Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

52. díl seriálu

Datum vydání: 07.05.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o revize a kontroly stavby bytového domu a vynětí pozemku ze ZPF pro plánovanou stavbu RD.

Dotaz na téma: Sousedova voliéra, realizovaná v rozporu s povolením stavebního úřadu

Dotaz: Dobrý den, sousedi si postavili voliéru pro ptáky. Část má betonové základy, část postavili jako venkovní klec. Povolení od příslušného úřadu obdrželi. Nám to v podstatě nevadilo. Nicméně poté, co jsme zjistili, že k betonové voliéře má být přistavena i ta venkovní (o níž nevím, že by byla povolena), jsme začali být proti. Jde o to, že je otravné - až nesnesitelné - každý den poslouchat "řev" ptáků, čuchat zápach z oné voliéry. O prachu z jejich křídel, kterých mimochodem máme na pozemku víc než dost, nemluvě. Je nějaká možnost nařídit jim minimálně odstranění té venkovní klece, popřípadě - a to je úplně nejlepší řešení - nařídit jim úplné odstranění stavby, respektive zrušení ptačí voliéry a ať si z ní udělají kupříkladu dřevník? Samozřejmě si můžu najmout odborníka, který vyhodnotí EIA. Problém ale je, že v čele obecního úřadu jsou lidé spřátelení se zmiňovanými sousedy. Děkuji za odpověď. BP

Naše odpověď: O povolení nebo o odstranění staveb nerozhoduje obecní úřad, ale příslušný stavební úřad. Požádejte proto písemně stavební úřad o provedení tzv. „státního dozoru“ na místě samém, a to za účelem zjištění skutečnosti, zda je stavba provedena a užívána v souladu se stavebním zákonem. Současně požádejte o prověření, zda hlukové zatížení spojené s užíváním stavby nepřekračuje platné hlukové limity. Tuto skutečnost je možné prokázat pouze měřením hluku, provedeným oprávněným subjektem. Jestliže stavební úřad zjistí, že stavby byly realizovány bez povolení nebo v rozporu s ním a že jsou užívány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, učiní další kroky k nápravě této věci. Do úvahy potom připadá nařídit odstranění nepovolené stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování drobných staveb" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Revize a kontroly stavby bytového domu

Dotaz: Dobrý den, mohla bych se, prosím, zeptat, jestli je možné někde získat seznam revizí, kontrol a dalších povinností, které musí pravidelně vykonávat vlastník nemovitosti, konkrétně bytového domu? Moc Vám děkuji za případnou odpověď. ES

Naše odpověď: Žádný komplexní seznam neexistuje. Povinnosti kontrol a revizí jednotlivých zařízení a instalací, péče o údržbu a stavebně - technický stav stavby, vyplývají z různých zákonů a zákonných předpisů. S ohledem na parametry stavby záleží na tom, jaké zařízení a instalace stavba obsahuje. Je proto nutné zavést systém evidence jednotlivých povinností, týkající se předmětné stavby.

Další dotazy a odpovědi na téma "Provádění staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Zateplení a omítnutí štítu RD na hranici pozemku (nařízení provedení úprav ze sousedního pozemku)

Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat na situaci, zda může stavební úřad nařídit sousedovi, aby nám umožnil přístup na jeho střechu z důvodu dokončení zateplení a omítnutí bočního štítu? Koupil jsem novostavbu v řadové zástavbě, na které tento štít nebyl dokončen z důvodu sporů mezi sousedem a stavební firmou. Vrámci kladného rozhodnutí o užívání novostavby bylo, že stavební firma toto v určité lhůtě dořeší, což se nestalo. Teď je to na mně. Bohužel však se 3 roky nedaří se sousedem rozumně domluvit a nezbývá než to řešit s úřady a právníky, pokud v tom vůbec něco zmůžu nebo nás má soused v hrsti a záleží to jen na něm? Děkuji za odpověď. JV

Naše odpověď: Řešení tohoto problému je v kompetenci stavebního úřadu. Stavební zákon ve svém ustanovení § 141 uvádí, že pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nezbytných úprav, nutných zabezpečovacích prací, udržovacích prací a k odstranění stavby, může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Umožnění provedení těchto prací nařizuje stavební úřad vlastníku sousedního pozemku nebo stavby rozhodnutím. V daném případě je zásadní jedna skutečnost: záměrem je zateplení a omítnutí štítové zdi. Pokud má však zateplením zdi dojít k přesahu na sousední pozemek, bez souhlasu jeho vlastníka tuto úpravu nelze provést. Stavební úřad tedy má možnost sousedovi nařídit provedení prací na Vaší stavbě z jeho pozemku, nemůže mu však nařídit, aby strpěl přesah stavby na jeho pozemek.

Další dotazy a odpovědi na téma "Staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Vynětí pozemku ze ZPF pro plánovanou stavbu RD

Dotaz: Dobrý den, plánujeme výstavbu RD. Nachází se sice v zastavěné části obce, ale na územním plánu je pozemek veden jako zahrada. Je zřejmé, že je nutné zažádat o vynětí z půdního fondu. Chci se zeptat, co se počítá do výměry zastavěné části, zdali tam patří i dlažba kolem domu, parkovací stání a terasa? Zastavěná část činí 150 m2 samotného domu. Můžete mi říct, kolik mám cca počítat za vynětí? Děkuji. S

Naše odpověď:
Do zastavěné části rodinného domu se započítává jak zastavěná plocha rodinného domu, tak další zpevněné plochy včetně parkovacích stání, okapových chodníků, teras apod. O tom, zda bude vynětí pozemku ze ZPF zpoplatněno rozhoduje především skutečnost, zda se konkrétní pozemek nachází v „zastavěném“ nebo „zastavitelném“ území obce. V prvním případě se odvod neplatí, orgán ochrany ZPF vydává pro stavbu pouze souhlas s vynětím pozemku ze ZPF. V druhém případě je vynětí zpoplatněno, výpočet odvodů (finanční částky) za odnětí pozemku ze ZPF vypracuje specializovaná firma nebo projektant. Orgán ochrany ZPF výpočet zkontroluje, předepíše odvod a rovněž vydá souhlas s vynětím pozemku ze ZPF.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE