Sdílet
 

Od letošního roku se staví minimálně nízkoenergetické domy

Datum vydání: 23.02.2012 | autor:

Od 1.1. 2012 se v ČR již nesmí stavět domy s vyšší spotřebou energie než 50 kWh/m2/rok a právě tato hodnota definuje domy nízkoenergetické. Mnozí stavebníci se tohoto trendu děsí, je to však logické, jelikož od 1.1. 2021 (za pouhých 8 let) bude možné stavět pouze domy se spotřebou energií blížící se nule - near zero energy building (menší jak 15 kWh/m2/rok) a tedy domy pasivní, případně i nulové či dokonce aktivní, s přebytkem energie, kterou si sami vyrobí.

Legislativní základy problematiky

V případě povinnosti stavět od letošního roku domy „alespoň“ nízkoenergetické jde o rize české rozhodnutí, ve druhém případě o rozhodnutí EU, zakotvené ve směrnici o energetické náročnosti budov (EPBD II - Energy Performance Building Directive), na kterou reagovali členské státy unie ve svých legislativách. U nás jde o zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a prováděcí vyhlášku č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov.

Důvodem těchto opatření je snaha omezit plýtvání s energiemi, čili zlepšit hospodaření s nimi. Souběžně s tím zaznamenáváme již letitý trend zvyšování cen energií, který s tím zřejmě přímo souvisí. Lidé jsou tedy nuceni investovat do úsporných opatření, aby nepřepláceli energetickým společnostem, respektive "za vytápění svých domů, čili za palivo." 
Zateplování nízkoenergetické novostavby, tradičně zděné keramickými tvarovkami Zateplování nízkoenergetické novostavby, tradičně zděné keramickými tvarovkami
Zateplování nízkoenergetické novostavby, tradičně zděné keramickými tvarovkami
Moderní pasivní domy Moderní pasivní domy
Moderní pasivní domy

Co nám povinnost stavět nízkoenergetické a pasivní domy přinese

Pojďme však od legislativy, na které nyní nic nezměníme, jelikož reflektuje pokyny z vrcholu pyramidy. Co se tedy pro stavebníky zásadně mění? Je toto opatření přijímáno s pochopením? A projeví se nový trend na trhu s nemovitostmi?

Staré nezateplené domy s již nevyhovujícími okny a balkónovými i vchodovými dveřmi mohou mít spotřebu energií až pětinásobnou oproti nízkoenergetickému standardu. A právě vlnu zateplování budov jsme zaznamenali již v minulých letech a vyvrcholilo to dnes již zastaveným programem Zelená úsporám (pro upřesnění: byl zastaven příjem nových žádostí, ty již přijaté jsou však nadále schvalovány a prostředky jsou žadatelům vypláceny). V médiích se hovoří o tom, že bude nastartován program Zelená úsporám 2, v nelbližším roce však prý nikoli – uvidíme.

Je nasnadě, že při tak velké spotřebě energií starými budovami (až 250 kWh/m2/rok) to musí majitelé těchto nemovitostí zajisté poznat na svých peněženkách a to citelně. Dokonce lze říci, že výstavba v nízkoenergetickém standardu se již stala všeobecně přijatým trendem, přitom však skutečně nejde jen o módu.

Postavit nízkoenergetický dům je poměrně snadné a stavební firmy již takovou výstavbu nabízejí jako standard – stačí si například projít katalogy typových rodinných domů a je jasno. Problematičtější je však výstavba domů pasivních. Zatím s ní máme v ČR poměrně malé zkušenosti, byť je výraz „pasivní dům“ skloňován na každém rohu. Navíc tato výstavba přináší i související problémy. Ano, postavili jsme pasivní dům, spotřebu energií si prakticky ověříme při zimním provozu, ale co to, přijdou vedra a dům se začne přehřívat a my to musíme řešit klimatizací (respektive obrácenou funkcí rekuperační jednotky), která však opět spotřebovává energie a jazýček váhy se opět posouvá vzhůru.

Stavebník tedy bude nutně hledat stavební firmu, která má s výstavbou pasivních domů již značné zkušenosti a může to doložit referencemi. Je však také nutné, aby stavebníci znali hlavní rozdíly mezi nízkoenergetickými a pasivními domy. Samozřejmě, že zásadní rozdíl je v objemu unikajícího tepla, jak již bylo na začátku článku zmíněno a je všeobecně známo. To je však jen špička ledovce – byť jde o „pořádnou zimní čepici.“

Další zásadní rozdíl je v nutnosti důsledného dodržování stavebních postupů a principů u pasivních domů. Navíc se zde „musíme naučit bydlet.“ Eskymáci ve svých iglů také nerozdělávali otevřené ohniště. 
Pokus o stavbu iglů Pokus o stavbu iglů
Pokus o stavbu iglů

Historická inspirace u severních sousedů

Mnohé určitě překvapí fakt, že ideálním pasivním domem je právě tradiční eskymácké (přesněji inuité a jupigité) iglů, které je však paradoxně stavěno ze zmrzlého sněhu. Sníh je předně vynikající tepelný izolant, svou velikostí je iglů navíc dimenzováno tak, aby se vyhřálo už jen přítomností lidí a zapálenými lampami (i za silných mrazů zde byly teploty + 15 oC a vyšší). V kopuli navíc vzduch vítečně cirkuluje. Vnitřní stěny bývaly pokryté kůžemi, což nebylo kvůli tepelným ztrátám, ale kvůli tomu, aby z nich nekapala voda. Vchod do iglů byl důmyslně zahnutý, aby dovnitř nezafukovalo. Kožešiny navíc chránily i samotný vchod před mrazivým větrem (používaly se i kůže či bloky sněhu). Ideální je pro co nejnižší energetické ztráty i tvar iglů – kopule a tloušťka sněhových stěn, včetně konkrétního druhu sněhu, vhodného k takovým stavbám.

