Sdílet
 

Na co jste se ptali ve stavební poradně?

78. díl seriálu

Datum vydání: 05.11.2012 | autor:

V uplynulém týdnu jste se ve stavební poradně zajímali například o inženýrské sítě na pozemku či dostavbu řadových garáží.

Dotaz na téma: Zjiištění existence inženýrských sítí na pozemku

Dotaz: Dobrý den, jak mohu zjistit, jaké jsou inženýrské sítě na konkrétní parcele? Děkuji. JN

Naše odpověď: Existenci inženýrských sítí na konkrétním pozemku lze zjistit u jejich vlastníků nebo správců a to tak, že je písemně požádáte o vyjádření k existenci sítí v jejich vlastnictví nebo správě. K žádosti přiložte kopii katastrální mapy.

Další dotazy a odpovědi na téma "Inženýrských sítí" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Realizace fotovoltaické elektrárny na střeše RD

Dotaz: Soused realizoval fotovoltaickou elektrárnu na střeše domu, který s naším sousedí (dům je 8 m od hranice pozemku a 10 m od našeho domu). My jsme nebyli účastníkem žádného stavebního řízení, nedali jsme mu žádný souhlas se stavbou (ani po nás žádný souhlas nepožadoval) a podle všeho nemá vůbec žádné povolení od stavebního úřadu. Elektrárna zatím není v provozu, soused patrně dodatečně shání podklady. Ptám se, zda v případě, že mu nedáme souhlas se stavbou, tak stavba nebude zlegalizována ani provozována, protože stavební odbor na ni nevydá žádné povolení? Bude muset stavbu odstranit? Máme obavu z ochranného pásma, které zasahuje téměř 500 m2 našeho pozemku a staví nás do nevýhodné situace ve vlastnictví nemovitosti. Děkuji za reakci. JA

Naše odpověď: Pokud se jedná o stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled ani způsob užívání, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost, nepodléhají schválení stavebního úřadu (viz. ustanovení § 103 odst. 1 písm. h) stavebního zákona). Pokud nejsou současně splněny všechny tyto podmínky, je nutné žádat stavební úřad o povolení stavby. Posoudit, v jakém režimu se stavební úpravy budou povolovat, závisí na parametrech stavby. Posouzení je v kompetenci stavebního úřadu.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.

Dotaz na téma: Stavba RD na pozemku zatíženého věcným břemenem umístění kabelu NN

Dotaz: V dědickém řízení jsem získal pozemek. Zvažuji na něm výstavbu rodinného domu. Dům je však zatížen věcným břemenem (podle listiny). Věcné břemeno je umístění, zřízení a provozování zařízení elektrizační distribuční soustavy. Co přesně to znamená? Dále je ve výpisu územního plánu v technických podmínkách napsáno, že součástí parcelace plochy musí být návrh přeložky a zakabelizování vedení 22 kV. Souvisí spolu tyto dva body? Případně kde bych se mohl tyto informace dovědět? Děkuji. MT

Naše odpověď:
Na pozemku je umístěno kabelové vedení 22 KV elektrizační soustavy, proto bylo v minulosti ve prospěch vlastníka vedení na pozemku zřízeno věcné břemeno. Toto věcné břemeno registruje i územní plán obce, proto pro parcelaci pozemku podmiňuje návrhem přeložky a zakabelizováním vedení. Možnost přeložky vedení je nutné projednat s jeho vlastníkem. Informace o věcném břemeni a jeho rozsahu Vám podají pracovníci příslušného katastrálního úřadu. Informace týkající se územního plánu obdržíte na příslušném stavebním nebo obecním úřadě.

Další dotazy a odpovědi na téma "Povolování staveb pro bydlení" najdete ZDE.


Dotaz na téma: Dostavba bloku řadových garáží

Dotaz: Je obecní pozemek, který má čtvercový půdorys, rozměr cca 200 x 200 m. Na jižní straně tohoto čtverce je bytový dům. Na severní straně tohoto čtverce jsou řadové garáže, které jdou do cca 3/4 severní strany. Zbylá 1/4 je samostatný pozemek veden jako ostatní plocha, jiná plocha, je obdélníkového půdorysu a má rozměr cca 50 m2. Z jedné strany přímo navazuje na stávající zástavbu řadových garáží. Z ostatních stran leží uvnitř již zmíněného velkého čtverce obce. Mám v úmyslu pozemek kompletně zastavět a připojit tak dvě nové garáže ke stávající zástavbě. Po tomto zastavění bude ze tří stran cca 0,5 m obecního pozemku a poté návaznost na pozemky soukromé. V okolí není zástavba kromě bytového domu a řadových garáží. Územním plánem je pozemek určen právě k zastavění garáží. Jsou nějaká omezení v tomto případě? Je možné takto komplet pozemek zastavět? Jsou nějaké podmínky při přístavbě k řadovým garážím? Odstupy? Děkuji za odpověď. IG

Naše odpověď: Při respektování územního plánu obce a všech platných předpisů, zejm. a vyhlášky č. 501/2006 Sb. „o obecných požadavcích na využívání území“, lze pozemek stavbou řadové garáže zastavět. Citovaná vyhláška umožňuje umístění staveb až na hranici pozemku, stavba však žádnou svou částí nesmí zasahovat na sousední pozemky. Dále nesmí mít v obvodové stěně žádné otvory, musí být zabráněno spadu sněhu na sousední pozemky a musí mít zajištěnou likvidaci dešťových a povrchových vod. Rovněž vrata stavby by neměla být otevírána směrem na veřejnou komunikaci. Doporučuji Vám umístění navrhované stavby projednat s příslušným stavebním úřadem. Můžete jej požádat o vydání tzv. „územně plánovací informace“. Tím budete mít k dispozici písemnou odpověď s podmínkami, za kterých lze pozemek zastavět.

Další dotazy a odpovědi na téma "Garáží" najdete ZDE.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

Buďte první a napište komentář k  "Na co jste se ptali ve stavební poradně?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE