Pérovník | Matteuccia

Pérovník patří bez pochyby mezi jednu z nejkrásnějších kapradin. Vytváří velké nálevkovité růžice listů. Rod Matteuccia zahrnuje 1 - 3 druhy, které obvykle rostou v mimotropických pásmech severní polokoule. Protože se jedná o poměrně velkou rostlinu, vyžaduje pro pěstování dostatek prostoru. Vytváří světle zelené kopinaté listy, které jsou jednoduše zpeřené. Koncem léta uprostřed růžice neplodných listů rostlina vytváří neasimilující listy (plodné listy), jejíž lístky jsou podvinuty tak, že kryjí výtrusnice. Zpočátku mají zelenohnědou barvu, později zhnědnou. vytrvávají přes zimu a mohou být až 60 cm vysoké. Nepřezimující asimilační listy jsou obvykle až 150 cm dlouhé, jednoduše zpeřené s kopinatými lístky. Výtrusy dozrávají od července do září. Nejčastěji rostou podél potoků a řek v nevápnitých půdách.

Charakteristika rostliny

Původ: Evropa, Amerika
Druh: kapradina
Typ listu: velké listy, roztřepené či vícetvaré
Barva listu: zelené
Výška: 50 - 150 cm
Použití: Sporofyly neboli plodné listy se používají se ve vazačství.
Trvanlivost: Při správné péči je to vytrvalá rostlina.
Odolnost: mrazuvzdorná
Vlhkomilnost: normální
Substrát: kyselá půda
Náročnost na pěstování: bez nároků

Požadavky na pěstování

Stanoviště: Pro pěstování je vhodný polostinné nebo stinné stanoviště. Na slunci se rostlině nedaří.
Voda: Pro úspěšné pěstování vyžaduje důkladnou zálivku.
Množení: Ideální je množení výsevem z výtrusnic, kultivary je možné množit dělením.
Zemina: kyselá humózní půda