Blíží se druhá vlna dotací Dešťovka

V srpnu rozdělí Ministerstvo životního prostředí na systémy využívající dešťovou vodu až 240 miliónů korun. Půjde již o druhou vlnu dotačního programu Dešťovka. Na konci května přitom Češi už sáhli po balíku v celkové výši 110 miliónů korun, jistotu však má z celkového počtu 2279 žadatelů pouze necelých 500. U 1807 žádostí za celkovou částku 87,2 miliónů korun se čeká na opravu nebo doplnění žádostí.

Právě neznalost vedla v první vlně dotačního programu k zbrkle podávaným žádostem, které mnohdy neodpovídaly realitě. Nyní již by lidé měli vědět, za jakých podmínek mohou o dotace požádat a jednodušší bude též posudek. Před první vlnou bylo odbavováno více jak 30 dotazů denně, ale více jak 70% lidí zjistilo, že nesplňuje podmínky pro získání dotace.

Zásadním problémem byl nedostatek financí pro spolufinancování projektu a jeho realizaci. Dotace totiž pokryjí nejvýše polovinu nákladů. U nejpoptávanějšího systému na využití dešťové vody pro zálivku zahrady a splachování WC vyšla průměrná dotace ze 1707 podaných žádostí na 46 tisíc korun. Ovšem zhruba stejnou částku pak musí majitel nemovitosti zaplatit ze svého. Celkové investiční výdaje opravdu vychází až na 120000 korun.

Kdo na dešťovce profituje?

Kromě samotného majitele nemovitosti, který ušetří až polovinu nákladů, budou na dotačním programu Dešťovka profitovat především prodejci jímek a ucelených systémů na zadržování srážkové vody a její využití na zálivku zahrad nebo na splachování záchodů. Dle odhadů by se prodej mohl zvýšit až o desítky procent. Před spuštěním dotačního programu se za rok prodaly nádrže v řádu jednotek tisíc kusů za rok spolu s příslušenstvím. Prodejci nyní věří, že by se prodej mohl zvýšit až o 60%.

Kromě toho z dotačního programu profitují též zpracovatelé odborných posudků a projektové dokumentace, přičemž ale část prodejců poskytne tuto službu jako součást dodávky. V tomto případě však jde dle odborníků pouze o krátkodobou vlnu, která se brzy zastaví.

Náklady na přípravu projektů by přitom neměly podle SFŽP přesahovat 10% z dotované částky. Příprava projektů systémů zřizovaných pouze na dešťovou vodu by neměla stát více jak 2 až 5 tisíc korun. Pokud systém zahrnuje i přečištění odpadní vody, pak bude projektová příprava stát do 10 tisíc korun.

Extrémní sucha

Od roku 2012 do roku 2016 se v ČR vyskytlo 16 extrémů počasí, které uškodily zemědělství, z toho v devíti případech šlo o sucho, letos pak přišlo další sucho, které nyní naštěstí vystřídaly vydatné a vytrvalé deště. Přitom platí, že s dostatkem srážek a vody souvisí stav životního prostředí, úroda. Ale i národní bezpečnost a takzvaná všeobecná dostupnost základních životních potřeb. Nakonec je skutečně ohrožen i dostatek pitné vody. A prognózy jsou závažné, nechtěným důsledkem sucha a nedostatku vody prý může být růst extremistických ideologií, občanské nepokoje a dlouhodobá politická nestabilita (dle předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové z červnového čísla oficiálního časopisu Akademie věd A / Věda a výzkum).

Na našem území sice dosud nezaznamenáváme zvýšení nebo snížení ročního úhrnu srážek, projevují se však změny v jejich distribuci. Čili za rok sice naprší stejně, ale dnů, kdy prší, je méně (takzvané srážkové dny). Deště jsou tedy intenzivnější, vedle toho se však prodlužují období dlouhého sucha a mění se místa, kde prší. Například na Vysočině dešťů přibývá, stále o ně však přichází jižní Morava. 
Pokud chcete vědět, kde je či bude největší sucho, a kde naopak, můžete navštívit web www.intersucho.cz, který spravuje a jehož provoz hradí Státní pozemkový úřad (SPÚ). Tento portál se stal nejdůležitějším zdrojem praktických informací o suchu. Nabízí mapy s rozlišením 500 × 500 metrů, které s velkou mírou přesnosti popisují úroveň sucha na každém místě České republiky.

Tento portál dává každý týden zdarma zemědělcům i veřejnosti informace o obsahu půdní vláhy, intenzitě sucha, o kondici vegetace ze satelitních snímků, ale i informace o dopadech na konkrétní plodiny. A to zcela zdarma. Připravuje se také zlepšení předpovědi. Místo jednoho modelu budou mít zemědělci předpovědi podle pěti modelů zároveň. To jim vytvoří představu o nejistotě předpovědi.

Co je to sucho?

Co může být považováno za sucho v oblastech tropických deštných lesů, nemůže být považováno za sucho v pouštních oblastech. Obecně dochází k suchu při nedostatku srážek v delším časovém období (v ČR v řádu týdnů až měsíců). Vede to k nedostatku vody pro konkrétní aktivitu, skupinu lidí a nebo životní prostředí. Lidská činnost navíc může ještě zhoršit dopady sucha. V ČR působí sucho problémy především v zemědělství, lesnictví a vodním hospodářství. Sucho je obvykle děleno do 4 typů podle dominujících projevů:
  • Meteorologické – záporná odchylka srážek od normálu během určitého časového období
  • Zemědělské – půdní sucho, nedostatek vláhy pro plodiny
  • Hydrologické – významné snížení hladin vodních toků
  • Socioekonomické – dopady sucha na kvalitu života

Příprava na sucho

Česká vláda se skutečně připravuje na sucho, chystá proto dotace a stavby přehrad na základě podrobného monitoringu všech okresů ČR až do úrovně katastrů (monitoring běží od r. 2013). Sucho se přitom jevilo jako zásadní problém budoucnosti již před 15 lety a tato prognóza se bohužel vyplnila. A to jednoznačně! A právě součástí přípravy na sucho je i projekt www.intersucho.cz.

Zdroj: echo15.cz, ceskatelevize/ct24, shutterstock.com