Dobrý den, jsem nucena přistoupit k zateplení bytu z vnitřní strany, z vnější bohužel není možnost. V této souvislosti bych se chtěla zeptat, zda jsou dnešní polystyreny zdraví škodlivé, případně jaké konkrétní vybrat pro vnitřní zateplení.

Dobrý den, polystyreny vyráběné po roce 1960 obsahovali toxické zpomalovače hoření. Používání těchto zpomalovačů v roce 2013 omezila Stockholmská úmluva a od září 2016 je v zemích EU zakázán polystyren obsahující zpomalovače hoření. Vnitřní zateplení polystyrenem však nedoporučuji. Pro vnitřní zateplení se používají jiné materiály, jedná se o tzv. kapilárně aktivní materiály na bázi křemičitanu vápenatého, např. multipor nebo pura. Tepelné vlastnosti mají tyto materiály jen mírně horší než běžné minerální vaty (součinitel tepelné vodivosti kolem 0,045 W/m.K). Zároveň zásaditý charakter těchto materiálů (pH přes 9) zabraňuje vzniku plísní na povrchu a z ekologického hlediska jsou tyto materiály zdravotně nezávadné. Je však důležité nechat konstrukci a návrh zateplení posoudit odborníkovi, provést výpočet na kondenzaci a zároveň vyřešit všechny problematické detaily (napojení stěn na strop a podlahu, ostění oken, atd).
Energy Centre České Budějovice