Vložit nový dotaz
Nalezeno 218 dotazů

Jímka pro dešťovou a podzemní vodu

Dobrý den, je možné na vlastním pozemku u RD jímat dešťovou vodu ze střechy 100m2 pouze pro účely zalévání zahrady do jímky z betonových skruží např. průměru 1m, hloubka 4m s tím, že by do jímky mohla kromě přítokunze střechy voda vsakovat i ze dna, kterě se vysype štěrkem? Tedy jakási kombinace jímky a studny? Jaký by byl případně způsob pro povolení? Díky za info.

Dneska je povinnost dešťové vody vsakovat nebo jímat na zalévání. Takže novostavby to dokonce takto musí řešit. Nejběžnější řešení…


Soused mi přetrhl na jeho pozemku elektrický kabel

Soused mě na jeho zatíženém pozemku věcným břemenem inženýrských sítí - kdekoliv na jeho pozemku. Kde nám vedou sítě, přetrhl elektrický kabel a souhlasil jsem s opravou, když dodá platnou zprávu o opravě. Tu sice přinesl, ale lživě tam uvádí, že naše sítě nesplňují normu ČSN 333320. Mohu dokázat na fotu že lže. Dále na zprávě není uvedené jméno opraváře, razítko a podpis. Když by se později kabel porouchal, nemohu neadekvátní zprávu ani použít při reklamaci. Soused se jen směje a nechce nám adekvátní zprávu poskytnout. Co mám dělat? Děkuji Pavel

Rada pro všechny ostatní, mít přístup nebo přípojky zajištěné věcným břemenem po soukromém pozemku je právně dostačující, ale…


Jaké jsou zákonné pořadavky pro věcné břemeno na mém pozemku?

S příbuzným budeme stavět domy na sousedních pozemcích. Už jsem nechala zapsat věcné břemeno cesty na svůj pozemek a souhlasím s vedením jeho sítí přes můj pozemek, ale nechci si pozemek zatěžovat dalším věcným břemenem inženýrských sítí. Příbuzný tvrdí, že bez věcného břemene vedení sítí nebude moci stavět. Můžete mi, prosím, objasnit jaké jsou požadavky dle zákona? Neměl by mu stačit pouze můj souhlasný podpis? Děkuji

Kdo chce stavět musí mimo jiné ze zákona doložit základní věci: -soulad s územním plánem -projektovou dokumentaci (ta musí řešit…


Jaká je působnost odboru územního plánování při vydávání závazného stanoviska k záměru prodloužení vodovodu a kanalizace?

Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je působnost, resp. kompetence, odboru územního plánování při vydávání závazného stanoviska k záměru prodloužení vodovodu a kanalizace v zastavěném území obce. Řešíme momentálně k našemu pozemku na vlastní náklady prodloužení vodovodu a kanalizace, abychom na něm mohli vůbec stavět. Odbor územního plánování po nás však neustále požaduje úpravy projektové dokumentace, zejména v rámci širších vztahů území - zejména v rámci dopravy, neboť komunikace před naším pozemkem je vymezena jako VPS a po jejím upřesnění v urbanistické studii (která je mimochodem nezávazným územně plánovacím podkladem) má být do budoucna rozšířena - po rozšíření dle US však VPS zasahuje do již povoleného stávajícího přístřešku pro auta na sousedově pozemku (což však není naše vina). Tuto VPS máme v PD zakreslenou pouze z důvodu, že v jejím koridoru tyto sítě povedeme a i OÚP nás informovalo, že zakreslena být musí a budou ji vyžadovat. Nyní tedy OÚP požaduje, abychom upřesnili vymezení této VPS, aby nezasahovala to přístřešku souseda, ačkoli to s projektem prodloužení vodovodu a kanalizace, která mimochodem vede po opačné straně ve veřejném prostoru, nemá nic společného. Otázkou je, zda má na toto právo. Podotýkám, že soused je spolu s námi investorem - bude se také napojovat na prodloužený vodovod a kanalizaci, tudíž je obeznámen s tím, že VPS je vymezena přes část jeho pozemku a přístřešku. Dále pak OÚP požaduje budoucí řešení MHD, zejména posouzení, zda v trase prodloužených sítí bude zastávka MHD. Děkuji za informace, které by nám eventuálně mohli pomoci s bojem na úřadě ÚP a ke zdárnému povolení vodovodu a kanalizace. Děkujeme Vám.

Na toto se odpovídá obtížně. Obecně: územní plán navrhne v nějaké ploše komunikaci Koridor pro komunikaci). Aby zdůraznil její…


Mohu postavit boudu na nářadí v ochranném pásmu inženýrských sítí?

Bouda na nářadí s betonovou základovou deskou, postavená přímo v ochranném pásmu inženýrských sítí. I když splňuje všechny požadavky, může tam stát?

