Sdílet
 

Vypracování Projektové dok.+Hydrogeologic. posudku

Adresa:
Palackého 975
Polná

588 13
Mobil:
723313734
E-mail:
smejkalova.projekt@seznam.cz
GPS:
0-0
Nechám vypracovat projektovou dokumentaci + hydrogeologický posudek na studny.- Hydrogeologický posudek slouží jako podklad pro příslušný vodoprávní úřad k vydání povolení k odběru podzemní vody.- Posudek obsahuje vyjádření osoby s odbornou způsobi