Sdílet
 

Odborná stavební poradna: Stavby pro bydlení - kolaudace

Poslední příspěvky v stavební poradně: Stavby pro bydlení - kolaudace
Dotaz
Chybějící kolaudace»
legalizace roubené stavby na pozemku u RD (zápis do katastru nemovitostí)»
souhlas s užíváním stavby RD »
nedodělky ke kolaudaci stavby RD»
změna ČSN v průběhu realizace stavby»
nevyhovující stav bytu v bytovém domě (požadavek snížení nájemného)»
seznam nedodělků a odchylek od projektové dokumentace ke kolaudaci stavby RD»
kolaudace garáže v RD (zajištění odvětrání garáže)»
zateplení sousedního domu na hranici pozemku»
předávací protokol a fakturace stavby RD»
kolaudace RD bez provedení povoleného oplocení»
kolaudace stavba RD v CHKO (změna tvaru střechy)»
rekonstrukce chaty vedené jako »
užívání nezkolaudovaného bytu»
kolaudace sousedního RD (přesah stavby na cizí pozemek)»
změna majitele RD v průběhu stavby »
zákaz užívání stavby RD (napojení na nezkolaudovanou kanalizaci)»
realizace hromosvodu na RD»
kolaudace RD (osazení SDK s požární odolností)»
měření radonu ke kolaudaci stavby»
kolaudace rodinného domu»
kolaudace stavby povolené v 50. letech 20. století (ověření "pasportu" stavby)»
kolaudace bytů v bytovém domě »
kolaudace komína (krbu) v rodinném domě»
kolaudace bytu (rozsah vybavení koupelny)»
přesah střechy RD na hranici pozemku»
kolaudace RD v památkové zóně (dokončení fasády)»
změna užívání RD s jedním bytem na dům o dvou bytech»
koupě novostavby RD (kolaudační závady a nedodělky)»
kolaudace přístavby RD, realizované v r. 1977»
kolaudace půdní vestavby v RD, povolená v r. 2004»
kolaudace RD (napojení na studnu s nekvalitní vodou)»
užívání RD nez souhlasu stavebního úřadu»
kolaudace půdní vestavby»
kolaudace RD»
Vložit nový dotaz

Vybíráme články