Sdílet
 

Nová generace cihel HELUZ pro nízkoenergetické zdění

Datum vydání: 25.05.2009 | autor:
Na provoz budov se spotřebovává cca 40% z veškerého vyrobeného množství energie. Snaha snižovat tuto spotřebu je u nás zohledněna již v zákoně 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Od 1.1. 2009 je platná vyhláška 148/2007 Sb., která definuje postup stanovení energetické náročnosti budovy a ukládá povinnost zpracovávat pro většinu budov Průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz uvádí celkovou energetickou spotřebu budovy za rok vztaženou na 1 m2 podlahové plochy a zahrnuje spotřebu energie na vytápění, přípravu TUV, chlazení, větrání a osvětlení. Porovnáním vypočtené roční spotřeby energie s referenční hodnotou se provede vyhodnocení, které spočívá v zatřízení budovy podle klasifikační stupnice do třídy A (mimořádně úsporná) – G (mimořádně nehospodárná).
.
.
Foto: HELUZ, zdění z broušených cihel HELUZ THERMO STI
Foto: HELUZ, zdění z broušených cihel HELUZ THERMO STI
Součástí výpočtu množství spotřebované energie v budově je Energetický štítek obálky budovy, který vyhodnocuje tepelné parametry obvodové konstrukce budovy. Štítek zatřídí budovu do kategorií A až G podle celkového průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Posuzuje tedy pouze obálku budovy (ochlazované obvodové konstrukce) a její vliv na spotřebu energie na vytápění, ale nezohledňuje spotřebu ostatních energií. Je jediným ukazatelem vlivu kvality navrženého materiálu při výpočtu průkazu energetické náročnosti.

Energetický štítek HELUZ vám to spočítá

Vhodně zvolený typ obvodového zdiva, tloušťka tepelné izolace podlahy a stropu, kvalita oken, způsob větrání a vytápění může vést k významným úsporám energie. Odborníci i laici si nyní mohou vyhodnotit kvalitu obálky budovy z cihelných bloků a spočítat spotřebu energie na vytápění prostřednictvím programu Energetický štítek, který naleznou na internetových stránkách společnosti HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s. Aplikace zatřídí posuzovaný objekt do příslušné kategorie energetické náročnosti, znázorní tepelné ztráty jednotlivými konstrukcemi obálky budovy a vypočte orientační náklady na vytápění.

Jedná se o zjednodušený kalkulační on-line nástroj určený k individuálním výpočtům pro budovy s obvodovým zdivem HELUZ. Uživatel si navolí jednotlivé parametry, jako jsou lokalita stavby, převažující vnitřní teplota, objem objektu, typy použitých ochlazovaných konstrukcí, typ paliva a další. Program pak zařadí danou budovu do kategorií A, B, C nebo do více energeticky náročných kategorií D, E, F či G. Zkušenější uživatelé si z tohoto programu mohou odvodit i zákonitosti pro návrh budoucí stavby, například jaké zvolit zdivo, jakou použít tloušťku tepelné izolace podlahy a stropu, jak vybrat okna či systém větrání. Program pomůže i těm, kteří se chystají k rekonstrukci stávajícího objektu.
Foto: HELUZ, broušená cihla HELUZ THERMO STI 49
Foto: HELUZ, broušená cihla HELUZ THERMO STI 49
Energetický štítek budov
Energetický štítek budov
Zdivo, které již nemusíte zateplovat

Rostoucí ceny energií zvyšují poptávku po stavebních materiálech, které díky svým parametrům snižují energetickou náročnost budov. Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, vyrábí superizolační cihelné bloky HELUZ STI, které splňují parametry pro energeticky úsporné stavění a umožňují zatřízení budovy v energetickém štítku do třídy C. Součinitel prostupu tepla zdiva U = až 0,23 W/m2K. Vůbec nejlepší tepelněizolační vlastnosti má jednovrstvé obvodové zdivo z cihel HELUZ THERMO STI a budovy je možné zatřídit v energetickém štítku do kategorie B. Hodnota součinitele prostupu tepla tohoto zdiva U = až 0,19 W/m2K. Mimořádné tepelněizolační parametry zdiva z cihelných bloků HELUZ jsou zachovány také v kritických místech stavby díky systémovému řešení detailů tepelných mostů.

Superizolační cihelné bloky určené pro jednovrstvé obvodové zdivo nabízí společnost HELUZ jak pro klasické zdění na tepelněizolační maltu, tak i v broušeném provedení pro zdění na tenkou spáru. Díky novým technologiím výroby a zdění představují tyto bloky novou generaci cihel, které splňují vysoké požadavky kladené v současnosti na stavbu. Stále se však jedná o tradiční staletími prověřený přírodní stavební materiál, který dobře izoluje, akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu, čímž příznivě ovlivňuje vnitřní klima v objektu.
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, 37365
Tel: 385 793 030
Web: http://www.heluz.cz
E-mail: info@heluz.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

Dolní Bukovsko, Dolní Bukovsko, U Cihelny 295, 37365
Tel: 385 793 030
Web: http://www.heluz.cz
E-mail: info@heluz.cz

Vybíráme články

Katalog zboží

Novinky v katalogu zboží
  • Porfix samonosný (nenosný) překlad 1000x250x75mm 183 Kč
  • Porotherm 40 Profi 1/2 K - P10 125x400x249mm 52 Kč
  • Heluz překlad plochý nenosný 11,5 - 175 307 Kč
  • Heluz 17,5 P10 příčkovka 497x175x238mm 63 Kč
  • Heluz AKU 25 MK P20 těžká cihla 375x250x238mm 114 Kč
  • Porotherm 25 SK - P8/P10 248x250x238mm 44 Kč

Další kategorie e-shopu

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Nová generace cihel HELUZ pro nízkoenergetické zdění"

Buďte první a napište komentář k  "Nová generace cihel HELUZ pro nízkoenergetické zdění"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE