Nalezeno 24 dotazů

realizace vjezdu na pozemek a umístění popelnic na místě pro parkování vozidel

Dobrý den, plánujeme postavit plot před naším baráčkem a já mám dotaz: můžeme vstup (branku) na pozemek umístit v oplocení jak to vyhovuje nám, to znamená, co nejblíže ke vstupním dveřím do domu, nebo jsme-li povinni se přizpůsobit tomu, jak je připravený vstup ze silnice (vlastníkem silnice je město)? Vstup ze silnice je připravený před naším pozemkem zcela vpravo, je široký tak, aby na pozemek mohlo vjet auto, takže pro velký vrata. Vedle tohoto vjezdu jsou ze zámkové dlažby udělaná 2 parkovací místa a na jednom z těchto míst nám město postavilo popelnice. Nám by samozřejmě branka vyhovovala přibližně uprostřed, vcházeli bychom tak, na pozemek z parkovacího místa. Dále by mě zajímalo, zda si město může postavit popelnice, kde chce, protože představa, že mám okno do kuchyně přibližně 2,5 m od popelnic, se mi ani trochu nelíbí. Mohu se proti tomuto umístění popelnic nějak bránit?

Jan Krátký

Umístění nového vjezdu na pozemek podléhá schválení příslušného dopravního úřadu a povolení jeho realizace ohlášení příslušnému…


realizace přístupové komunikace k rodinným domům

Dobrý den, v blízkosti naší nemovitosti došlo k výstavbě přístupové komunikace k rodinným domům. Nyní se na ni dodatečně vede územní řízení. Obecný stavební úřad určil, že se jedná o neveřejnou účelovou komunikaci a odbor dopravy se k ní nemusí vyjadřovat. V územním řízení se však nic o neveřejné komunikaci nepíše. Je možné, aby stavební úřad vyhodnotil tuto komunikaci za neveřejnou, když se jedná o trvale zastavitelné území a jsou zde parcely pro výstavbu dalších rodinných domů? Navíc nejedná se o uzavřený prostor a je zde přístup ostatních vlastníků ke svým parcelám. Neměl by toto řešit odbor dopravy?

Jan Krátký

Stavba komunikace a tedy i její účel musí být v souladu s územním plánem obce. Odbor dopravy (jako dopravní úřad) by měl vydat své…


rekonstrukce komunikace (zásah do sousedního pozemku)

Dobrý den, měla bych dotaz týkající se opravy vozovky. Obec dělala kompletně nový povrch vozovky (navýšení terénu cca 20 cm). V rámci tohoto zaasfaltovala bez našeho svolení i část zahrady kolem stavební parcely, kde vybudovala kanál, který napojila do naší přípojky na odpadní vodu z domu. Svedení vody z části ulice podmáčí náš rozestavený RD. V případě větších dešťů i díky navýšení vozovky teče voda až do domu. Je opravdu v dnešní době možné, aby někdo někomu zabral pozemek a vybudoval tam kanál? Mohli byste mi poradit, na jakou instituci se mám obrátit? Zatím mi na stavebním úřadě řekli, že podle čísla parcely nemohou najít projektovou dokumentaci k této realizaci silnice a kanalizace. Děkuji za odpověď

Jan Krátký

K vydání stavebního povolení k opravě veřejné komunikace není příslušný obecný stavební úřad, ale dopravní úřad (speciální…


příjezdová komunikace k pozemkům pro plánovanou výstavbu RD

Přístup k našemu pozemku a dalším několika parcelám vedl přes veřejně používanou panelovou cestu na soukromém pozemku. Na žádost majitele pozemku obec panely před nedávnem odstranila (byly uloženy iniciativou obce za minulého režimu) a vytvořila náhradou podél parcel pruh pozemku, který spojuje dvě místní komunikace. Deklarovala přitom (ne písemně), že zde vybuduje standardní komunikaci s chodníkem. K tomu nedošlo. Když jsme začali chtít stavět, stavební povolení bylo odmítnuto s tím, že stavba vyžaduje nové nároky na infrastrukturu. Bylo nám uloženo uzavřít plánovací smlouvu s obcí. Náš pozemek je vzdálen od veřejné komunikace (po vytvořeném pruhu) cca 12 m. Domnívám se: a) že přístup na standardní komunikaci by se měl řešit povolením vjezdu na ni, b) že požadavek obce, abychom se, navíc jako jediní (ostatní stavět nezačali a veřejnost nepřispěje) podíleli na vybudování veřejné infrastruktury, je neoprávněný. Obec s námi formálně jedná, ale nemá zájem na řešení, považuje za čistě náš problém. Váš názor a doporučení?

Jan Krátký


provedení parkovacího stání na pozemku veřejné komunikace

Dobrý den. Prosil bych o odpověď na následující dotaz: bydlíme trvale v rekreačním objektu, stejně i moji sousedé, za hranicemi obce. Přístup k pozemkům máme po nezpevněné, místní, veřejné komunikaci, koridorem po obou stranách ohraničeným ploty. Tento koridor má nepravidelný tvar a soused využil největší šířku k tomu, že si vybudoval zpevněné stání (zámkovou dlažbu) před svým pozemkem. Jaká, nejmenší vzdálenost od protějšího zděného plotu musí zůstat kvůli průjezdnosti osobních vozidel nebo zásobování zachována (stěhování, hasiči, fekál, dovoz topiva atd.)? Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Informace, která mne v dotazu zaujala je, že si soused vybudoval zpevněné stání na veřejném pozemku, navíc na veřejné komunikaci. Tuto…


požadavek zkolaudování komunikace k RD před kolaudací RD

Dobrý den, ráda bych se zeptala, z jakého paragrafu zákona vyplývá, že musí být zkolaudována dříve příjezdová komunikace, než se začne s kolaudací RD? Děkuji

Jan Krátký

Stavbu rodinného domu musí být možno při jejím uvedení do trvalého užívání (kolaudaci) dopravně obsloužit, čili je nutné, aby k ní…


oprava přístupové komunikace (mostu) ke stavbě RD

Dobrý den. Prosím Vás o radu: vlastním rodinný baráček. Problém mám v tom, že starosta vesnice mi přislíbil opravu mostu, který nevlastním. Ten most nemám psaný v listu vlastníka. Je to jediná cesta, kterou mi přivezou uhlí na zimu, a zároveň každé ráno jezdím přes most do práce. Most má rozměry 5x4 m, je malý. Problém je v tom, že včera mě odchytil starosta a důrazně mi řekl, že si most mám opravit na vlastní náklady. Prosím Vás, už opravdu nevím na koho se obrátit komu teda most patří? Mám si ten most opravdu na své náklady opravit? Pravda je, že je v zuboženém stavu a hrozí propadnutí. Předem děkuji za odpověď

Jan Krátký

Vlastník stavby mostu by měl tuto stavbu udržovat takovým způsobem, aby byla schopna sloužit účelu, ke kterému byla zhotovena. Mosty bývají…


omezené užívání pozemku rekonstrukcí přístupové komunikace

Dobrý den. Před deseti lety jsem zakoupil objekt k bydlení se zahradou. Těsně kolem objektu i zahrady procházela svažitá, dříve kamenitá, později po výkopech plynu a vody nezpevněná, úzká obecní komunikace, která však umožňovala průjezd osobním vozidlem anebo dojezd nákladním vozidlem ze zpevněné obecní komunikace cca do poloviny mnou vlastněného pozemku. Asi před třemi lety, bez jakéhokoliv písemného upozornění mne a dvou dalších majitelů vlastnících objekty k bydlení a pozemky přiléhající k této komunikaci, obec v době mojí nepřítomnosti (protože v současnosti je objekt využíván pouze k rekreaci) vybudovala středem této komunikace o výši obrubníku zvýšený, 1 m široký dlážděný chodník opatřený v několika místech schody pro vyrovnání svahu. Touto stavbou, podle názoru odhadce, který odhadoval sousedům majetek, snížila obec hodnotu přilehlých objektů o 50-100 tis., protože z nich udělala bariérově nedostupný objekt k bydlení a motorovým vozidlem nedostupný pozemek, např. pro potřebu zaparkování svého vozidla na svém pozemku, pro potřebu dovozu a složení stavebního či jiného materiálu na svůj pozemek. Prosím o radu, jak postupovat, které zákony/předpisy byly porušeny nebo na koho se obrátit s žádostí o pomoc či řešení, když obec tuto stavbu prezentuje jako dobrou prospěšnou stavbu zkvalitňující prostředí obce? Děkuji.

Jan Krátký

Vyhláška č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ ve svých ustanoveních stanovuje požadavek, že ke každé…


rekonstrukce příjezdové cesty k novostavbě RD

Dobrý den, mám dotaz: koupil jsem pozemek, na kterém jsem postavil domek. K pozemku vede cesta, která je pouze tvořena hlínou a stavebním recyklátem. V létě to není až na prach špatné, ale v zimě je to hrůza, cesta je rozblácená, rozježděná. Je nějaká možnost, jak donutit obecní úřad vybudovat řádnou komunikaci? Díky za odpověď

Jan Krátký

Při dodržení obecných předpisů měla být stavba rodinného domu povolena až po vybudování řádné komunikace. V současné situaci…


stávající komunikace, realizovaná na soukromém pozemku

Dobrý den, zdědila jsem rodinný domek po svém otci. Samotný domek stojí na oplocené parcele, před kterou je asfaltová silnice s chodníkem v šíři asi 4 m. Po náhledu do katastru nemovitostí jsem zjistila, že výsek silnice v šíři mé parcely je samostatná parcela v mém vlastnictví cca 200 m2. Jak mohu s touto komunikací nakládat? V katastru je uveden druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, omezení vlastnického práva: nejsou evidovány žádná omezení, jiné zápisy: nejsou evidovány žádné jiné zápisy. V roce 1962 byla tato parcela již ve vlastnictví mého otce, na ní byla pouze úzká prašná cesta, silnice byla vybudována až začátkem 70 let, bez souhlasu otce. Děkuji za radu

Jan Krátký

Na předmětném pozemku je umístěna stavba komunikace, která má také svého vlastníka. Nevím kdo je vlastníkem této komunikace, ale…