Krátký letní sestřih pro vaši zahradu II. Znáte všechny druhy travních sekaček?
Jeslti váháte, která z nich je ta pravá pro vaší domácnost, nabízíme vám přehled a podrobné informace o jejich funkčnosti, výhodách i nevýhodách a hlavně využití.

Sekačky- výhody, nevýhody, použití


Dalším, velmi často využívaným typem je skupina sekaček rotačních s elektrickým pohonem- elektrické sekačky. Tento druh sekaček se svým zevnějškem hodně podobá výše uvedeným sekačkám motorovým i co se charakteru vykonané práce týká. Přesto každá skupina má svá specifika pro vhodnost nebo naopak nevhodnost ve vztahu k podmínkám provozu. Pohon elektrické sekačky zajišťuje elektromotor (380 V) o příkonu v rozmezí od 0,8 kW u slabších, do 1,5 -1,7 kW u silnějších sekaček. Dostatečnost výkonu je někdy závislá na výšce koseného trávníku i popřípadě na vybavenosti sekačky vlastním pojezdem. Při kosení přerostlého porostu je někdy nutno zvolit pomalejší pojezdovou rychlost. Elektrické sekačky mají i z tohoto důvodu většinou menší pracovní záběr cca 30 – 45 cm, což se ukazuje i na jejich hmotnosti, jenž se pohybuje okolo 13 – 20 kg. Mimo tohoto plus jsou tyto stroje zcela nenáročné na údržbu, pokud pomineme ostření nožů jako u všech sekaček, a manipulaci.

Oproti motorovým jsou elektrické sekačky podstatně méně hlučné a nemusíme při práci dýchat zplodiny spalovacího procesu. Podstatnou okolností při rozhodování o pořízení elektrické sekačky je vždy přívodní elektrický kabel. Nejen jeho dostatečná délka v případě odlehlejších cípů vaší zahrady, ale také nepohodlnost při práci, pokud je trávník protkán různými prvky zahradní architektury anebo jen ovocnými stromy. Všichni, kteří to jednou poznali, mi dají jistě za pravdu, že neustálá pozornost nad tím abych kabel nepřesekl, je unavující. Při připojení elektrické sekačky platí, že by zásuvka měla být uzemněna. Případné přehřátí a spálení elektromotoru při delším a náročnějším sekání řeší praktické tepelné pojistky. Kvalita práce je srovnatelná se sekačkami motorovými.
Prodejní ceny se různí dle výkonnosti sekačky, mohou se pohybovat od 3000 do 10000 Kč.

Skupinu sekaček elektrických rozšiřují jejich akumulátorové modifikace. Výhodou u těchto výrobků je bezesporu oproštění se neustále kontroly přívodního kabele a velmi tichý chod. Nutno je však poznamenat, že akumulátor představuje zvýšení nejen hmotnosti sekačky, ale i pořizovacích a provozních nákladů. Abychom si zajistili potřebný výkon stroje, musíme udržovat baterie stále v dobré kondici.
Odlišným typem strojů pro údržbu trávníků jsou sekačky vřetenové. Jsou to lehké, ruční stroje určené především pro častou údržbu velmi krátce střižených travních ploch. Sečení zajišťuje vřeteno s pěticí do šroubovice stočených nožů, poháněné od pojezdových koleček. Výšku trávníku je možno upravovat až na  1,5 cm a to s velice vysokou kvalitou střihu.. Předností je rovněž nízká hmotnost (7kg) a prakticky žádná náročnost na údržbu. Použitím tohoto druhu sekačky nemusíme také řešit starosti s posekanou hmotou, jenž je velmi krátká a padá zpět na povrch. Pořizovací náklady mohou dosahovat částky okolo 2500 Kč. Podmínkou náležitého využití tohoto typu sekaček je naprosto rovný terén a vysoká frekvence sekání. Jedině tak si můžeme doma na zahradě vytvořit malé provizorní golfové hřiště. Doporučená rozloha ošetřované plochy je do 300 – 400 m2.
Pro krátké sestřihy zahradních ploch se v poslední době objevily některé novinky, které, ať více či méně, mění pohled na klasickou práci údržby vašeho trávníku. Sekačky pohybující na vzduchovém polštáři patří do té kategorie, kdy ještě musíte sekačku vodit po zahradě, ale v rukou jako by jste ji necítili. Jedná se dle principu práce pracovního ústrojí o rotační sekačku. Snadnost obsluhy může negativně vyvážit nižší kvalita práce a problém při sekání na svahu, kdy je zapotřebí trochu síly.

Automatické sekačky pak již znamenají naprostý přelom v náhledu na manuální práci člověka při údržbě své zahrady. Samozřejmě pokud takovouto úlevu oceníte, budete muset sáhnout hlouběji do kapsy. Tyto „mašinky“ nepotřebují už ani  vodit za ručičku. Obstarají celou práci kompletně za vás. Stačí jim nadefinovat pomocí ohraničujícího, na zem pokládaného kabílku, plochu kterou mají posekat a je to.
Jedná s o inteligentní stroje ovládané mikroprocesorem a vybavené výpočetní technikou. Používají dvou způsobů získávání energie. A to buď solárními panely,anebo dobíjením akumulátoru ve svém parkovišti, kam si tato sekačka mimochodem sama zajede. V jakých podmínkách budou tyto stroje plně využity ukáže teprve čas, ale je možné, že za pár let se bude naše starost o trávník sestávat pouze z vypouštění a  navádění takovéhoto pracovníka na zahradu.

Ve vztahu k úpravě trávníků krátkým střihem mají i okrajový význam sekačky strunové. Strunové sekačky jsou nejčastěji elektrické o příkonu motoru mezi 300-400 W. Mohou se vyskytovat i se spalovacím motorem, ale to bychom se spíše bavili o motorových kosách, které slouží spíše ke kosení ploch s vyšším porostem. Váha strunové sekačky je přizpůsobena účelu použití a obvykle nepřesahuje 2,5 kg. Výhodou „strunovek“ je nenáročnost na údržbu vyjma výměny struny, která je opotřebovávána poměrně rychle. Ceny strunových sekaček se pohybují v relaci 800- 2600 Kč. Jejich uplatnění je zejména v těch místech, kde nejsme schopni zajet s naší zahradní sekačkou a jejich pomocí doladíme střih našeho trávníku do dokonalosti.
V souhrnu se motorové a elektrické sekačky svými pracovními vlastnosti podobají a jsou nejčastěji používanými. Výhodná je u nich univerzálnost a možnost doplnění některými dalšími funkčními prvky, jako je například vlastní pohon kol nebo mulčovací záslepka. Stejně tak se můžeme podle našich možností rozhodnout, zda budeme posekanou hmotu ukládat zpět do trávníku nebo ji odnášet.