Toť otázka. Obecně bouda na nářadí pokud nebude podléhat stavebnímu zákonu (nutno přečíst § 79 stavebního zákona 183/2006 Sb. v…


Jak postupovat s napojením na obecní sítě přes sousední pozemky?

Dobrý den, prosím o radu, jak postupovat. Jedná se o napojení na obecní sítě vedoucí přes předzahrádky soukromých domů, tedy soukromých pozemků, kde je potřeba se domluvit s konkrétním majitelem na přístupu. Jedná se však i přes tuto situaci stále o obecní sítě, které by pochopitelně neměly být umístěny za hranici soukromých parcel, přesto tomu tak je. Proč toto obec v minulosti dopustila, nevíme. Podstatné však je že nám zde obec neposkytuje žádnou účinnou podporu pro zajištění přístupu k těmto obecním sítím. Nezbývá tedy, než se dohodnout s konkrétním majitelem soukromé parcely, pokud ten však odmítne, nevíme, zda máme nějaký právní nástroj pro umožnění napojení se na obecní sítě vedoucí přes soukromý pozemek i bez dohody s dotčeným soukromým vlastníkem. Děkuji,

Na rovinu, těžká rada. Obec by měla mít k veřejné síti zřízenou služebnost (dříve věcné břemeno). Ale tato služebnost nebude…


Soused nerespektuje věcné břemeno

Na sousedním pozemku máme zřízené věcné břemeno inženýrských sítí a obslužných zařízení - kdekoliv na pozemku. Nějaké sítě už máme hotové a další máme v úmyslu přes dotčený pozemek budovat. Co máme dělat když soused nerespektuje břemeno a provádí výkopové práce a buduje si svoje inženýrské sítě na dotčeném pozemku? Má to pak vůbec smysl dělat břemena a nebo jak se máme bránit? Děkuji Pavel

Podle mne to má několik rovin: Pokud soused např. propojuje rodinný dům kabelem s garáží na druhém konci pozemku, tak od úřadu na to…


Odvětrání kanalizace a podloží

Dobrý den . Mohu připojit odvětrání podloží na odvětrání kanalizace a tím vyvést střechou pouze jeden společný komínek. děkuji Charlie

ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

Dobrý den, Děkuji vám za dotaz, na vaši otázku nedokážu odpovědět. Toto by měl řešit projekt. Z technického hlediska jde…


Jak postupovat, když nám obec nechce povolit jímku?

Dobrý den. Prosím o radu jak postupovat při jednání se stavebním úřadem. Od začátku letošního roku řešíme získání povolení na stavbu RD. Dostali jsme se k koordinovanému stanovisku kdy před jeho vydáním se rozhodla vedoucí stavebního úřadu, že nám nebude povolena jímka. Pro vysvětlení jedná se o území ,které je určeno k stavbě RD jde zhruba o 10 parcel. Na některých již stojí rozestavěné domy někde jsou základy a pod. ale všem byla jímka povolena. To vše platilo do konce dubna kdy jsme měli obdržet K. stanovisko. Ale bylo nám sděleno ,že jímka nám nebude povolena protože v obci je kanalizace a musíme se připojit. Problém je ,že v místě této nové zástavby není kanalizace hotova a stavební úřad přes nás donutil Obec k zahájení řízení na povolení dostavby kanalizace. Nám nařídil předělat dokumentaci z jímky na přípojku ke kanalizaci. Na základě zahájení řízení nám vydal KS a mi jsme podali žádost o povolení stavby RD. Povolení nám mělo být vydáno na přelomu května a června. Po mém dotazu na Stavebním úřadě nám bylo sděleno, že sice to máme hotové, ale paní vedoucí úřadu to zakázala vydat dokud nebude vydáno povolení na dostavbu kanalizace v naší lokalitě kde to aktuálně padá na souhlasném stanovisku povodí Vltavy. Může nám Stavební úřad tímto způsobem zadržovat vydání povolení na stavbu RD?

Ono to bývá složitější. Základní osnovu základní technické vybavenosti většinou nalezneme v územním plánu. I tam může být napsáno,…


Jak propojit dvě HDPE nádrže?

přeji hezký den mám dvě nádrže z černého HDPE a jsou v hloubce cca 40 cm od stropu propojeny spojkou z KG potrubí. Vůle v otvoru při průchodu stěnou nádrží je do 5 mm. Můžete mi poradit nějaký tmel nebo pěnu kterou bych tyto průchody utěsninil? 100% těsnost ani zdravotní nezávadnost spoje nepožaduji je to v zahradě ale všude se dočítám že HDPE je problém. Co takhle sanitární silikon nebo studniční pěna?... děkuji za odpověď J.Kotlaba

Dobrý den pane Kotlabo.Co já vím,tak není lepidlo ,které by na PE drželo.Silikon ani pěna kterou píšete to určitě neutěsní.Zkoušeli jsme…