Sdílet
 

Aby opěrná zeď byla stabilní

Datum vydání: 23.08.2011 | autor:

Velmi působivým architektonickým prvkem je opěrná zeď vyrobená z barvených betonových tvarovek různě profilovaného povrchu. Široký sortiment betonových prvků pro vnější architekturu nám tyto konstrukce umožňuje zhotovit. Stavba opěrné zdi je považována za poměrně jednoduchou a bezproblémovou. Praxe však ukázala řadu poruch na již postavených zdech a proto je třeba nepodceňovat jak projektovou přípravu, tak i vlastní provedení. Zřícená betonová opěrná zeď může způsobit kromě materiálních škod i újmu na zdraví.

Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Po statické stránce je opěrná zeď komplikovaná stavba a její chování závisí na mnoha faktorech. Vždy je třeba zpracovat statický výpočet, kde jsou specifikovány požadavky na provedení stavby a jejich dodržení potom zajistí stabilitu opěrné zdi. Cena tohoto výpočtu jistě vynahradí jakoukoli závadu, která vede k jejímu rozebrání či zřícení. Opěrné zdi se posuzují na překlopení, posunutí a je také třeba posoudit napětí v ložné a základové spáře. Pro chování zdi je důležitý tvar, hmotnost a výška. Rozhodující je i zatížení terénu nad korunou zdi, její sklon směrem k terénu, způsob uložení na základové konstrukci, druh zásypové horniny, způsob odvodnění zásypu a vlastnosti základové půdy. Rozdíl je také ve zdech, které jsou monolitické, zmonolitněné či vyskládané z jednotlivých prvků. Ve statickém výpočtu musí být všechny tyto faktory zohledněny a tím je zabezpečeno stabilní chování opěrné zdi.

Bez statického výpočtu je možno zhotovit nízké opěrné zdi z palisád (tyčových betonových prvků) nebo dvou vrstev betonových tvarovek. Tyto zdi oddělují různě vysoké úrovně terénu. Betonové palisády musí být vždy mírně kónické (zužují se od spodního k hornímu konci). Mezi jednotlivé palisády se vkládají dřevěné nebo plastové klínky. Hornina za palisádami nebo tvarovkami se odvodňuje drenáží. Zavodněná hornina za palisádami může způsobit tvorbu vápenných výkvětů na povrchu palisád či tvarovek a další problémy.
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Statické posouzení nepotřebujeme, pokud místo opěrné zdi vybudujeme zeď zárubní. Ta není určena k odolávání zemnímu tlaku, ale funguje pouze jako obkladová předsazená stěna před zárubním svahem. Úpravy terénu za zdí jsou takové, aby na ni zemina nepůsobila zemním tlakem. Jsou jednodušší než vyztužování opěrné zdi. Zpevnění svahu je třeba hlavně pro zdi skládané z dutých tvarovek.

Zemina za  běžnou gravitační opěrnou zdí působí zemním tlakem, který je závislý na druhu horniny. Jiné chování mají zeminy plastické a jiné nesoudržné a drobivé. Velký vliv má i množství vody nahromaděné za zdí. Hodnota zemního tlaku je přímo úměrná vlastnostem zeminy a výšce opěrné zdi (výšce zeminy za opěrnou zdí). Snížení tohoto tlaku můžeme provést rozdělením výšky zeminy za opěrnou zdí na několik samostatných vrstev geomříží nebo geotextilií.

Pro stavbu opěrných zdí je vhodný konstrukční systém GRAVITY STONE. Skládá se z několika tvarovek a dalších prvků (kotevní trámky, geomříže, spojovací kolíčky, zákrytové a záklopové prvky), pomocí nichž je možné vybudovat mnoho variant formou stavebnice.
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém Foto: KB - BLOK systém
Foto: KB - BLOK systém
KB - BLOK systém, s.r.o.

KB - BLOK systém, s.r.o.

Postoloprty, Postoloprty, Masarykova 635 , 43942
Tel: 415 778 312
Web: http://www.kb-blok.cz
E-mail: info@kb-blok.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KB - BLOK systém, s.r.o.

Postoloprty, Postoloprty, Masarykova 635 , 43942
Tel: 415 778 312
Web: http://www.kb-blok.cz
E-mail: info@kb-blok.cz

Vybíráme články

Katalog zboží

Novinky v katalogu zboží
  • Porotherm 30 T Profi Dryfix 1/2 - P8 123x300x249mm 62 Kč
  • Heluz Family 50 P8 broušená cihla 247x500x249mm 108 Kč
  • Porotherm 25 SK - P8/P10 248x250x238mm 44 Kč
  • Porfix samonosný (nenosný) překlad 1000x250x75mm 183 Kč
  • Heluz AKU 25 MK P20 těžká cihla 375x250x238mm 114 Kč
  • Porotherm 38 S Profi - P10 248x380x249mm 79 Kč

Další kategorie e-shopu

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Aby opěrná zeď byla stabilní"

Celkem komentářů: 1

dotaz kb blok 01.05.2016, 17:20:44

zdravím musím pod opěrnou zeď z KB Bloku dávat IPU ? myslím tak na spojení s beton. základem . děkiuji Aleš.

Přidat nový komentář k  "Aby opěrná zeď byla stabilní"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE