Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

23. díl seriálu

Datum vydání: 26.09.2011 | autor:
V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o stavbu garáže a oplocení či stavební úpravy v bytovém domě.

Dotaz na téma: Stavba garáže a zděného oplocení na hranici sousedního pozemku

Dotaz: Dobrý den, soused postavil na hranici našich pozemků garáž (60 m2) s mým souhlasem. Poté ji prodloužil 2,5 m vysokou zdí a celková délka zdiva na hranici našich pozemků tak vzrostla z 9 na 14 m. Mám v plánu na pozemku stavět dům a takto velká zeď mě v projektování výrazně omezuje (počítal jsem s okny s "normálním" výhledem - ne do zdi, nehledě na přítmí). Zeď nebyla zakreslená ani v projektu garáže, ani o ní nebyla zmínka v Rozhodnutí odboru výstavby, které jsem dostal, tj. nebyl jsem o ní předem informován. Problém je, že sousedovi prý zeď nařídil odbor výstavby dodatečně postavit jakožto oddělení požárně nebezpečného prostoru od mého pozemku. Poznamenávám, že můj pozemek je zatím prázdná stavební parcela. Budu vděčný za radu, zvláště co se týče případného jednání s odborem výstavby. Děkuji. PN

Naše odpověď: V tomto případě jste buď dostatečně nevyužili práva seznámit se s projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení ve lhůtě, kterou Vám určil stavební úřad v územním a stavebním řízení nebo pochybil stavební úřad ve svém postupu a umožnil zeď doplnit do projektu stavby v průběhu řízení a neseznámil s touto skutečností známé účastníky řízení. V prvém případě mohla zeď v projektu figurovat již při podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení a postup stavebního úřadu by byl v pořádku. Pokud však stavební úřad umožnil doplnění stavby zdi do projektu až v průběhu řízení a neseznámil s touto skutečností známé účastníky řízení, jedná se o nesprávný postup. Rovněž neuvedení zdi v rozhodnutí stavebního úřadu je přinejmenším pochybné. Jestliže jste tedy názoru, že došlo k nesprávnému postupu stavebního úřadu, upozorněte jej písemně na tuto skutečnost. V případě, že stavební úřad situaci nebude řešit, požádejte o pomoc ve věci jeho odvolací orgán, kterým je příslušný odbor krajského úřadu.

Další dotazy a odpovědi na témata "Garáží a oplocení" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Stavební úpravy v bytovém domě (rozšíření bytu o část společné chodby)

Dotaz: Bydlím v panelovém domě, od bytového družstva jsem odkoupila 5,5 m2 společné chodby, kterou jsem chtěla přistavět k bytu. Ohlásila jsem stavbu na stavební úřad, doložila jsem náčrtek (vypracovaný projekt laikem)a souhlas bytového družstva se stavbou. Úředník stavebního úřadu mi zaslal usnesení odložení podání s tím, že chce doložit: závazné stanovisko hasičů (tam jsem se informovala ještě před ohláškou a bylo mi řečeno, že takové stanoviska nevydávají, kdo mi je teda vydá?), dále závazné stanovisko ÚMČ - odboru životního prostředí (nevím k čemu budou vydávat stanovisko, k tomu, jestli se v těch 5,5 m2 můžeme zouvat?), právo založenou smlouvou provést stavbu s bytovým družstvem (souhlas písemný nestačí?), dále projektovou dokumentaci s razítkem projektanta a statické posouzení stavby od autorizovaného statika (když se i laik podívá na projekt, vidí, že nosné zdi nejsou dotčeny). Ptám se, zda je někde stanoveno, co je potřeba k provedení takové stavby a pokud ne, zda může úředník takto šikanovat občana? Před ohláškou jsem se informovala jak na úřadě tak ostatních sousedů, co potřebuji, a bylo mi řečeno, pouze náčrtek a souhlas bytového družstva + v ohlášce povinné údaje, kdo, kdy, co, jak a proč. Děkuji za odpověď. VJ

Naše odpověď: Popisované stavební úpravy bytového domu (realizace nenosné příčky za účelem rozšíření bytu), tedy i ve změně užívání části stavby ze společných prostor na předsíň bytu podléhají ohlášení stavebnímu úřadu. K tomuto ohlášení (které musí být podáno stavebnímu úřadu na předepsaném formuláři) je dle ustanovení stavebního zákona skutečně nutné doložit projektovou dokumentaci vypracovanou oprávněnou autorizovanou osobou, jejíž součástí je i statické posouzení vypracované oprávněnou osobou. Podkladem ohlášení je závazné stanovisko hasičského záchranného sboru a souhlas všech vlastníků stavby. Stanovisko orgánu ochrany přírody je v tomto případě zbytečné.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Osazení mobilního domu a jímky na vyvážení na zahradě

Dotaz: Dobrý den, prosím o radu: jsem vlastníkem zahrady, na kterém bych si chtěl postavit mobilní domek a potřebuji vyřešit jímku, kterou bych si zakoupil (nejlépe plastovou od výrobce) a zakopal do země a nechával vyčerpat po naplnění. Co potřebuji za povolení na realizaci nebo jak to vyřešit? Prosím o Váš názor a radu. Děkuji. M

Naše odpověď: Mobilní dům je, ve smyslu ustanovení § 108 stavebního zákona, považován za výrobek plnící funkci stavby a jako takový podléhá schválení stavebním úřadem. Podle jeho parametrů podléhá jeho umístění vydání územního rozhodnutí a následně stavebnímu povolení. Pokud jsou jeho parametry v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 stavebního zákona, podléhá jeho realizace ohlášení stavebnímu úřadu. Jímka na vyvážení patří do souboru staveb, které zřejmě budou povolovány současně s mobilním domem.

Další dotazy a odpovědi na témata "Staveb pro bydlení a septiků" najdete ZDEZDE.

Dotaz na téma: Zvýšená vlhkost v bytě po nevhodně provedené rekonstrukci sklepa

Dotaz: Dobrý den. Mám problém se stavbou nového souseda, který se rozhodl rekonstruovat nebytové prostory bývalého sklepního bytu. Izolaci stávajících vlhkých zdí provedl tím způsobem, že na stávající zdivo připevnil střešní latě, na ně igelitovou folii a na ní připevnil dřevotřískové desky. Vlhkost, která nemá šanci odvětrávat, prudce stoupá po zdech vzhůru a ohrožuje dřevěné trámy mé podlahy. Mám strach, že se brzy propadnu o patro níž. Jak se mohu bránit? Děkuji za radu. P

Naše odpověď: Jestliže se nelze se sousedem dohodnout na nápravě (odstranění nevhodné konstrukce), budete muset tento problém řešit přes stavební úřad. Konkrétně je nutné stavební úřad písemně požádat o provedení tzv. „státního dozoru“ na stavbě (podle ustanovení § 171 stavebního zákona). V žádosti je nutné uvést důvod žádosti a přesnou identifikaci předmětné stavby. Stavební úřad po provedení státního dozoru na stavbě posoudí stavu a rozhodne o dalším postupu ve věci.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Kolaudace RD v památkové zóně (dokončení fasády)

Dotaz: Dobrý den, ke kolaudaci RD máme již všechny potřebné revize, zkoušky apod. Avšak stavební úřad nám sdělil, že jelikož jsme v památkové zóně Slavkovské bojiště, nelze RD zkolaudovat před dokončením fasády. To znamená včetně finální úpravy a barvy. Je toto tvrzení založeno na pravdě? Jedná se o to, že v blízkém okolí se běžně nacházejí novostavby, které již pár let mají z poloviny fasádu zateplenou, z poloviny nedodělanou vůbec a přesto již mají číslo popisné. Již v dřívější době jsme se v jednání stavebního úřadu setkali s nerovným přístupem a s nerovnými požadavky jednotlivých referentů. Děkuji za odpověď. KM

Naše odpověď: Stavební úpravy stavby, spočívající v zateplení stávající stavby, nepodléhají vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Taktéž udržovací práce stávající stavby, spočívající v opravě fasády, nevyžadují zmíněná schválení stavebního úřadu. Pokud však jde o stavební úpravy nebo udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, podléhají tyto výše uvedené práce ohlášení stavebnímu úřadu. V případě, že se tyto práce mají provádět na stavbě, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové zóně, nevyžadují tyto práce schválení stavebního úřadu, je však nutné, aby si před jejich prováděním stavebník zajistil stanovisko dotčeného orgánu státní správy v oboru památkové péče. Zda tak všichni stavebníci, kteří provádějí pouze zateplení a opravu fasády, činí je otázkou. Vystavují se tím totiž sankcím jak od stavebního úřadu, tak od orgánu památkové péče. U novostaveb, které jsou umísťovány v památkové zóně, je stanovisko orgánu památkové péče podkladem k žádosti o územní rozhodnutí i pro stavební povolení. Požadavek stavebního úřadu na zhotovení konečné úpravy Vaší fasády vyplývá pravděpodobně z toho, že si stavební úřad při kolaudaci chce ověřit, zda jste dodrželi vzhled stavby a tím i barevné provedení, které bylo navrhnuto v projektové dokumentaci. To, že se v okolí nacházejí rovněž novostavby, u kterých stavební úřad tento požadavek neměl je přinejmenším zarážející. Jeho postup možná vychází z minulé zkušenosti, kdy byl tento úřad ke stavebníkům benevolentnější a po kolaudaci staveb již neměl prostředky k tomu, aby stavebníky donutil k dokončení fasády. Zašlete stavebnímu úřadu dotaz, z jakého důvodu postupuje tímto způsobem. V případě, že nebudete s jeho odpovědí spokojeni, máte možnost se obrátit na jeho nadřízený orgán, kterým je příslušný odbor krajského úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Kolaudace staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Celkem komentářů: 1

koloudace 31.07.2014, 16:24:38

potřebuji zjistit co potřebuji za revize ke koloudaci přístavby patra rodinného domu

Přidat nový komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE