Vložit nový dotaz
Nalezeno 2721 dotazů

Mohu zastřešit dvůr bez stavebního povolení?

Dobrý den, bydlím v RD který vlastní dvůr o velikosti 6x3m. Dvůr přímo sousedí se zdí RD souseda. Můj dotaz zní jestli se souhlasem souseda můžu dvůr zastřešit bez povolení. Děkuji za odpověď.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Nemůžete. Jde o to, že určitě dvůr je dnes komunikačně propojený s rodinným domem, tedy i zastřešení domu, které vytvoří nějakou…


Musím mít nahlášený trvalý pobyt za účelem kolaudace nemovitosti a získání čísla popisného?

Dobrý den. Bydlíme ve vlastním bytě. Stavíme rodinný domek nedaleko svého trvalého pobytu. Musí se někdo z nás ke kolaudaci a k možnosti dostání č.p. přihlásit k trvalému pobytu na nový dům, když chceme využívat obě nemovitosti zároveň? Domek chceme ke stálému bydlení plně využívat až v důchodu. Děkuji za odpověď.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Nemusí. V klidu se těšte na důchod…… Krejčí


Obnova staré příjezdové komunikace k pozemku

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně obnovy příjezdové cesty na pozemek. V katastru je pozemek veden jako ostatní komunikace, bývalým majetelem byla cesta na pozemek přerušena a léta nepoužívána (cca 30 let), jedná se o sjezd ze silnice II.třídy. Nemovitost jsme koupili a v tuhle chvíli bychom chtěli cestu obnovit což by pro nás znamenalo v nejjednoduším případě ostranit kamenou zídku. Při zaměření celého objektu nám bylo řečeno od zástupkyně z KSÚS, že to neni tak jednoduché, že je potřeba vypracovat projekt, poté podat žádost na policii a poté s tímto vyjádřením na KSÚS...možná jsem něco opomněl. Chtěl bych se zeptat jestli je opravdu nutné vše absolvovat, když už cesta byla v minulosti využívána a v katastru toto využití zapsáno. Max. poslat obrázek z katastru s vyznačenou cestou poslat na policii odbor dopravy, jestli budou s obnovou souhlasit. Příjde mi to trochu jako v kocourkově, když jednou něco fungovalo zase do toho muset šťourat přes úřednického šimla. Velice děkuji za vyjádření. A.Š.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Já bych tuto situaci chápal následovně: Protože je cesta stále v katastru nemovitostí vedena jako ostatní plocha- komunikace, tak právně…


Jakým způsobem jde zpětně zneplatnit vydané stavební povolení a kolaudační souhlas?

Dobrý den, mám dotaz k povolení stavby v rozporu s územním plánem města. V našem městě došlo k přestavbě bývalého hotelu na bytový dům. Objekt se nachází na pozemku určeném územním plánem pro občanskou vybavenost. Prodej této nemovitosti z majetku města současnému majiteli odsouhlasilo v roce 2016 zastupitelstvo města za účelem vybudování bydlení pro seniory. Během výstavby požádal majitel o změnu stavby před dokončením na bytový dům. Tato změna mu byla stavebním odborem vykonávajícím svoji činnost nezávisle na městském úřadu povolena a v roce 2019 byl udělen kolaudační souhlas. Dotazoval jsem se z pozice zastupitele města na stavebním úřade, kdo tuto změnu schválil, ale požadovaná informace mi byla ze strany tohoto odboru odepřena. Můj dotaz zní, zda a jakým způsobem jde zpětně zneplatnit vydané stavební povolení a kolaudační souhlas? Případně kde a jakým způsobem zjistit, kdo tuto změnu odsouhlasil. Děkuji

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Pozor na jednu věc: Každý územní plán má regulaci ploch formulovanou odlišně. Takže se mohlo stát, že v uvedené ploše je podmíněně…


Jak postupovat pro zapsání terasy do katastru nemovitostí?

Dobrý den. K RD jsme přistavěli nezastřešenou terasu o velikosti cca 40m2, která je vyvýšená nad povrch (cca 60 cm nad povrchem). V jakém pořadí mám teď postupovat, aby byla terasa zapsaná? Mám nejprve nechat terasu zaměřit geodetem, pak kontaktovat stavební úřad, pak nechat zapsat do katastru nemovitostí a na konec změnit daň z nemovitosti? Je vůbec nutné zapojovat stavební úřad, aby ji schválil? Terasa byla součástí schválených plánů na stavbu domu, ale nakonec jsme ji nestavěli zároveň s domem, ale odložili jsme ji (dům je už 6 let v užívání a zkolaudovaný). Děkuji předem za odpověď.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Tak zaprvé: dotázal bych se na katastrálním úřadu, zda takovouto stavbu vůbec zapíšou. Třeba jim to načrtněte do mapy. Protože toto…


Je povinnost zřídit si vodoměrnou šachtu dle zákona či nikoliv?

