Vložit nový dotaz
Nalezeno 208 dotazů

Co musím dokládat na stavebním úřadě při přestavbě chaty?

Dobrý den, obracím se s dotazem jak mám postupovat pokud chci rekonstruovat chatu i když se bude jednat o 80% přestavbu. Na Územním plánováni jsem prezentoval nákres a bylo mi řečeno že pokud se budu držet půdorysu tak nebude problém ale nevím co mám dokládat na stavebním úřadě.. je prosím někde schéma jak postupovat?! Moc děkuji! Jiří

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Tak pokud nejde jen o údržbu a bude se muset zasahovat do nosných konstrukcí (krov, obvodové zdi, část stropů) pak jednoznačně musí jít o…


Námitka ke stavbě veřejné kanalizace

Dobrý den, veřejná kanalizace je navržena ve veřejném pozemku (silnice) ve vzdálenosti cca 6m od studní soukromých vlastníků (studny jsou na jejich pozemcích). Již je vydané územní i stavební povolení (bez námitek občanů) a stavba je zahájena. Nicméně občané podali námitku nyní při stavbě. může být stavba tímto ohrožena a jak to přesně je s OP a odstupovými vzdálenostmi soukromých studní od kanalizace (v 501/2006 se mluví jen o přípojkách a jen když se umísťují studny, platí to i naopak?)? A v případě, že stavba naruší vodu ve studních, kdo za to zodpovídá, stavebník, projektant nebo kdo? Děkuji. s pozdravem T. J.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

V této situaci bych se zabýval prokazování. To je Achillova pata při úbytku vody. Protože voda pod povrchem funguje většinou jinak, než si…


Kdo je povinen dělat přeložku vzdušného vedení na zemní kabel?

Dobrý den, vlastním pozemek určený k zástavbě. Těsně podél vede vzduchem rozvodné vedení Elektra v obci (domy jsou připojene vzdušný vedením do fasády). V územním plánu je zmínka, že v této lokalitě je nutné před stavbou udělat přeložku vzdušného vedení na zemní kabel. Tuto přeložku bude hradit distributor nebo já jako stavebník? Osobně mi vedení vzduchem nevadí..

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Územní plán neřeší (zjednodušeně řečeno) kdo co bude platit. Takže pokud třeba budete připravovat stavbu a vrchní vedení vám…


Jakym postupem překřížit vysokotlaký plynovod vedený v zemi vedením el. proudu a vody?

Chci se tedy touto cestou zeptat, zda je mozne a jaky postupem prekrizit vysokotlaky plynovod vedeny v zemi vedenim el. proudu a vody? Nevim, kde mam hledat pripadne plany a na jakych uradech se ptat na pripadne druhy vedeni zminenych siti a na moznosti jejich napojeni, pripadne kdo je majitel stavajicich pripojek.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Především bych se obrátil na projektanta, ten podle lokality musí vědět, koho všeho oslovit. Bude se to lišit místem. Kde se nacházíte.…


Musí stavební úřad respektovat věcné břemeno, které bylo zřízeno na celý pozemek?

Dobrý den, s předchozím sousedem jsme uzavřeli smlouvu o bezplatném pronájmu pozemku se souhlasem výkopových prací na pozemku za účelem budování inženýrských sítí na náš pozemek ( bez určení počtů sítí ).. Na základě smlouvy bylo zřízeno na dotčeném pozemku věcné břemeno inženýrských sítí služebnosti, kdekoliv na pozemku. Soused pozemek prodal a uzavřená smlouva je platná a přešla na nového souseda. Nový majitel chce na pozemku stavět, co může stavět bez našeho souhlasu a co mu může Stavební úřad dovolit bez našeho souhlasu? Musí Stavební úřad respektovat věcné břemeno, které bylo zřízeno na celý pozemek? Může někdo bez našeho souhlasu povolit stavbu na dotčeném pozemku? Děkuji

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Stavební úřad musí respektovat služebnosti (dříve věcné břemeno), které zatěžují stavební i okolní pozemky. Samozřejmě každá nová…


Potřebuji povolení na vybudování odpadu a žumpy?

Dobrý den mám dotaz,jsem vlastníkem chaty, k rekreačním účelum,zastavna plocha činí 30m velikost parcely 489,, má jenom suché wc ,mám dotaz ohledně vybudovaní odpadu župmy nebo čov ,a rozšíření chaty cca 3m, k vybudovaní wc a sprchy , na pozemku se nacházi studna ,vodu ze studny bych chtěla napojit do chaty , chatu zeteplit a opavit střechu vyměnit krytinu ,jaký povolení budu potřebovat k vyřízení na úřadech, děkuji za odpověd ,pí Moravčíková

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Tak vezmeme to postupně: Rozšíření chaty souvisí s územním plánem. Pokud nemá územní plán omezenou velikost rekreačních objektů,…


Problém s připojením do elektrické sítě

Dobrý den, koupil jsem stavební pozemek, na kterém jsem na základě stavebního povolení začal s výstavbou RD a zároveň jsem zažádal o připojení na el. soustavu a dostal jsem souhlasné stanovisko od E-onu. (proto jsem získal stavební povolení) Pozemek je samozřejmě v územním plánu obce, ale obec nyní nechce umožnit zasíťování přes obecní cestu a nutí mě k dohodě zřídit přípojku el. přes sousedy, kteří to ale odmítají, z důvodu věc. břemene atd. Ve chvíli, kdy stavební úřad vydával stavební povolení, po žádném ze sousedů nechtěl souhlas s budoucím připojením na el. síť mého RD přes jeho pozemek a tudíž jsem počítal s připojením přes obecní cestu. Jaké jsou tedy mé zákonné možnosti jak postupovat, děkuji

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Možná se toto po republice vyřizuje poněkud odlišně. Ale zde E.ON sám zadá projektovou dokumentaci na prodloužení sítě, počká na…


Je v pravomoci obecního úřadu zamítnout provedení sítí bez udání důvodů?

Dobrý den, v rámci výstavby komunikace pro připojení cca 5ti rodinných domů budu nucen i prodloužit inženýrské sítě (vodovod, kanalizace a elektřina), které by se měly připojovat na sítě v komunikaci, která je v majetku obce. Vše bylo projednáno s dotčenými orgány a odsouhlaseno, ovšem pro mě z nepochopitelných a panem starostou i nevysvětlených důvodů jsem nedostal souhlasné stanovisko obce k územní rozhodnutí. Zajímalo by mě, zda je v pravomoci obecního úřadu zamítnout provedení sítí bez udání důvodů, obzvláště když se tam sítě v současnosti již nacházejí. A dále pak zda je proti zlovůli starosty nějaká právní ochrana. Předem děkuji.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Dost složitá situace (v praxi). Jestliže stávající řady jsou ve vlastnictví obce.Jako vlastníci infrastruktury mohou z nějakých důvodů…


O studny nebyla dodržena odstupová vzdálenost. Jaký je další postup?

Dobrý den! Po realizaci stavby vrtané studny nebyly dodržena v jednom směru odstupová vzdálenost 2m....co bude následovat....jaký bude postup úřadu odbor Životní prostředí odbor vodoprávní a zda je povinné vyplňovat zaměřené souřadnice do Žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí. Děkuji za odpověď

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Obecně se na to nedá jednoduše odpovědět. Ale jde o určitou odchylku od povolení stavby, v případě, že při této „odchylce“ dojde k…


Cyklostezka blízko studny

Dobrý den, V blízkostí studny,která je jediným zdrojem pitné vody má vést ve vzdáleností 2m. cyklostezka. Bojíme se znečištění, je možné se bránit??? Studna je z r. 1920. udržována, čištěná.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

Můžete. Územní a stavební řízení se povede asi vyhláškami, proto je třeba sledovat vývěsky na obci (dnes musí být vše vyvěšováno i…