Sdílet
 

Ing. arch. Petr Slepánek

Adresa:
Kladenská 84
Úhonice
252 18
Tel:
315 550 273
E-mail:
atelier@ergoatelier.cz
Web:
http://www.ergoatelier.cz
GPS:
50.04512259-14.18536127
Archi­tek­to­nická kan­ce­lář Ergo ate­lier se zabývá návrhy a pro­jek­to­vá­ním novosta­veb, rekon­strukcí, pří­sta­veb, půd­ních vesta­veb a dře­vosta­veb všech typů budov. Našim cílem je vytvá­řet kva­litní domy po stránce funkční, estetické i tech­nické, při uvá­žení ekono­mic­kých mož­ností kli­enta.

Kontaktní osoby:

Tibor Csukás
(315 550 273)