Sdílet
 

Odborná stavební poradna: Inženýrské sítě a přípojky

Poslední příspěvky v stavební poradně: Inženýrské sítě a přípojky
Kategorie Dotaz
povolování Je v pravomoci obecního úřadu zamítnout provedení sítí bez udání…»
Inženýrské sítě a přípojky Při rekonstrukci vodovodního řádu a plynu mi poškodila firma pro…»
povolování Cena přeložky vodovodu»
Inženýrské sítě a přípojky Výstavba RD před kolaudací inženýrských sítí»
provádění Umístění šachty»
Inženýrské sítě a přípojky Zrušení žumpy»
povolování Vodní dílo»
povolování Provedení přípojky kanalizace»
odstupové vzdálenosti Souběh sítí - vzdálenost»
odstupové vzdálenosti Vzdálenost VN stožáru»
Inženýrské sítě a přípojky Napojení na inženýrské sítě přes pozemek developera»
Inženýrské sítě a přípojky kolaudace»
Inženýrské sítě a přípojky odstupové vzdálenosti přípojek od hranice pozemku»
Inženýrské sítě a přípojky Připojení pozemku na vodovod a kanalizaci»
Inženýrské sítě a přípojky Ochranné pásmo sítí»
odstupové vzdálenosti uložení přípojky vody a kanalizace v uličce mezi RD»
povolování stavba RD na pozemku zatíženého věcným břemenem umístění kabelu …»
povolování zjiištění existence inženýrských sítí na pozemku»
povolování vydání územně plánovací informace (změna řešení odkanalizování p…»
provádění výstavba kanalizace a ČOV v obci»
povolování umístění plynovodu na soukromém pozemku, bez souhlasu vlastníka …»
povolování připojení stavebních pozemků na komunikaci a inž. sítě»
povolování připojení stavebního pozemku na komunikaci a provedení přípojek …»
povolování připojení zahradního domku na rozvod elektro»
povolování přeložka stávajícího vodovodu v souvislosti s plánovanou stavbou…»
povolování připojení souseda na vodovodní přípojku»
povolování nesouhlas obce s překopem komunikace pro uložení inž. sítí»
povolování přeložka plynové přípojky a HUP»
povolování stavby "mobilních" chatek s přípojkami na inž. sítě»
provádění ohrožená stabilita sloupu NN»
odstupové vzdálenosti rekonstrukce nebo novostavba RD v ochranném pásmu ropovodu »
povolování omezení výstavby garáže v souvislosti s existencí sousedovy plyn…»
povolování povolení stavby vodovodní přípojky»
odstupové vzdálenosti uložení kabelu NN v zemi (vzdálenost od stavby RD)»
povolování kanalizační přípojka na pozemek»
Vložit nový dotaz

Vybíráme články