Dobrý den,

prosím vás o názor, zda má význam zateplovat sokl podsklepeného bytového domu pod úroveň terénu. Suterén je nevytápěný.

Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den,

zateplení soklu domu se provádí především z důvodu omezení nebo přerušení tepelného toku mezi venkovním prostředím, zeminou a podlahou nejnižšího vytápěného podlaží. Kritické místo je ve styku obvodové stěny a podlahy/stropu, kde by mohla poklesnout teplota v zimním období pod teplotu rosného bodu, což může mít za následek tvorbu plísní. Zateplení soklu by mělo dosahovat ideálně do nezámrzné hloubky, což je cca 0,8 m pod úroveň terénu. Pro zateplení soklů se používá nejčastěji extrudovaný polystyrén (označení XPS). Vhodná tloušťka izolace by měla být stanovena výpočtem, nejčastěji se pohybuje v rozmezí 8 – 15 cm. Neméně důležitá je i úprava okolí soklu vhodnou terénní úpravou – okapový chodník se sklonem směrem od domu. Další vhodnou úpravou je i zateplení stropu nad nevytápěným suterénem, čímž maximálně možně eliminujete ono kritické místo. K bližšímu zhodnocení by bylo třeba znát konkrétní situaci vašeho domu.
Lozard s.r.o.