hledejte v sekci aktuality.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Na co je možné žádat?

Hlavní výhoda programu Zelená úsporám spočívá v tom, že dotaci získá každý, kdo o ni požádá a zároveň splní předepsané podmínky. To je jediné kritérium při rozhodování o přidělení dotace, vyhovující žádosti už neprochází žádným dalším sítem. Klíčovým předpokladem je investice do jednoho či více opatření spadajícího do některé ze tří podporovaných oblastí. Nezbytnou podmínkou je dokončení realizace projektu po 1. dubnu 2009.

Oblast A: Úspora energie na vytápění

První jsou opatření, která uspoří energii na vytápění. Sem spadá zateplení budov, přičemž podle aktuálních možností žadatele může jít o zateplení komplexní či pouze částečné (dílčí).

V případě dílčího zateplení budovy je nutné, aby žadatel realizoval alespoň tři opatření předepsaná v dokumentu Příručka pro žadatele o podporu (dále Příručka). Pokud společně se zateplením provede i výměnu zdroje vytápění, snižuje se povinné penzum předepsaných opatření na dvě (v tomto případě je však přidělená dotace nižší). Nezbytné také je snížení měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 20 %.

U komplexního zateplení musí investor snížit měrnou roční potřebu tepla na vytápění alespoň o 40% a zároveň dosáhnout hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 70 kWh/m2 u rodinných domů a nejvýše 55 kWh/m2 u bytových domů. Pokud se podaří dosáhnout ještě nižších hodnot, a sice 40 kWh/m2 resp. 30 kWh/m2, bude přidělená dotace vyšší.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Oblast B: Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu

Druhou oblastí je nová výstavba v pasivním energetickém standardu, podpora v této oblasti se vztahuje na stavby zkolaudované po 1. dubnu 2009. Základním kritériem takového standardu je dosažení měrné roční potřeby tepla na vytápění nejvýše 20 kWh/m2 podlahové plochy u rodinných domů a 15 kWh/m2 podlahové plochy u bytových domů. Tyto a další technologické požadavky se budou prokazovat na základě předepsaných norem a pod dohledem pověřených odborníků.

Oblast C: Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody

Poslední oblast zahrnuje opatření využívající obnovitelné zdroje energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Technologická realizace opatření musí splňovat podmínky předepsané v Příručce. Na rozdíl od oblasti A a B mohou v oblasti C žádat i majitelé bytových domů postavené v jedné z typizovaných panelových technologií.

Podpory se může dočkat žadatel, který se rozhodne vyměnit neekologický zdroj vytápění na tuhá, nebo kapalná fosilní paliva nebo elektrické vytápění za některý z podporovaných nízkoemisních zdrojů vytápění - kotel na biomasu či účinná tepelná čerpadla. V případě novostaveb může žadatel získat dotaci na instalaci některého z těchto zdrojů.

Dotace v této oblasti jsou připraveny i pro investice spojené s instalací solárně-termických kolektorů na rodinné a bytové domy. Kolektory musí splňovat předepsaný účel - přípravu teplé vody nebo kombinaci přípravy teplé vody a přitápění.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Dotační bonus

Provede-li žadatel vybranou kombinaci opatření, má nárok na tzv. dotační bonus. Kombinace, na které se dotační bonus vztahuje, jsou uvedeny v Příručce. Podmínkou pro získání dotačního bonusu je současné podání žádostí na jednotlivá opatření.
ZELENÁ ÚSPORÁM

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ZELENÁ ÚSPORÁM

Tel: 800 260 500
Web: http://www.zelenausporam.cz
E-mail: dotazy@zelenausporam.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Chcete žádat o dotaci?"

Buďte první a napište komentář k  "Chcete žádat o dotaci?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE