Sdílet
 

Odborná stavební poradna: Cesty a komunikace

Poslední příspěvky v stavební poradně: Cesty a komunikace
Kategorie Dotaz
povolování Mohu si sama vybudovat štěrkovou cestu aniž mám projekt?»
Cesty a komunikace Realizace účelové komunikace »
Cesty a komunikace Příjezdová cesta»
Cesty a komunikace Úprava komunikace u rodinných domů»
odstupové vzdálenosti Šířka veřejného prostranství»
odstupové vzdálenosti Odstupová vzdálenost komunikace»
povolování Přístupová komunikace k RD»
Cesty a komunikace Náklady na přístupovou komunikaci ke stavebnímu pozemku»
Cesty a komunikace Příjezdová cesta»
Cesty a komunikace Odstupová vzdálenost»
Cesty a komunikace Změna způsobu využití»
Cesty a komunikace kolaudace RD a přístupová cesta»
povolování vynětí půdy ze ZPF pro stavbu bytového domu a zpevněných ploch»
povolování realizace vjezdu na pozemek a umístění popelnic na místě pro par…»
povolování zřízení parkovacích stání v obytné zástavbě»
povolování realizace parkovacích stání na pronajatém pozemku»
povolování připojení stavebních pozemků na komunikaci a inž. sítě»
povolování připojení stavebního pozemku na komunikaci a provedení přípojek …»
povolování realizace přístupové komunikace k rodinným domům»
povolování změna vlastníka stavby komunikace a zrušení stavebního povolení»
povolování rekonstrukce komunikace (zásah do sousedního pozemku)»
povolování stavba RD na sousedním pozemku (posouzení příjezdové komunikace)…»
povolování požadavek vlastníka stavby předložit od nájemce PD rekonstrukce …»
povolování požadavek stavebního úřadu na provedení příjezdové cesty na poze…»
odstupové vzdálenosti odstupová vzdálenost příjezdové cesty od potoka»
povolování stavba komunikace (souhlas spoluvlastníků pozemku)»
povolování nesouhlas obce k připojení pozemku na komunikaci»
povolování příjezdová komunikace k pozemkům pro plánovanou výstavbu RD»
povolování provedení parkovacího stání na pozemku veřejné komunikace»
provádění požadavek zkolaudování komunikace k RD před kolaudací RD»
odstupové vzdálenosti zajištění příjezdu na pozemek pro hasičská vozidla »
odstupové vzdálenosti plánovaná stavba parkovacího stání (odstup od stávající studny s…»
povolování realizace nové komunikace a veřejného osvětlení»
odstupové vzdálenosti vzdálenost nové silnice 1. třídy od stávající železniční tratě a…»
odstupové vzdálenosti realizace nové místní komunikace »
Vložit nový dotaz

Vybíráme články