Sdílet
 

Revoluční cihla plněná vatou

Nové, revoluční cihelné zdivo z POROTHERM 36,5 T Profi přináší spojení přírodních materiálů – pálené hlíny s minerální vatou. Díky velmi nízké tepelné vodivosti 0,08 W/(m·K) není nutné jej dodatečně zateplovat, neboť vyhovuje nárokům na výstavbu pasivních domů již při tloušťce zdiva 36,5 cm! Investorům výrazně sníží náklady nejen na stavbu, ale i následné vytápění a údržbu domu. Izolace uvnitř stěny je trvalá, nemůže dojít k jejímu poškození povětrnostními vlivy, hmyzem či ptáky.

POROTHERM T Profi – cihla, která dýchá Na člověka působí při pobytu v budovách více vlivů, které mají vazbu na vlhkost vnitřního prostředí. Mezi ty, které vyvolávají různé potíže jako je onemocnění dýchacích cest a alergie, patří množení roztočů, působení bakterií a virů, emise stavebních materiálů, růst plísní a hub.

Všechny tyto vlivy jsou omezeny na minimum při relativní vlhkosti vzduchu 40 až 50% a teplotě mezi 20 a 22 °C, což je právě prostředí, které lidské tělo vnímá jako optimální a které pomáhají spoluvytvářet cihelné konstrukce díky ideální propustnosti materiálu pro vodní páry obsažené ve vzduchu.

Cihly plněné minerální vatou jsou právě tou ideální materiálovou kombinací zajišťující optimální vnitřní mikroklima.

Pomocí cihel POROTHERM T Profi je možné realizovat všechny aktuálně nabízené standardy pro energeticky efektivní domy. Čím vyšší jsou požadavky, tím je důležitější, aby byly izolační vlastnosti všech vnějších stavebních částí navzájem v souladu a obzvláště aby byl zvolen vhodný koncept pro technické vybavení domu!

Stavění z POROTHERMU 36,5 T Profi je snadné, velmi rychlé a přesné.
Cihla i přes svoji masivnost váží pouze 14,2 kg, což usnadňuje manipulaci. Zdí se na tenkovrstvou celoplošnou maltu, která se někdy v praxi označuje jako lepidlo. Na cihly se aplikuje speciálním maltovacím vozíkem pouze v 1 mm silné vrstvě. Ložné spáry jsou u tohoto typu zdiva naprosto minimální a nehrozí zde vznik tepelných mostů.

Odkaz na stránky novinky »
Obrázky:

Wienerberger Cihlařský průmysl a.s.

Plachého 388/28, České Budějovice, 37006
http://www.wienerberger.cz
tel:
383 826 111
e-mail:
info@wienerberger.cz
www:
http://www.wienerberger.cz