Nalezeno 31 dotazů

realizace komunikace a souhlas vlastníků sousedních pozemků

Dobrý den, chtěla jsem se dotázat, zda pokud bude chtít obec na svých pozemcích vybudovat silnici (podle dostupných informací kvůli přístupu hasičských vozidel musí být dvoupruhá) k pozemkům, ze kterých plánuje udělat stavební parcely, tak zda mě musí jako majitele sousedních pozemků žádat o souhlas? Popř., jak daleko musí být silnice od hranice s mými pozemky? Děkuji.

Jan Krátký

Stavba komunikace musí být v souladu s platným územním plánem obce, pokud ho obec má zpracován. V územním plánu je komunikace navržena.…


přístupová komunikace pro plánovanou stavbu RD

Dobrý den. Mám pozemek, na kterém bych chtěl v budoucnu stavět RD, pozemek je zanesen v územním plánu rozvoje města. Při pozemku vede bývalá polní cesta, která je zpevněna pouze drobným kamením a šotolinou a již odedávna slouží jako příjezdová cesta k osamoceným obydleným nemovitostem. Majitelem je město, cesta je v KN vedena jako: způsob využití „ostatní komunikace“, druh pozemku „ostatní plocha“. Na stavebním úřadě mě tvrdí, že mi na mém pozemku nepovolí stavbu, jelikož není správná příjezdová cesta (zpevněná, asfalt, atd..). Podle mého nový stavební zákon nic takového neříká (má být zajištěn příjezd ke stavbě). Je toto nějakým způsobem, např. v prováděcí vyhlášce, specifikováno (zpevněná - jak, povrch...)? Po uvedené cestě se bez problémů jezdí k uvedeným nemovitostem. Děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Podoba povrchu komunikace, zpřístupňující rodinný dům, není v žádném předpisu stanovena. Požadavky podmiňující výstavbu rodinného…


přístupová cesta na pozemek pro plánovanou stavbu RD

Dobrý den, vlastním pozemek, na který je přístup z veřejné komunikace přes obecní pozemek, na kterém je obecní rybník, který slouží jako požární nádrž. Průjezd kolem rybníku k mému pozemku je v nejužším místě 3,60 m. Může nám obec zamítnout žádost ohledně příjezdové cesty k plánovanému RD? V naší žádosti stojí, že příjezdovou cestu k našemu pozemku, kolem rybníka, na vlastní náklady zpevníme a zprovozníme. Pokud dojde k zamítnutí žádosti, na jaký úřad se můžeme obrátit? Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Podle ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“ musí být nejmenší šířka veřejného…


návrh komunikace

Dobrý den, velký stavební pozemek budeme dělit po dohodě na dva stavební a příjezdovou komunikaci. Jak široká musí být tato komunikace? Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Na tento dotaz neexistuje jednoznačná odpověď. Šířka komunikace může být určena územně plánovací dokumentací. Pokud tomu tak není, je…


rekonstrukce komunikace - změna umístění

Dobrý den, v naší obci začali opravovat silnici a vzali to hodně z gruntu! Silnici nám chtějí posunout na 1,5 metru od domu, doteď byla silnice asi 3 metry od našeho domu. Mohou si něco takového dovolit? Děkuji!

Jan Krátký

Bohužel mohou. Stavba komunikace musí být samozřejmě v souladu s územním plánem obce a její projektant musí projekt stavby vypracovat v…


příjezd na pozemek a sousedovo oplocení pozemku

Dobrý den, potřebuji poradit. Máme RD, příjezdovou cestu máme jedinou, ze všech stran jsme pak obklopeni sousedy. RD je postaven někdy před 100 lety, koupili jsme ho před 5 lety, jedna sousedka svůj dům prodala a máme novou sousedku (s ní bohužel máme příjezdovou cestu dá se říct společnou). Jedná se o to, že před několika lety minulý vlastník našeho RD měl na pravé straně pole to prodal a stávající majitel tam postavil rekreační chatu tu prodal a nový majitel z toho udělal RD. Pozemek dle výměru geodetů nám neumožňuje vjezd do domu (dům máme u cesty následně dolů pokračuje garáž a zahrada). Vždy tam byl umožněn vjezd tím, že soused místo neoplocoval, tak jak měl. Zajímalo by mne, zda nás soused doslova může odříznout od výjezdu a vjezdu aut, i co se týče bezpečnostních norem? Kdyby k nám musela vjet sanitka nebo hasiči, neměli by šanci. Jde vidět, že nový soused dělá vše za úmyslem naschválu, absolutně ten plot nepotřebuje, jelikož má svůj ale o pár metrů dále. Celý výměr je totiž křivý, ze začátku vjezdu je úzký a následně se rozšiřuje tak, že pak je možný vjezd, ze začátku jde doslova o pár desítek centimetrů a vjeli bychom bez problému. Zajímalo by mne, zda soused může takhle postavit plot, zda ne? Také by mne zajímalo, jak dalek od místa plotu může soused postavit tzv. hospodářskou budovu, má ji totiž doslova nalepenou na našem plotu, který nemůžeme ani opravit? Předem děkuji za odpověď.

Jan Krátký

Stavba hospodářské budovy by měla být vzdálena od stavby oplocení tak daleko, aby byla umožněna údržba obou staveb. Umisťování staveb se…


přístupová cesta k RD

Dobrý den, chtěli bychom postavit dům na pozemku za již stávajícím rodinným domem. Přístupovou cestu bychom tedy museli vybudovat vedle stávajícího domu a vést dozadu na zahradu. Jaká je prosím minimální šíře takovéto soukromé cesty k rodinnému domu? Děkuji

Jan Krátký

Současně platné zákonné předpisy, konkrétně vyhláška č. 501/2006 Sb. nepožadují umístění odstavných stání pro osobní automobily…


konání slavností na vesnici, obtěžování hlukem a omezení přístupu k RD

Dobrý den, mám taky dotaz a prosbu. Bydlím na vesnici a každý rok se tu pořádají tradiční hody, ale pokaždé mi před rodinný dům umístní kolotoče. Nikdo se nás na nic neptal a sousedi tu nebydlí. Nemůžeme se dostat autem k domu a večer nemůžeme spát. Policie nám sdělila, že je to věc OÚ. Co máme dělat, aby nám to nestrkali pořád před dům? Moc děkuji za odpověď

Jan Krátký

Pokud obec takovou akci povolí, musí brát ohled na skutečnost, že při jejím průběhu nemá být vlastníkům staveb bráněno nebo…


příjezdová komunikace

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké jsou podle nového stavebního zákona parametry pro příjezdovou komunikaci k parcelám? Jednalo by se o slepou ulici o délce cca 100 m ke 4 parcelám, pod komunikací by vedly inženýrské sítě. Cesta by byla v soukromém vlastnictví. Děkuji za odpověď

Jan Krátký

Předně musí být umístění a parametry komunikace v souladu s územním plánem obce. Těžko mohu, bez znalosti místní situace, požadavků…


stavba RD a ochranné pásmo dráhy

Dobrý den, chtěl bych koupit pozemek na stavbu RD. Ten však sousedí s regionální železnicí, a proto mě zajímá, v jaké odstupové vzdálenosti lze stavět? Do jaké míry je tímto pozemek znehodnocen? Děkuji

Jan Krátký

Každá železnice má své ochranné pásmo. K žádosti o umístění a povolení stavby RD je nutné si zajistit souhlas příslušného…