Vodoměrná šachta - musím si nechat na vlastní náklady a na svém pozemku vybudovat vodoměrnou šachtu pro vodoměr? jde o to, že v současné době mají nemovitosti v naší obci ve většině případů umístěné vodoměry uvnitř domů (sklepy apod.). V letošním roce obec plánuje rekonstrukci vodovodu, kdy dojde ke zbudování nového vodovodního řádu a napojení tohoto řádu na pražskou vodu. I přestože zastupitelstvo původně občany ujišťovalo, že jim povolí ponechat nové vodoměry na místě těch starých, tedy uvnitř nemovitostí, tak nyní požaduje zbudování vodoměrné šachty a to i přestože přípojky do nemovitostí nepřesahují vzdálenost 10m od hranice pozemku k umístění vodoměru. Je tedy povinnost zřídit si vodoměrnou šachtu dle zákona či nikoliv? a pokud bych nesouhlasila s vodoměrnou šachtou na mém pozemku mohu ji umístit na pozemek obecní?

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

No, povinnost je jedna věc a požadavek provozovatele je věc druhá. U nás opravdu při úpravě přípojky provozovatel požaduje umístit…


Jímka pro dešťovou a podzemní vodu

Dobrý den, je možné na vlastním pozemku u RD jímat dešťovou vodu ze střechy 100m2 pouze pro účely zalévání zahrady do jímky z betonových skruží např. průměru 1m, hloubka 4m s tím, že by do jímky mohla kromě přítokunze střechy voda vsakovat i ze dna, kterě se vysype štěrkem? Tedy jakási kombinace jímky a studny? Jaký by byl případně způsob pro povolení? Díky za info.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Dneska je povinnost dešťové vody vsakovat nebo jímat na zalévání. Takže novostavby to dokonce takto musí řešit. Nejběžnější řešení…


Soused mi přetrhl na jeho pozemku elektrický kabel

Soused mě na jeho zatíženém pozemku věcným břemenem inženýrských sítí - kdekoliv na jeho pozemku. Kde nám vedou sítě, přetrhl elektrický kabel a souhlasil jsem s opravou, když dodá platnou zprávu o opravě. Tu sice přinesl, ale lživě tam uvádí, že naše sítě nesplňují normu ČSN 333320. Mohu dokázat na fotu že lže. Dále na zprávě není uvedené jméno opraváře, razítko a podpis. Když by se později kabel porouchal, nemohu neadekvátní zprávu ani použít při reklamaci. Soused se jen směje a nechce nám adekvátní zprávu poskytnout. Co mám dělat? Děkuji Pavel

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Rada pro všechny ostatní, mít přístup nebo přípojky zajištěné věcným břemenem po soukromém pozemku je právně dostačující, ale…


Jaká je minimální povolená vzdálenost stavby od našeho plotu?

Dobrý den, obec chce vedle našeho plotu udělat cestu. Mohou nám ji nalepit přímo na plot, nebo musí být nějaká vzdálenost od našeho plotu dodržena? (obec vlastní vedlejší parcelu, která sousedí s naším plotem) Děkuji za odpověď

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Podle mne za zákona nemusí. Ale jste účastníci řízení, měli by s vámi jednat a hledat nějaký kompromis. Krejčí


Má obec právo vybírat na přístupových komunikacích v chatové oblasti poplatky?

Dobrý den, má obec právo vybírat na přístupových komunikacích v chatové oblasti poplatky za to,že se v zimním období chcete dostat ke své chatě,nemovitosti ? Město pod které chatová oblast patří vydalo rozhodnutí kde od 1.11. do 30.4. bude přístupová komunikace uzavřena a chataři,kteří chtějí v tomto období využívat svoje chaty musí na obecním úřadě zaplatit poplatek ve výši 300 Kč na jeden rok ,dostanou karty se známkami a s tím budou vpuštěni se svým vozem na cestu,která byla od roku 1959 co se začaly chaty stavět přístupná všem.Od letošního roku vymysleli radní toto a mě zajímá jestli na to mají právo.Děkuji

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Neumím odpovědět, ale je třeba zjistit u MěÚ odboru dopravy, o jakou kategorii komunikace jde. Buď je to místní komunikace zařazená do…