Vložit nový dotaz
Nalezeno 908 dotazů

Stavba kůlny do 25m2 na pozemku vedeném jako travnatý porost

Dobrý den, mám dotaz ohledně stavby kůlny ( do 25m2, výška do 5 m, nepodsklepená) na pozemku, který vlastním a je vedený v katastru jako trvalý travnatý porost. Našla jsem podobný dotaz , ale odpověď mi není zcela jasná. Píšete, pokud je stavba součástí rodinného domu nebo domku pro rekreaci ( což u nás není, na pozemku není nic,ale pozemek sousedí s pozemkem rodičů, kteří mají na něm vybudovanou hospodářkou budovu). Pak píšete, že pokud toto ustanovení nelze použít, bude třeba o tyto souhlasy požádat. Mám požádat o tento souhlas na stavebním úřadě ? Pak píšete, že stavební povolení ani ohlášení nevyžadují níže uvedené stavby. To se jedná také v případě, jestli je to zastavitelná plocha nebo všeobecně ? : Jinak, stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavby podle §103: (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují a) stavební záměry uvedené v § 79 odst. 2,(viz výše) b) terénní úpravy uvedené v § 80 odst. 3 písm. a) nebo úpravy pozemků uvedené v § 80 odst. 3 písm. e), c) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, e) stavby, a to 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení nebo chovu zvířat, neslouží k výrobě nebo skladování hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů a nejedná se o jaderná zařízení. Nevím, jestli musíme tu kůlnu ohlásit nebo žádat o stavební povolení nebo můžeme postavit bez ohlášení? Děkuji A. Folwarczná

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

§79, bod 2 o): „…..na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci …“ Takže když není rodinný dům a není na parcele…


Rozdílné ceny nové rodinného domu

Dobry den, zajimalo by mne co cca zpusobuje markantni cenove rozdily u domu. Rekneme ze bych si chtel koupit dum 75m2 (ci mensi) dvoupodlazni. Lze najit za 2.5m na klic i za 3.5m na klic. Je vubec cena 2.5 milionu za 75m2 dum na klic v dnesnim svete opravdu realna? Skoro mi prijde, ze jde spise o optimizmus. Diky

Asociace dodavatelů montovaných domů

Dobrý den Záleží a jakou technologii výstavby máte zájem. Cenu stavby nejvíce ovlivňuje kvalita použitých materiálů. Proto je…


Chata bez projektové dokumentace

Podobný dotaz jsem dohledala ale nevim zda-li se přesně vztahuje na můj problém. Koupila jsem chatu u které jsem az po koupi zjistila, že je v katastru vedena o velikosti 17m2 i když jeji skutečná velikost je cca 50m2. K chatě nebyla dochovaná žádná projektová dokumentace a když jsem chtěla na místním stavebním úřadě ohlásit rekonstrukci stavby ( zateplení stavby a položení nové střechy) bylo mi naznaceno, že bych tam vůbec neměla byt jelikož samotná stavba už je tak větší než ma byt... To me spíše vystrašilo a jelikož jsem dále nechtěla vzbuzovat pozornost raději jsem to tak nechala a stavební úpravy jsme provedly bez ohlášení, nejednalo se o žádné rozšíření, zmenu pudurysu, navýšení ani nic podobného. Rada bych ale věci uvedla do pořádku abych měla klid a nemusela se bát ze nám chatu jednou někdo na udání zboura. I když my ji už ve stávající velikosti koupily. Ale jak to danému úřadu dokázat? Mám fotky z RK z době koupě, ještě me napadlo podívat se do projektové dokumentace na stavebním úřadě jaká velikost byla zkolaudována ale mám strach že to přinese další pozornost z rad úřadu a já nebudu vědět jak se bránit. Děkuji za zodpovězení mého zdlouhaveho dotazu.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

No, odpovídám na podobné dotazy docela často … Ale důležité je: sehnat si na internetu nebo na obci část územní plán, kde ta chata je.…


Stavba rodiínného domu na pozemku určeném pro rekreaci

Dobrý den, vlastníme pozemek, který je v katastru obce veden jako plocha staveb pro rodinnou rekreaci. Obec naši žádost o změnu územního plánu na stavební parcelu odkládá, i když na začátku a konci ulice jsou 2 domy, které slouží k trvalému bydlení. Počítáme tedy s tím, že když dům postavíme, dostaneme pouze číslo evidenční, tudíž dům by měl sloužit pouze k rekreaci - žádná pošta, svoz odpadu, trvalé bydlište atd. Plánujeme tam ale bydlet natrvalo. Existuje nějaký právní postih za to, že dům budeme takto obývat - 365 dní v roce? Může nám to to obec časem, třeba na základě stížnosti sousedů, zakázat? Děkuji za odpověď, s pozdravem Maternová

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Neexistuje, pokud vím, tak již od roku 2002 vás musí obec nechat trvale přihlásit i na rekreační objekt. Od rodinného bydlení se to liší…


Stavba kůlny 25m2, je potřeba povolení?

Dobrý den, na pozemku určenému v úz. plánu ke stavbě venkovsého stavení plánujeme postavit menší rodinný dům. O stavební povolení jsme ještě nežádali. Je možné na pozemku nejdříve postavit kůlnu do 25m2 (dodržení všech vzdáleností od souseních pozemků apod. ? Jaké náležitosti jsou potřeba? Je nutné ohlášení o stavbě/územní souhlas od místního staveb. úřadu? Přes pozemek vede potok. Pokud dodržíme při stavbě kůlny vzdálenost 7 m na obě strany, je nutný souhlas povodí a lesů ČR? Předem děkuji za odpověď. AB

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Tak pozor, §79 2 o) sice říká, že (pokud je to v souladu s územním plánem) na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci mohou…


Co může obec diktovat při stavbě RD, když to nemá přesně psané v územním plánu?

Dobrý den, vlastníme pozemek pro bydlení v rodinných domech o 2000m2 (18x111m).Uzemní plán nedefinuje žádnou uliční čáru ani nereguluje počet staveb na pozemku, řeší pouze vzhled (šikmá střecha, max 2.patra) a 30% zastavitelnost a min.500 m2 na jeden dům. Na územním odboru nám nápad dva domy za sebou pro teoretické rozpůlení pozemků zamítli, starosta obce nesouhlasí a ještě navíc vymyslel uliční čáru slovně "cca jak to mají sousedé" (ale v obci na té dané ulici je široké rozpětí cikcak od 2 do 20 m). Může obec takhle diktovat, když to nemá přesně psané v územním plánu? Prý to není v souladu s urbanis. vzhledem obce, ale např. o dvě parcely vedle mají dva domy za sebou, druhý dům 60 m od ulice, ale bez popisného čísla a není zakreslen v katastru a oba pozemky má stejný majitel. V případě, že s tímto nehneme, lze vystavět v zadní části třeba chatu (celoročně obytný zahradní domek napojený na sítě apod.,, popř. alternativní bydlení? Jestli ano, jak velikou stavbu? Musí to odsouhlasit opět obec? Děkuji

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Nemůže. Starosta není od toho aby posuzoval urbanismus atd atd… Může do to ho zasahovat obecně při tvorbě územního plánu. To co vy…


Stavba drobné stavby bez povolení

Dobrý den, mám dotaz ohledně drobné stavby - přístřešku. Současná legislativa zjednodušeně řečeno umožňuje bez stavebního povolení a bez ohlášení postavit mimo jiné (viz § 103 Stavebního zákona): 1.) stavby o 1 nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a 5 m výšky, nepodsklepené 2.) stavby pro zemědělství do 60 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené Stavbu pro zemědělství definuje (pokud se nepletu) Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Stavbou pro zemědělství se tady mj. uvádí "doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy". Pokud se chystám stavět přístřešek (střecha, obvodové stěny, podlaha), který by měl celkově třeba 35 m2, kde budu skladovat seno a slámu, zároveň ale také např. traktůrek, sekačku, zemědělské nářadí, ale také např. dřevo a ostatní věci, bude se stále jednat o stavbu pro zemědělství? Když to přeženu, když budu chovat jednu ovci a jednoho králíka, můžu postavit "stavbu pro skladování sena a slámy" o velikosti až 60 m2? :) Děkuji

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

No jo, kdo se moc ptá moc se dozví… Tak především je potřeba přečíst § 79 stavebního zákona – po znění novely, tam jsou přesně…


Chata neodpovídá projektové dokumentaci, jak to vyřešit?

Dobrý den, stal jsem se majitelem chaty. Bohužel jsem zjistil nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací, která je vedena na příslušném stavebním úřadě a skutečností. Nesouhlasí některé rozměry místností a pozice vnitřních stěn. Kolaudace stavby proběhla v roce 1972. Dle dokumentace je zastavěná plocha 58 m2. Na katastrálním úřadě je uváděna zastavěná plocha 55 m2. Dle mého měření dosahuje zastavěná plocha hodnoty 65 m2. Chci se zeptat, jak by bylo možné legalizovat skutečný stav na stavebním úřadě a na katastru. Současný územní plán pro danou lokalitu dovoluje rekreační stavby o zastavěné ploše maximálně 50 m2. Omlouvám se, pokud již podobný dotaz byl zde v minulosti zodpovězen, nepodařilo se mi ho dohledat. Děkuji za případnou odpověď.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Podívejte se, je potřeba pochopit základní rozdíl. Když někdo načerno přistaví chatu, tak to dodatečně nejde povolit, když územní plán…


Používání suchého WC v rodinném domě

Dobrý den, je možné u stávajícího rodinného domu (určenému k trvalému bydlení) místo jímky na vyvážení užívat suché WC (obojí se nachází na pozemku majitele včetně RD). Děkuji s pozdravem, Petr Mašek

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Rodinný dům musí být vybaven WC zařízením na likvidaci splaškových vod. U starého domu (v případě, že by měl pouze suchý záchod) by…


Stará přístavba chaty bez stavebního povolení.

Dobrý den, Jsem vlastníkem stavby pro rodinnou rekreaci v zahrádkářské kolonii v Ústí nad Labem. Stavba stojí na pozemku,který je ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem.V katastru nemovitostí je pozemek pod stavbou uveden jako zastavěná plocha a nádvoří o velikosti 17 m2, okolní pozemek zahrady je také ve vlastnictví města a je veden v Katastru nemovitostí jako orná půda.Po dvou letech co jsem chatku koupila jsem se rozhodla,že nechám zrekonstruovat betonové schody a zděnou terasu s betonovou podlahou, která se rozpadá a je ve výšce 1m nad zemí a vytváří vstup do chaty.A nyní jsem narazila na problém,který jsem nevěděla, V katastru nemovitostí je uvedená plocha pouze chatky 17 m2, ale ne terasy,která má 6m2, dohromady by to mělo činit 23 m2 zastavěné plochy.Tak teď to vypadá jako když terasa byla minulým vlastníkem postavena bez nějakého povolení,a neleží tedy na pozemku pro stavební rekreaci,ale na orné půdě. Teď nevím co s tím, protože bych chtěla terasu zrekonstruovat ,nebo zbourat a postavit novou a na ní dřevěný přístřešek,který bude spojen se stavbou chaty tak jako je terasa spojena s chatou.Podle ostatních dotazů jsem pochopila že se bude asi tedy jednat o přístavbu,která podléhá ohlášení stavebnímu úřadu.Ale co mám dělat, když terasa stojí na pozemku orná půda, kde bych asi neměla nic stavět,zřejmě by tam ani neměla být terasa od prvního majitele který jí tam postavil, když pozemek patřil ještě pozemkovému fondu.Pokud bych požádala majitele pozemků aby mi pozemek pod terasou připsali k zastavěné ploše chaty,myslíte že by to bylo možné?Abych si nenadělala ještě více neplechy a nemusela zbourat i tu nezrekonstruovanou terasu. Nebo je lepší zajít na město a zažádat o povolení nové přístavby o velikosti 6 m2 a o původní terase, která je tam od pradávna se radši nezmiňovat. Bojím se že mi řeknou že na orné půdě nemohu nic stavět.Jaký je postup pokud by mi dohodu o provedení přístavby povolili?Je možné přístavbu povolit na orné půdě?Nebo bude muset město nějak zařídit vyjmutí 6 m2 terasy s pozemkového fondu a následně převést na půdu pro stavební rekreaci?Následně ohlásit přístavbu stavebnímu Úřadu? A poté na katastrálním Úřadě ohlásit změnu velikosti pozemku z důvodu její přístavby?Moc se omlouvám za takto obsáhlí dotaz,ale přijde mi to strašně složité,kvůli malé terase a přístřešku.Bojím se do rekonstrukce terasy a přístřešku vrazit 50 tisíc a pote zjistit že mě někdo nahlásil a budu muset nechat zbourat.Budu moc vděčná,když mi poradíte jak postupovat. Děkuji

Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D.

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon: § 79, odst. 2) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují ... písm. o)…