V jazycích těchto severských národů najdeme až desítky různých výrazů pro sníh podle jeho kvality. Ke stavbám iglů používali hrubý, krystalický, navátý sníh, ze kterého řezali kostěnými nástroji větší a stejnorodé stavební bloky. Bloky sněhu prý byly dlouhé až jeden metr a silné kolem 20 cm. Zevnitř se bloky mírně zařezávaly, aby bylo možné dosáhnout právě tvaru kopule. Stavba se zpevňovala a ucpávaly se škvíry volným sněhem.

Jeden zásadní problém však tato stavba má, nelze ji postavit v prostředí, kde sníh po zimě roztaje, nepočítá tedy s letním přehříváním a ani nemůže, což je naopak výrazný problém našich pasivních domů. A druhým problémem je tvar – kopule se prostě do naší tradiční výstavby nehodí. Problémy mají už jen stavitelé dřevostaveb typu srub či roubenka – musí pro svůj dům prostě najít vhodnou lokalitu, kde bude stavba povolena. 
Pasivní dům - unikátní řešení s vertikální zahradou na neprosklených plochách Pasivní dům - unikátní řešení s vertikální zahradou na neprosklených plochách
Pasivní dům - unikátní řešení s vertikální zahradou na neprosklených plochách
Pasivní dřevostavba Pasivní dřevostavba
Pasivní dřevostavba

Jak má vypadat pasivní a jak nízkoenergetický dům

Pasivní dům musí mít co nejjednodušší, kompaktní tvar (viz. právě iglů, v tomto případě je to však kvádr či krychle), jižní stranu domu s většinou prosklených ploch nesmí stínit stromy či jiné budovy. Stěny musí mít vyzděné (či smontované) rovnoměrně, všechny spáry musí být utěsněné. Teplo (za parných dní klimatizaci) a výměnu vzduchu zajišťuje rekuperační jednotka. Na nejméně osluněných zdech jsou co nejmenší okna nebo žádná. Otvíravá je pouze část oken v domě, tradiční větrání minimalizujeme. Minimalizují se prostupy střešním pláštěm včetně komínů a střecha vyžaduje 40 až 60 cm silnou vrstvu tepelné izolace. Na jih jsou orientované obytné místnosti, je to logické, jde o stěnu s maximálním prosklením. Okna na jižní straně je však nutné stínit, ideálně shora, uplatnění však najdou i rolety a speciální okenní fólie. Obvodové zdivo chrání 25 až 40 cm silná vrstva tepelné izolace, izolace podlah jsou silné 30 centimetrů a na rozdíl od jiných staveb zde zateplujeme i základy.

Oproti tomu nízkoenergetický dům si vystačí s kvalitními okny a zateplením obvodových stěn a střechy. Zachováme také orientaci vůči světovým stranám – nejvíce oken směřuje na jih a to je asi tak vše zásadní, co mají tyto dva typy budov společného. Každým dalším vylepšením nízkoenergetického domu jej posouváme blíže k pasivním stavbám.
Montáž montované dřevostavby Montáž montované dřevostavby
Montáž montované dřevostavby

Přepis definice pasivních domů dle ČSN 73 0540

"Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a elektrické energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a)."
Pasivní dům Pasivní dům
Pasivní dům

Energetické standardy a trh s nemovitostmi

Zvyšování nároků na energetickou náročnost budov již začalo hýbat s trhem s nemovitostmi. Nejhůře si nyní stojí byty v panelových bytových domech (i když je důvodem také touha po lukrativnějších lokalitách a kvalitnějším bydlení), jejichž cena za poslední 4 roky výrazně poklesla (malometrážní byt 2+1 o až cca 120.000 korun) a lze předpokládat ještě další pokles.


Od 1.1. 2009 již musí být každá nově postavená budova a budova, která byla zásadně rekonstruována a má podlahovou plochu větší jak 1.000 m2, opatřena energetickým štítkem (dle novely energetického zákona č. 177/2006 Sb.). Kupující nemovitosti si tak předem zjistí energetickou náročnost budovy. Zjistí si kvalitu obalu budovy a nároky na její vytápění. A tento fakt již dnes hýbe s cenami nemovitostí. Zároveň se začal snižovat zájem o budovy zařazené ve velmi nízké energetické třídě či budovy „bez energetického štítku.“

Energetický štítek posuzuje veškeré energie, které do budovy vstupují (vytápění, ohřev tuv, osvětlení, větrání a klimatizace). Při prodeji domu pak musí majitel přiložit energetický štítek ke kupní (ale i nájemní) smlouvě, ten navíc nesmí být starší jak 10 let. Budovy jsou ve štítku členěné do 7 kategorií (A až G). A = velmi úsporná budova, B = úsporná, C = vyhovující, D = nevyhovující, E = nehospodárná, F = velmi nehospodárná, G = mimořádně nehospodárná. Domy kategorií D až G nesmí být od 1.1. 2009 stavěny a také starší rekonstruované budovy musí po rekonstrukci dosáhnout alespoň na kategorii C. A k těmto omezením nyní přibývá právě od 1.1. 2012 povinnost stavět alespoň nízkoenergetické domy, tedy domy s měrnou spotřebou tepla na vytápění do 50 kWh/m2/rok.
Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Od letošního roku se staví minimálně nízkoenergetické domy"

Buďte první a napište komentář k  "Od letošního roku se staví minimálně nízkoenergetické domy"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE