Dobrý den,

mám na svém domku instalovanou fotovoltaickou elektrárnu z roku 2010 s připojením do sítě. Je možné získat dotaci Zelenou úsporám v případě dodatečného pořízení akumulátorů na ukládání přebytků?


Dobrý den,

z programu Nová zelená úsporám je poskytována podpora na fotovoltaické systémy s akumulací do baterií (podoblasti C.3.5 a C.3.6). V obou případech je podmínka minimální měrné kapacity akumulátorů 1,75 kWh/kWp.

V závazných pokynech je však uvedeno, podpora se poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1.1.2016. Další podmínkou je zpětná uznatelnost výdajů maximálně 24 měsíců a požadavek na minimální účinnosti fotovoltaických modulů, měničů a střídačů. Dotace se uvádí jako fixní částka na celý systém a dům. Nikde tedy není uvedeno, že lze podpořit pouhé rozšíření systému, ale můžete se zkusit obrátit s dotazem i na bezplatnou infolinku Státního fondu životního prostředí 800 260 500.
Energy Centre České Budějovice