Sdílet
 

Odborná stavební poradna: Stavby pro bydlení - povolování

Poslední příspěvky v stavební poradně: Stavby pro bydlení - povolování
Dotaz
Změna územního plánu»
Projekt domu a demolice»
Odstranění stavby»
odstranění části stavby - zádveří u RD»
požadavek developera prodávat byt v bytovém domě společně s parkovacím stáním»
vynětí půdy ze ZPF pro stavbu bytového domu a zpevněných ploch»
nesouhlas k rekonstrukci sousedního RD»
stavba RD na pozemku zatíženého věcným břemenem umístění kabelu NN»
realizace FTV elektrárny na střeše RD»
umístění novostavby RD (posouzení odstupových vzdáleností)»
manželé jako stavebníci stavby RD na pozemku ve vlastnictví pouze jednoho z nich»
realizace balkonu na bytovém domě v památkové zóně»
stavba RD před kolaudací, zahájená před dvěma lety před schválením stavebního úřadu»
vydání územně plánovací informace (změna řešení odkanalizování plánované stavby RD)»
vydání souhlasu pro stavbu sousedova RD»
změna ČSN v průběhu realizace stavby»
přístavba pergoly k rozestavěnému RD»
zateplení sousedního domu na hranici pozemku»
obtěžující zdroj hluku z průmyslové zóny v obytné zástavbě»
kolaudace stavba RD v CHKO (změna tvaru střechy)»
sousedova problematická stavba kůlny na hranici pozemku»
stavba RD v ochranném pásmu lesa»
osazení kolektorů na střeše»
realizace zemědělské farmy a ubytování na pozemcích zemědělské výroby»
realizace stavby sousedova RD v rozporu s vydaným povolením a možnost zrušení věcného břemene»
rozpor mezi projektem stavby, se kterým byli seznámeni sousedé a projektem, podle kterého je s…»
přístup na pozemek (zřízení věcného břemene)»
připojení stavebního pozemku na komunikaci a provedení přípojek na inž. sítě»
osazení světlovodu na RD»
realizace terasy u rozestavěného RD»
plánovaná stavba bytových domů v blízkosti hřbitova »
legalizace nepovolených stavebních úprav v bytě»
ohlášení stavby (souhlas stavebního úřadu "mlčky")»
nepovolená rekonstrukce staveb na sousedním pozemku»
změna stavby sousedního RD (změna oplocení pozemku)»
Vložit nový dotaz

Vybíráme články