Sdílet
 

Domácí čističky odpadních vod

Všechny procesy čerpání probíhají pomocí mamutových čerpadel. V odpadní vodě nejsou umístěny žádné pohyblivé ani elektrické součásti.
V nejjednodušší verzi systém pracuje se dvěma komorami. První komora nádrže slouží jako akumulační nádrž, vstupní usazovací nádrž a kalojem. Z ní je mechanicky předčištěná odpadní voda přečerpána do druhé komory – SBR reaktoru.
V komoře SBR reaktoru dochází pomocí aktivovaného kalu k biologickému čištění. Jedná se o malé, mikroorganismy a bakteriemi obrostlé částice, které se živí nečistotami, různým způsobem rozpuštěnými v odpadní vodě.
Zásobování živin kyslíkem probíhá přívodem tlakového vzduchu pomocí účinného a tichého membránového nebo pístového dmýchadla a membránového difuzoru. Vzduch proniká v podobě miniaturních bublinek malými otvory v membránách, a tím dochází nejoptimálnějším způsobem k okysličování vody.
Dříve než vyčištěná voda opustí čistírnu, musí být oddělena od aktivovaného kalu. K tomu dochází během klidové fáze bez provzdušňování, při níž se vločky aktivovaného kalu usazují na dno nádrže a vytváří se pásmo čisté vody. Z tohoto pásma je vyčištěná voda odčerpána pomocí druhého mamutového čerpadla (čerpadla na vyčištěnou vodu). Čerpadlo na vyčištěnou vodu je vybaveno zpětným ventilem, aby během provzdušňování do něho nepronikal roztok vyčištěné vody a aktivovaného kalu
Čerpadlo na vyčištěnou vodu čerpá vodu do vzorkovací šachty, ze které je voda dále odváděna do trativodu nebo do nádrže povrchové vody. Vzorkovací šachta slouží současně jako nouzový přepad, který zajišťuje větší bezpečnost fungování čistírny s ohledem na existující zpětný ventil
Mikroorganismy při odbourávání nečistot, které jsou obsaženy v odpadní vodě, zvyšují množství biomasy, a tím koncentraci aktivovaného kalu. Aby bylo zajištěno stálé množství aktivovaného kalu, je jeho přebytečné množství před zahájením dalšího čisticího cyklu odčerpáno z reaktoru do první komory. Kal je odčerpán pomocí třetího mamutového čerpadla.
Zde uvedený cyklus čištění trvá přibližně 6 hodin a proběhne čtyřikrát za 24 hodin. Celý cyklus probíhá pod dohledem řídicí jednotky s mikroprocesorem, která řídí práci dmýchadla a vzduchových přívodů prostřednictvím bloku elektromagnetických ventilů. Kompletní cyklus se skládá z následujících fází
Mechanicky předčištěná odpadní voda z první komory je přečerpána pomocí mamutového čerpadla do komory SBR reaktoru. Čerpání probíhá z odpovídající výšky v omezeném množství.
Princip čistění
Fáze 1: Denitrifikace
Aby došlo k odbourání dusičnanů, začíná čisticí proces klidovou fází bez provzdušňování. Mikroorganismy v této fázi přeměňují dusičnany bez přítomnosti kyslíku na dusík (N2). Krátkodobými nárazy vzduchu dochází k promíchání obsahu komory.


Fáze 2: Provzdušňování
V této fázi probíhá intenzivní provzdušňování odpadní vody. Vzduch přiváděný membránovým difuzorem zásobuje aktivovaný kal kyslíkem a promíchává obsah komory. Tím dochází k optimálnímu kontaktu mikroorganismů s nečistotami, které společně s kyslíkem pro ně představují potravu. Provzdušňování probíhá s přestávkami, tzn. činnost a nečinnost dmýchadla se střídá ve stanoveném intervalu.

Fáze 3: Klidová fáze
V této fázi, kdy neprobíhá naplňování a provzdušňování, se aktivovaný kal usazuje na dno nádrže a nad ním se vytváří pásmo vyčištěné vody.Fáze 4: Odčerpání vyčištěné vody
V této fázi je vyčištěná voda odčerpána ven. Čerpání probíhá ze stanovené výšky podobně jako naplňování. Množství odčerpané vody je omezeno, aby nedošlo k odčerpání aktivovaného kalu.


Fáze 5: Přečerpání přebytku kalu
Přebytek aktivovaného kalu je přečerpán pomocí mamutového čerpadla do první komory a v ní uskladněn do doby, než bude vyvezen. Přečerpání kalu probíhá ze stanovené výšky. Díky tomu je zajištěno, že v komoře SBR reaktoru zůstává minimální množství aktivovaného kalu.

Odkaz na stránky novinky »

Dinostav s.r.o.

Husinecká 903/10, Praha, 13000
http://www.dinostav.cz
tel:
725 499 988
mobil:
725 119 666
e-mail:
info@dinostav.cz
e-mail2:
andrasek@dinostav.cz
www:
http://www.dinostav.cz
www2:
http://www.nadrznavodu.cz