Vložit nový dotaz
Nalezeno 319 dotazů

Máme nárok na náhradu škody, pokud obec převede stavební pozemek na zeleň?

Dobry den, minuly rok vesel v platnost nový územní plán obce, ve kterém byla parcela se stavebním místem upravena z plochy obytné na zeleň a bylo tedy znemožněno na ni stavet. I přes námitku ještě před schválenim UP se nepodařilo změnu zastavit. Jedna se o pozemek rodičů a já na něm chci stavet. Maji nárok na náhradu za ujmu (snížení hodnoty majetku) dle §102 odst. 2 SZ? Pozadujeme od obce aby jako nahradu vyjednala zmenu jine casti pozemku z nezastavitelne plochy na obytnou nebo popr. financni kompenzaci. Maji na to rodice narok? Jeste mam s dovolenim jeden dotaz. Pokud bych stavela na pozemku, ktery je napul obytna plocha napul nezastavitelna, je mozne aby cast stavby zasahovala do te nezastavitelne plochy? Vim, ze u zelene je to mozne, ale tady... Dekuji

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Podle §102 odst. 3 stavebního zákona: náhrada stavebníkovi nebo oprávněnému nenáleží, jestliže k uvedenému zrušení došlo na základě…


Je možné, aby byl někomu převeden pozemek označený jako zahrada na stavební parcelu bez toho, aby někdo řešil, že k danému pozemku nevede příjezdová komunikace?

Dobrý den, mám dva dotazy. Je možné, aby byl někomu převeden pozemek označený jako zahrada na stavební parcelu bez toho, aby někdo řešil, že k danému pozemku nevede příjezdová komunikace? Soused se o neexistující příjezdovou komunikaci nikdy nestaral a k vjezdu ke své zahradě používal přilehlou louku nebo část naší neoplocené zahrady, na kterou navazuje městská pěší cesta (vždy byl žádán, aby naší zahradu k vjezdu nepoužíval a nepomohly ani námi kladené zábrany). Nyní chce na svém pozemku stavět dům. Díky chybějící příjezdové komunikaci mu stavbu nepovolí a tak si najal advokáta s tím, že naše zahrada je veřejná příjezdová komunikace (asi proto, že ji i přes zákaz sprostě využíval). Opravdu je toto možné? Může veřejná příjezdová komunikace oficiálně vzniknout na našem pozemku proti naší vůli? Díky tomu, že někdo jednal proti naší vůli? Vzhledem k blížící se rekonstrukci domu jsme měli v plánu tuto část zahrady oplotit (nechat tam pouze průchod pro pěší) a umístit na ní přístřešek pro auta a elektroskříň. S ČEZem již máme podepsanou smlouvu a čekáme pouze na elektrikáře. Moc děkuji za odpověď.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Bohužel u nás je možné všechno a soudit se každý může o cokoliv. Ale pokud někdo chce stavět rodinný dům musí úřadu doložit v…


Jak vyřešit chybějící foukanou izolaci na půdě?

Dobrý den, po koupi domu jsem nalezl na půdě, kde je aplikována foukaná izolace, místo o velikosti asi 1x1 metr, kde tato izolace zcela chybí. Jelikož neznám typ použité izolace, chci se informovat, zda bude možné zmíněný prostor vyplnit jiným typem tohoto izolačního materiálu. Vznikne zde např. tepelný most, nebo něco takového? V této oblasti jsem se dosud nepohyboval. Děkuji

Skamol A/S

Dobrý den paní nebo pane. Takto zjednodušeně se na Vaši otázku nedá přímo odpovědět. Rozhodně bych tento dotaz směřoval na firmy…


Izolace střechy

Dobrý den, potřeboval bych poradit s izolací do střechy. Máme v projektu nadkrokevní izolaci, ale firmy, které jsme oslovili na realizaci, s ní nemají zkušenosti, nebo nám doporučili izolaci mezi krokve, která nás prý vyjde levněji. Co je tedy lepší pro zateplení šikmé střechy – nadkrokevní zateplení, mezi krokvemi nebo případně i pod krokvemi? Jedná se o novostavbu.

Divize ISOVER, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s

Dobrý den, u novostavby je výhodnější aplikovat izolaci nad krokvemi.Vyvarujete se problémům se složitým řeším parozábrany u řady…


Protokol o těsnosti zahradního jezírka

Dobrý den, potřebovala bych prosím vědět na základě jakých měření se vystavuje protokol o těsnosti v případě zahradního koupacího jezírka. Obsah jezera je cca 160m3, hloubka něco přes 2m a jedná se foliové jezírko. Chtěla bych se ještě zeptat kdo tento protokol vystavuje a jaké musí mít náležitosti. Za Vaši odpověď předem velice děkuji.

NEMOinspekt s.r.o.

