Dobrý den, nikde nemohu najít min. odstupovou vzdálenost příjezdové cesty od hranice potoka. Víte někdo, jaká je? Děkuji

Tato odstupová vzdálenost v žádném zákonném předpise stanovena není. Příjezdová cesty však musí být navržena takovým způsobem, aby vyhovovala platným předpisům kladeným na tyto stavby a současně aby se nedostala do rozporu se zájmy chráněnými např. předpisy pro ochranu životního prostředí, s územním plánem obce apod. V tomto kontextu musí projektant stavby v konkrétním případě posuzovat i odstupové vzdálenosti stavby od stávajícího potoka.

Jan Krátký