Nalezeno 31 dotazů

Stavba domu blízko vlastního druhého pozemku

Dobrý den, plánujeme stavět RD na našem stavebním pozemku kolem kterého je také náš pozemek (ostatní plocha). RD je umístěn cca 1,5 m od tohoto pozemku a na stavebním úřadě nám řekli, že nejspíš sami sobě budeme muset udělit souhlas (zažádat o výjimku), abychom mohli stavět blíže k naší parcele. Vzhledem k tomu, že výjimka není nejlevnější, tak se nám to moc nelíbí. Dá se to nějak obejít, abychom nemuseli poplatek platit, když jsou to všechno naše parcely? Předem děkuji za odpověď.

Městský úřad Jindřichův Hradec - Odbor výstavby a územního plánování

No, teoreticky se za určitých okolností dají dva pozemky sloučit do jednoho … ale pokud by toto vyžadovalo nový geometrický plán, tak je…


Problém s příjezdovou komunikací

Dobrý den, v roce 2017 jsem koupil pozemek a na základě vydaného stavebního povolení jsem v prosinci 2017 začal stavět RD. Dům je těsně před dokončením. Příjezdovou cestu tvořila polní zpevněná cesta, kterou však nyní podle projektu z roku 2015 a vydaného stavebního povolení z roku 2017 předělávají tak, že bude zúžena na 4 metry a zvýšena nad původní terén o 44 cm. Touto modernizací bude velmi problematické napojit chodník a sjezd na můj pozemek. Musí se při výstavbě komunikace zohlednit aktuální stav před výstavbou? Jedná se celkem o 4 stavební parcely, které podle územního plánu obce byly určeny k výstavbě. Obec nás na zvýšení komunikace nad terén neupozornila, pouze sdělila, že komunikace bude zpevněna. Děkuji předem za jakoukoliv odpověď. Jiří Říha

Geodetická kancelář Hudcová Lenka

Dobrý den,projekt domu a veškeré terénní úpravy se měly odvíjet podle navrženého projektu cesty. Hudcová


Šířka veřejného prostranství

Dobrý den, - mám dotaz k šířce veřejného prostranství, viz. "Podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ musí být nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož je součástí pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu 8 m. Pokud je komunikace určena pro jednosměrný provoz, lze tuto šířku snížit na 6,5 m. " - co lze prosím počítat do této minimálni šířky veřejného prostranství? Na sousedním pozemku plánuje budoucí stavebník zbudovat příjezdovou komunikaci ke stavbě RD - mezera mezi pozemky je cca 12m, avšak zatravněná, rovná plocha je pouze 4m, zbytek této mezery je potok, jeho břehy a následné stoupáni do výše 4-5m - je možné, aby bylo povoleno stav. úřadem zbudovat komunikaci na těchto 4 metrech? Navíc na hranici našeho pozemku stojí stavba - stodola, která by byla přímo u této komunikace. Děkuji a jsem s pozdravem

NEMOinspekt s.r.o.

Dobrý den, pro dané - Vámi zmiňované území musí nejprve platit územní plán, který určuje zastavitelnost jednotlivých pozemků,…


Odstupová vzdálenost komunikace

Dobrý den, zajímá mne, zda je dána minimální odstupová vzdálenost od hranice pozemku pro komunikaci vedoucí ke skladu obchodního domu. Nebo stačí, že je splněna odstupová vzdálenost objektu (tedy skladu). Předem děkuji za odpověď

NEMOinspekt s.r.o.

Dobrý den, odstupové vzdálenosti komunikací jsou specifikovány tzv. ochranným pásmem komunikace. To se však nevztahuje na komunikaci…


odstupová vzdálenost příjezdové cesty od potoka

Dobrý den, nikde nemohu najít min. odstupovou vzdálenost příjezdové cesty od hranice potoka. Víte někdo, jaká je? Děkuji

Jan Krátký

Tato odstupová vzdálenost v žádném zákonném předpise stanovena není. Příjezdová cesty však musí být navržena takovým způsobem, aby…


zajištění příjezdu na pozemek pro hasičská vozidla

Dobrý den, sousedí s námi pozemek, který je veden na katastru jako jeden celek společně s příjezdovou cestou. Cesta je dlouhá 35 m a široká 3 m. Po 35 m se rozkládá zbytek pozemku o celkové výměře i s cestou 1000 m2. Prostor cesty (mimo nájezdu v její šíři) je obestavěn ploty sousedních pozemků, stejně tak jako i rozlehlejší část pozemku. Bere se takovýto pozemek s cestou jako nádvoří obestavěné ze všech stran, nebo ne? Jde mi o zachování prostoru pro příjezd hasičů. Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Způsob využití předmětného pozemku zjistíte v katastru nemovitostí. Tím, že je část pozemku, která je využívána jako přístupová…


plánovaná stavba parkovacího stání (odstup od stávající studny souseda)

Dobrý den, uvažuji o vybudování parkovacího stání v těsné blízkosti sousedova pozemku. Soused má studnu cca 3,5 m od budoucího parkovacího stání. Mohl by v tom být problém? Ve vyhlášce jsem našel zmínku pouze o odstupové vzdálenosti veřejných komunikací od studny, která je 12 m. Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Ustanovení § 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ stanovuje odstupové vzdálenosti studny od…


vzdálenost nové silnice 1. třídy od stávající železniční tratě a od obytné zástavby

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda existují nějaké vzdálenostní limity při výstavbě zcela nové silnice 1. třídy- tzn. minimální vzdálenost silnice od regionální vlakové tratě a minimální vzdálenost silnice od obytné zóny? Děkuji

Jan Krátký

Stavba silnice musí být v souladu s územním plánem obce a vyššího územně správního celku. Při jejím navrhování musí její projektant…


realizace nové místní komunikace

Dobrý den, přes můj pozemek vede zpevněná komunikace, kterou vlastní obec. Obec bude tuto cestu odklánět mimo můj pozemek. Chci se zeptat, v jaké vzdálenosti musí být nová komunikace od mého pozemku? A ještě jeden dotaz, pozemek se nachází jako poslední v řadě, stavební úřad tvrdí, že je nutné mít vypracovaný projekt na cestu s točnou. Je to pravda, že musí být za posledním pozemkem točna? Děkuji

Jan Krátký

Navržená komunikace musí být v souladu s územním plánem obce. Územní plán obce by měl obsahovat požadavky na umístění a kapacitu nové…


stavba parkoviště hypermarketu v blízkosti oplocení zahrady RD

Za naším domem staví společnost hypermarket Tesco, těsně k naší zahradě je naprojektováno parkoviště. Mám dotaz, zda je nutné dodržovat i při stavbě parkoviště odstupovou vzdálenost? V případě, že toto pro parkoviště neplatí, budou auta parkovat 20 cm od našeho plotu a když budě nějaký řidič šikovný do plotu nabourá. Děkuji.

Jan Krátký

Pro stavbu parkoviště nejsou stanoveny pevné dané odstupové vzdálenosti ani od sousedních pozemků, ani od sousedních staveb. Stavba…