Dobrý den Protokol o těsnosti by měl u nového jezírka vystavit dodavatel, jako důkaz kvalitně odvedené práce. Pokud se jedná o starší…


Manipulační plocha

V areálu máme pronajatou kancelář a skladovací halu. Ve smlouvě o pronájmu je zpoplatněná "manipulační plocha", která se nachází před skladem. Jaká je definice "manipulační plochy", co se jí týká a zdali musí být součástí smlouvy? - Do skladovací haly se musí přes manipulační plochu vjet a vyjet ze skladu.Děkuji za radu.

NEMOinspekt s.r.o.

Dobrý den, manipulační plochou se rozumí především plocha v průmyslové oblasti sloužící k obsluze daného objektu či areálu. Pokud…


Dočasné uložení zeminy

Dobrý den, mám tento dotaz: majiteli (investorovi) pozemku bylo povoleno magistrátem OŽP "Sdělením pro investora" dočasné uložení zeminy na jeho pozemku v určitém množství a časovém omezení. Po jeho opětovné žádosti mu bylo oboje navýšeno, respektive prodlouženo. Je možné nějakým způsobem opětovnému navyšování a prodlužování doby dočasného uložení zeminy zabránit, min. omezit? Je možno na tenhle případ aplikovat stavební zákon? Nejedná se o terénní úpravy. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, Petr Mašek

NEMOinspekt s.r.o.

Dobrý den, položil jste popravdě šalamounskou otázku. Totiž svým dovětkem v závěru dotazu jste v podstatě vyloučil jakoukoliv odpověď…


požadavek developera prodávat byt v bytovém domě společně s parkovacím stáním

Dobrý den, developer nás tlačí při koupi nového bytu (3+kk) k povinné koupi i garážového stání s odvoláním na zákonnou povinnost. Ve stavebním zákoně jsem nic takového nenašla. Existuje takovýto zákon či vyhláška nebo je to jen obchodní tah? Děkuji

Jan Krátký

Každá stavba (tedy i stavba pro bydlení) musí mít zajištěn odpovídající počet parkovacích a odstavných stání, které se většinou…


prokázání splnění informační povinnosti - záměr změny využití pozemku

Dobrý den, požádal jsem o změnu využití území z „orná půda“ na „les“. Včera mi ze stavebního úřadu přišlo oznámení o zahájení územního řízení. Na konci oznámení je věta: „Splnění této informační povinnosti, vyplývající z ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona, žadatel doloží stavebnímu úřadu“. Jak to mám doložit? To jim tam mám přinést ceduli, na které bude pověšeno spoustu papírů nebo fotku? Takovou byrokracii, jako je změna 2000 m2, na kterých už dnes jsou 50-ti leté stromy (ale v katastru je to vedeno jako půda) na les jsem nezažil. Odbor životního prostředí > katastr > souhlas odboru životního prostředí > žádost o změnu na SÚ > oznámení o zahájení územního řízení >veřejné projednání? To je hrůza. Děkuji

Jan Krátký

Splnění informační povinnosti, uložené v § 87 odst. 2 stavebního zákona, stavebnímu úřadu doložte fotodokumentací, pořízenou nejlépe…


vynětí půdy ze ZPF pro stavbu bytového domu a zpevněných ploch

Dobrý den, prosím o zodpovězení následujících dotazů: 1) Je nutné v rámci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bytového domu (dále jen ÚR o umístění BD) předložit souhlas s vyjmutím půdy ze zemědělského půdního fondu, když stavba BD má být umístěna na pozemku, který je ve výpisu z KN označen jako „druh pozemku: zahrada“ a „způsob ochrany nemovitosti: zemědělský půdní fond“ (s vyznačením čísla BPEJ)? Pozemek leží ve městě s územním plánem, podle něhož se nachází v území smíšená zóna městská. 2) Pokud je pro výše zmíněný BD vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby BD na pozemku označeném ve výpisu z KN jako zahrada, stává se „celá zahrada“ pozemkem staveb pro bydlení ve smyslu § 21 stavebního zákona? Nebo ji lze považovat za pozemek veřejných prostranství, pokud nebude od veřejného chodníku oddělena plotem, vraty nebo závorou? 3) Vedle stavby BD je v rámci žádosti o vydání ÚR o umístění BD umísťováno na pozemku typu zahrada také parkovací stání a zpevněné plochy pro přístup do domu - parkovací stání a zpevněné plochy budou provedeny zhutněním pláně, dvěma vrstvami štěrkodrtě o různé hrubosti a betonovou dlažbou zámkovou a zatravňovací. Mají být plocha parkovacích stání a zpevněných ploch (chodníku) započteny do koeficientu zastavění pozemku, který je v územním plánu definován jako „procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku“? Já se domnívám, že podle výše uvedeného popisu provedení parkovacích stání a chodníku se jedná o stavby a do „zastavěné plochy objektu“ a tedy i do propočtu koeficientu zastavění pozemku by být započteny měly. Souhlasíte? Případně, proč ne?

Jan Krátký

Ad 1) Souhlas orgánu ochrany ŽP k odnětí půdy ze ZPF pro její využití k nezemědělským účelům je podkladem k žádosti o vydání…