Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

17. díl seriálu

Datum vydání: 15.08.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o údržbu oplocení na hranici pozemku či realizaci garáže.

Dotaz na téma: Údržba oplocení na hranici pozemku

Dotaz: Dobrý den, mám dotaz ohledně oplocení a vzdáleností. Můj pozemek v minulosti oplotila firma dle hraničních kamenů, na její doporučení 30 cm z hranice (v můj neprospěch) pro případnou údržbu. Předcházející majitel nevěřil a nechal pozemek přeměřit a vyznačit, což bylo v souladu s mým tvrzením. Pozemek prodal nynějšímu novému majiteli, který nejprve stávající značení odstranil, poté objednal geodetickou firmu, která prováděla měření, její hranice však vyznačoval nový majitel - podnikatel. Značení jsem sledovala, avšak poté, co jsem se vzdálila, zjistila jsem další den, že nástřik barvou byl proveden přímo na mém plotě. Nový soused si zakoupil koně, ohradu postavil v těsné blízkosti plotu tak, že se kůly dotýkají plotu a navíc můj plot po celé délce slouží k oplocení ohrady. Na upozornění odpověděl, že to je správně hahahehe. Je povinen dodržet hranici a zachovat také min. 30 cm odstup od hranice a podle kterých paragrafů? Děkuji. D

Naše odpověď: Stavbu oplocení lze realizovat až na hranici pozemku, žádná z částí této stavby však nesmí zasahovat na sousední pozemek. Údržbu jakékoliv stavby, která je umístěna na hranici pozemků, musí vlastník sousedního pozemku umožnit. V případě, že mezi vlastníkem stavby, který chce údržbu provést a vlastníkem sousedního pozemku k dohodě o provedení údržby ze sousedního pozemku nedojde, stavební úřad může, na základě ustanovení § 141 stavebního zákona, svým rozhodnutím vlastníkovi sousedního pozemku provedení údržby ze svého pozemku nařídit. V rozhodnutí stanoví podmínky, za kterých je možné udržovací práce ze sousedního pozemku provést. Z uvedeného vyplývá, že pro stavby oplocení není žádný odstup od hranice se sousedním pozemkem stanoven. Samozřejmým předpokladem je, že stavba nesmí žádnou svou částí zasahovat na sousední pozemek.

Další dotazy a odpovědi na téma "Oplocení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace garáže v blízkosti nadzemního VVN

Dotaz: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda mohu postavit garáž (stavba do 25 m2, která nepodléhá ohlášení) na konci ochranného pásma nadzemního VVN (2 x 400 kV)? Děkuji za odpověď. LK

Naše odpověď: Činnosti, které lze provádět v ochranném pásmu vedení stanovuje energetický zákon. Stavby v ochranném pásmu nadzemního vedení VVN pak lze realizovat pouze na základě písemného souhlasu vlastníka tohoto vedení. Tento souhlas slouží jako podklad k oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu, jenž vydává příslušný stavební úřad. Stavby uvedené v ustanovení § 103 stavebního zákona sice nepodléhají ohlášení ani stavebnímu povolení, ale některé z těchto staveb lze na pozemku umístit a realizovat pouze na základě územního souhlasu. Popisovaná stavba mezi tyto stavby patří.

Další dotazy a odpovědi na téma "Garáží" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace chaty a studny na sousedním pozemku (odstupové vzdálenosti a povolení staveb)

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu. Máme s manželem zděnou chatu, na sousedním pozemku si náš soused postavil dřevostavbu, která je vzdálená ode zdi naší chaty 3 m, to znamená, že je úplně nalepená na nás, přes náš nesouhlas. Soused argumentuje, že nejde o stavbu s betonovými základy, tudíž nemusí mít stavební, ani naše povolení. V chatě topí a kouř z ní jde přímo do té naší, která je patrová, dále vybudoval studnu, to vše načerno bez ohlášení i ty kamna. Chtěli jsme, aby stavěl výše nebo dál, ale bez domluvy. Poté nás napadlo, že bychom postavili plot, ale vzdálenost naší chaty od hranice pozemku je cca 50 cm (celková šíře našeho pozemku je pouze 5 m, jeho 13 m. Soused nám vyhrožuje, že pokud ho udáme, tak nám např. otráví vodu v bazénu apod. Vzhledem k tomu, že máme děti, tak opravdu nevíme co dělat? Děkuji. MK

Naše odpověď: Vytvářejí-li stavby pro rodinnou rekreaci mezi sebou volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 10 m. Stavba pro rodinnou rekreaci podléhá schválení obecným stavebním úřadem. Bez tohoto schválení je její realizace nezákonná. Totéž platí pro stavbu studny, pro jejíž umístění vydává obecní stavební úřad územní rozhodnutí a její realizaci poté povoluje vodoprávní úřad. V případě, že stávající stav chcete změnit, máte jedinou možnost: na nezákonné jednání souseda upozornit příslušný stavební a vodoprávní úřad. Případné napadání a výhružky ze strany souseda je nutné řešit pouze s orgány činnými v trestním řízení.

Další dotazy a odpovědi na témata "Staveb pro rekreaci a studní" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Rekonstrukce RD do 150 m2 na ohlášení (překročení zastavěné plochy zateplením fasády)

Dotaz: Dobrý den, provádíme rekonstrukci RD. Dle projektu, který byl předložen stavebnímu úřadu, bude po dokončení zastavěná plocha domu 149 m2, tedy rekonstrukci provádíme na ohlášku. V průběhu stavby jsme si ovšem nechali zpracovat projekt na úsporná opatření a zažádali jsme o dotaci z programu „Zelená úsporám“. V navrhovaných opatřeních je mimo jiné navrženo takové zateplení vnějšího pláště, že se dostáváme přes zmiňovaných 149 m2 a to až na 156 m2. Tímto se dostáváme nad hranici 150 m2, nad kterou už musí stavba provádět se stavebním povolením, resp. v tuto chvíli se nám stává přestavba „černou stavbou“. Jakým způsobem máme nyní postupovat v jednáních se stavebním úřadem, a co se dá očekávat za komplikace s tímto spojené? Předem děkuji za odpověď. TF

Naše odpověď: Zateplení stavby rodinného domu je stavební úpravou, která podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona nepodléhá ohlášení ani stavebnímu povolení. Dle mého názoru by stavební úřad zateplení stavby v průběhu rekonstrukce neměl považovat za jednání v rozporu se stavebním zákonem, jelikož jste rekonstrukci stavby ohlásili v momentě, kdy její půdorysná plochy nepřesahovala 150 m2. K zateplení došlo teprve v průběhu výstavby s tím, že tato stavební úprava nepodléhá schválení stavebním úřadem, tím pádem jste nemuseli ohlašovat změnu stavby před jejím dokončením.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování a provádění staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE